سخنرانی
بیان حقانیت و آثار آن ـ حفظ مسیر حق
سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی کارکنان مخابرات (حفظ مسیر حق)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 10 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 202

موضوع : بیان حقانیت و آثار آن ـ حفظ مسیر حق

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای انجمن اسلامی کارکنان بیسیم مخابرات مرکزتهران

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی کارکنان مخابرات (حفظ مسیر حق)

سخنرانی

‏زمان: ظهر 10 مهر 1358 / 10 ذی القعده 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: بیان حقانیت و آثار آن ـ حفظ مسیر حق ‏

‏حضار: اعضای انجمن اسلامی کارکنان بی سیم مخابرات مرکز تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

حق پیروز است

‏     گفتید حق پیروز است. حق پیروز است. و ما مادامی که در مسیر حق باشیم، پیروز‏‎ ‎‏هستیم و باطل منکوب است. و مادامی که در طریقِ باطل است، منکوب خواهد بود.‏‎ ‎‏مواجهه حق و باطل در این زمانی که ما بودیم این دو مطلب را ثابت کرد؛ ملت حق بود، و‏‎ ‎‏مقابل ملت صفوف باطل. باطل مجهز به همۀ جِهاز نظامی و جنگی، و حق بدون اینکه از‏‎ ‎‏جهازات جنگی ظاهری و از ساز و برگ جنگی برخوردار باشد، با مجهز بودنش به ایمان‏‎ ‎‏و حق، پیروز شد. پس حق پیروز است، ما شاهد بودیم او را. شما حق بودید که فریاد‏‎ ‎‏می کردید ما اسلام را می خواهیم و کفر و شرک و چپاول و زورگویی را نمی خواهیم. آنها‏‎ ‎‏باطل بودند و در مقابل شما ایستاده بودند، و می خواستند آن رژیم را حفظ کنند. هم‏‎ ‎‏قدرتهای داخلی، و هم قدرتهای عظیم خارجی، و هم وابستگان داخلی ـ چه از اهل قلم‏‎ ‎‏و بیان، و چه از اهل عمل و ساز و برگ جنگی ـ مع ذلک، ملت ما با قدرت «الله اکبر» بر این‏‎ ‎‏ساز و برگهای بزرگ جنگی آنها غلبه کرد و پیروز شد. و حق پیروز شد، و همیشه حق‏‎ ‎‏پیروز است. لکن ما باید فکر این باشیم که مسیرمان مسیر حق باشد.‏

‏     ملت ما در یک جنبش اسلامی، که همۀ قشرها را گرفته بود، زنها، مردها، بچه ها،‏‎ ‎‏بزرگها، در خیابان ریختند، و با ندای حق و ارادۀ مصممِ حق طلبی غلبه کردند بر باطل و‏‎ ‎‏پیروز شدند بر باطل. اگر این مسیر حق را حفظ بکنید، ملت ما این مسیر را حفظ بکند،‏

‏پیروز خواهد بود برای اینکه حق هست. و اگر خدای نخواسته انحرافی از حق پیدا بشود،‏‎ ‎‏حق پیروز است؛ لکن ما حق نیستیم. قاعدۀ «حق پیروز است» صحیح است.‏

‏     موسی ـ علیه السلام ـ با یک عصا غلبه کرد بر فرعون. و پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ با دست خالی، با یک عدّۀ معدود، بی ساز و برگ، هیچ چیز نداشتند ـ منزل هم‏‎ ‎‏نداشتند، یک عده ای بودند که توی مسجد ـ آنهائی که ـ «اصحاب صُفَّه» یک دسته ای‏‎ ‎‏بودند که از باب اینکه هیچ منزل نداشتند، هیچ چیز نداشتند، آمده بودند همه با هم توی‏‎ ‎‏مسجد، یک گوشه ای از مسجد را منزل قرار داده بودند. و «اصحاب صُفّه» به ایشان‏‎ ‎‏می گفتند. در جنگها وقتی که اینها می رفتند، هر چند نفرشان یک دانه شمشیر. آن هم چه‏‎ ‎‏شمشیری! یک شمشیری که مناسب آن وقت بود، با لیف خرما آن را آویزان کرده بودند‏‎ ‎‏به خودشان. هر چند نفرشان هم یک اسب و یک شتر داشتند ـ لکن حق بودند، و حق‏‎ ‎‏پیروز است. همین عدّۀ معدودِ کم بر امپراتوری روم و ایران، که آن وقت تمام عالم تقریباً‏‎ ‎‏معموره،‏‎[2]‎‏ تحت نفوذ این دو امپراتوری بود، غلبه کردند، شکست شان دادند. عدّه‏‎ ‎‏معدود، کم، لکن حق بودند و ایمان داشتند، با ایمان پیش بردند.‏

حقانیت در اسلامی بودن در تمام شئون 

‏     مادامی که ما حق باشیم، پیروز هستیم. حق بودن به این است که ما همه چیزمان را‏‎ ‎‏اسلامی کنیم: عقایدمان عقاید اسلام باشد؛ ایمان را در قلبمان تقویت کنیم؛ اعمالمان را‏‎ ‎‏تطبیق بدهیم با اسلام، با قرآن؛ و اخلاقمان را مهذَّب کنیم، تطبیق بدهیم با اسلام. اگر این‏‎ ‎‏طور بشویم، ما حقّیم، و حق هم پیروز است. ولو اینکه در میدان کشته بشویم، ولو اینکه‏‎ ‎‏عقب نشینی کنیم، لکن پیروزیم؛ برای اینکه مکتبمان پیروز است، حق است، و حق‏‎ ‎‏پیروز. کوشش کنید که مسیرتان همان مسیر حق باشد. امروز که ملت ما بحمدالله قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ را کنار زده و قدرت، دست دولت و ملت آمده است، کوشش کنند، هم دولت، و‏‎ ‎‏هم ملت، هم دادگاهها، و هم پاسدارها، و هم شهربانیها، و هم لشکریها، کشوریها،‏

‏ادارات، همه، که مسیرشان را همان مسیر حق قرار بدهند تا پیروز بشوند.‏

روز شکست؛ روز کناره گیری از حق

‏     آن روزی که دیدید ما خدای نخواسته رو به شکست رفتیم، بدانید که از حق داریم‏‎ ‎‏کنار می رویم. مادامی که این نهضت جلو رفت و همه با هم، بدون اینکه نظر بکنند به‏‎ ‎‏اینکه چه دارند و چه عاید من می شود و اداره ام چه جور اداره ای است، کسبم چه جور‏‎ ‎‏است، بدون نظر به این، آن وقتی که به خیابانها می ریختید در مقابل تانک و توپها هیچ‏‎ ‎‏فکر این نبودید که امشب وقتی بروم منزل، رختخوابم چه جوری است، نمی رفتید منزل،‏‎ ‎‏یا شامم چه جوری است، شام هم نمی خوردید، در فکر این بودید که حق را غلبه بدهید‏‎ ‎‏بر باطل، و حق بودید و غلبه دادید. حالایی که بحمدالله یک پیروزی نِسْبی دستتان آمده‏‎ ‎‏است و قدرت به دست شما آمده است، باید فکر این باشید که حق را اجرا بکنید. اگر‏‎ ‎‏قدرتمند در این زمان بخواهد با قدرت خودش قدم بردارد و ملاحظۀ حق را نکند، این‏‎ ‎‏باطل می شود. و باطل منکوب است در مقابل حق.‏

ارادۀ حق و تحوّل روحی جوانان

‏     فکر این باشید که این نهضت تا اینجا که آمده است با کلمۀ حق، با ارادۀ حق، با تحولی‏‎ ‎‏که در جوانهای ما، چه زن و چه مرد، پیدا شد که شهادت را آرزو می کردند ـ و حالا هم‏‎ ‎‏می کنند و حالا هم بعضی از خانمها می آیند می گویند شما دعا کنید ما شهید بشویم.‏‎ ‎‏بعضی از برادرها می گویند که دعا کنید ما شهید بشویم ـ این تحول روحی و فکری که در‏‎ ‎‏ملت ما ـ همۀ طبقاتش ـ پیدا شد، و همه هم یک مطلب را دنبال کردند و آن جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، این باعث پیروزی شد، برای اینکه حق بود، و حق پیروز است. این را باید حفظ‏‎ ‎‏بکنید. من که اینجا نشستم و شما که در ادارات یا در جاهای دیگر هستید ـ و من از شما‏‎ ‎‏تشکر می کنم که وقتی که پاریس بودیم، این مخابرات به ما خیلی کمک کردند، مطالب ما‏‎ ‎‏را در عین حالی که آن وقت همه چیز تحت قدرت آنها بود و تحت کنترل بود، حتی آن‏‎ ‎‏وقتی که تعطیل هم کرده بودند، اینها حرفهای ما را می رساندند به همه جا، من خیلی از‏

‏ایشان تشکر می کنم، و آنها هم سهم بزرگی در پیروزی ما داشتند و پیروزی خودشان،‏‎ ‎‏لکن باید این مطلب حفظ بشود ـ شما هر جا هستید، ما هر جا هستیم، آن کاری که انجام‏‎ ‎‏می دهیم، آن کار، کارِ حق باشد. دنبال حق برویم، دنبال این نرویم که یک کاری پیدا‏‎ ‎‏کنیم منفعتش زیاد باشد؛ یک کاری بکنیم عنوانش زیاد باشد. این منفعتها و این عنوانها و‏‎ ‎‏همۀ اینها از بین خواهد رفت، آنکه باقی می ماند حق است که باقی می ماند. کاری بکنید‏‎ ‎‏که این حق را حفظ بکنید؛ و این نهضت را با اجتماع و با حق جلو ببرید. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏این حق محفوظ بماند. و همۀ شما مؤید و موفق باشید، و این نهضت را به جلو ببرید و‏‎ ‎‏پیروز کنید ان شاءالله . خداوند همۀ شما را سلامت نگه دارد و حفظ کند؛ و ما و شما را در‏‎ ‎‏راه حق هدایت کند. و سلام بر همۀ شما؛ ان شاءالله .‏

  • ـ در صحیفۀ نور تاریخ 11 / 7 / 58 درج شده است.
  • ـ کره زمین و آنچه که از آن آباد است.