سخنرانی
اهمیت نقش رادیو ـ تلویزیون
سخنرانی در جمع کارکنان سیمای جمهوری اسلامی (اهمیت رادیو ـ تلویزیون)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 12 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 212

موضوع : اهمیت نقش رادیو ـ تلویزیون

زبان اثر : فارسی

حضار : آقایان: صادق قطب زاده (سرپرست سازمان صدا و سیما)، موسوی (نماینده امام در سازمان صدا و سیما) و مسئولا

سخنرانی در جمع کارکنان سیمای جمهوری اسلامی (اهمیت رادیو ـ تلویزیون)

سخنرانی

‏زمان: 12 مهر 1358 / 12 ذی القعده 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اهمیت نقش رادیو ـ تلویزیون ‏

‏حضار: آقایان: صادق قطب زاده (سرپرست سازمان صدا و سیما)، موسوی (نماینده امام در‏‎ ‎‏سازمان صدا و سیما) و مسئولان و کارکنان سیمای جمهوری اسلامی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم حاکمیت اسلام در تمام امور 

‏     خوب است که حالا آقایان مجتمع اند؛ و آقای قطب زاده هم هستند. من کراراً این‏‎ ‎‏مطلب را تذکر دادم که «جمهوری اسلامی» یک لفظی نیست که محتوا نداشته باشد. یک‏‎ ‎‏لفظی است که باید محتوا داشته باشد و محتوایش هم این است که تمام دستگاههای‏‎ ‎‏دولتی و ملی و تمام قشرهای کشور، اسلامی بشود. اگر بنا باشد مثلاً دادگستری اسلامی‏‎ ‎‏نباشد، مالیه اش اسلامی نباشد، هر جا دست بگذارید اسلامی نباشد، این شکست نهضت‏‎ ‎‏است. و بدتر از اول است؛ برای اینکه ‏‏[‏‏حکومت‏‏]‏‏ اول با رژیم شاهنشاهی و طاغوتیْ‏‎ ‎‏خلاف اسلام بود؛ حالا با جمهوری اسلامی، خلاف اسلام است، و این دو تا خیلی فرق‏‎ ‎‏دارد. اگر مثلاً دستگاه تلویزیون، رادیو و تلویزیون، اینها یک نقصی داشته باشد، این را‏‎ ‎‏دیگر نمی گویند رژیم طاغوتی کذا؛ این را می گویند که جمهوری اسلامی کذا.‏

نقش حساس رادیو ـ تلویزیون 

‏     و آن وقت هم قضیۀ رادیو ـ تلویزیون فرق دارد با قضایای دیگر. ممکن است در یک‏‎ ‎‏وزارتخانه یک مطلب خلافی بشود، بعد از ده سال دیگر هم مردم نفهمند؛ اما رادیو ـ‏‎ ‎‏تلویزیون اگر یک کار خلافی بشود و بخواهد یک چیزی باشد که برخلاف شرع،‏

‏برخلاف مسیر ملت، یک چیزی نمایش داده بشود یا گفته بشود، همان روز اول و ساعت‏‎ ‎‏اول همۀ کشور ـ الآن هم که همه جا رادیو هست، تلویزیون هم شاید اکثر جاها باشد ـ‏‎ ‎‏سرتاسر کشور یکدفعه ملتفت می شوند که یک همچو مسئله ای است. از این جهت، این‏‎ ‎‏دستگاه حساسترین دستگاهی است که در مملکت موجود است؛ یعنی از حیث اینکه در‏‎ ‎‏رادیو ـ تلویزیون هم چشم می بیند، هم گوش می شنود، آن هم در یک سطح وسیعِ همه‏‎ ‎‏جایی، و رادیو در خارج هم پخش می شود و همه آنجاهایی که موجش می رود اطلاع بر‏‎ ‎‏آن پیدا می کنند و اگر خدای نخواسته این دستگاه یک وقتی نقیصه داشته باشد؛ یعنی بر‏‎ ‎‏مسیر ملت نباشد، بر مسیر اسلام نباشد، این خطرش بیشتر از این است که وزارت مثلاً‏‎ ‎‏فلان بر مسیر اسلام نباشد. این وقتی بر مسیر اسلام نباشد، سرتاسر ایران و بسیاری از‏‎ ‎‏کشورها می فهمند به اینکه این بر مسیر اسلام نیست. و برای آنهایی که غرض دارند‏‎ ‎‏منعکس می کنند که رژیم شاهنشاهی لفظاً رفته، معناً باز هست. باز قلمها و قدمهایی که‏‎ ‎‏می خواهند این رژیم را، این نهضت را، آلوده کنند و اشکال کنند آنها به کار می افتند. و‏‎ ‎‏اگر یک مطلب باشد، یک مطلب را بزرگش می کنند و چندین برابر. و روی اساس‏‎ ‎‏تلویزیون نمی آیند صحبت کنند؛ روی اساس اسلام می آیند صحبت می کنند، اشکالْ‏‎ ‎‏حالا این است.‏

‏     در زمان طاغوت هر کاری هم که واقع می شد، هرچه هم خرابکاری بود، کاری به‏‎ ‎‏اسلام نداشت. یک رژیم مخالف اسلام بود، و کار خلاف اسلام می کرد. رژیم خلاف‏‎ ‎‏اسلام، کار خلاف اسلام می کند. از این جهت، در آن وقت خطر کم بود، و خطر متوجه‏‎ ‎‏به اسلام نبود؛ به جمهوری اسلامی نبود؛ اما امروز خطر متوجه به جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏اسلام است. ولهذا یک وظیفۀ بزرگی به دوش همۀ ماست. اگر من یک کار خلافی بکنم،‏‎ ‎‏اگر شما یک کار خلافی بکنید، هرکس کار خلافی بکند، این خلاف در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی واقع می شود. و اگر یک دستگاهی به این وسیعی و به این حساسی یک کار‏‎ ‎‏خلاف اسلام بکند، یا برخلاف مسیر ملت یک کاری انجام بدهد و یک برنامه ای انجام‏‎ ‎‏بدهد، اینها نمی آیند حساب بکنند به اینکه تلویزیون این طور است؛ رادیو این طور‏

‏است؛ حساب می کنند که جمهوری اسلامی این طور است. بنابراین، الآن حیثیت اسلام،‏‎ ‎‏حیثیت جمهوری اسلامی بسته به این دستگاههاست، که یکی اش هم دستگاه تلویزیون و‏‎ ‎‏رادیو است، که بیشتر از جاهای دیگر بستگی دارد. از این جهت، باید همه سعی بکنید و‏‎ ‎‏اوّلاً تفاهم حاصل بکنید.‏

لزوم تفاهم و برادری میان مسئولین

‏     در سطح رادیو ـ تلویزیون، اختلافات همیشه برخلاف مسیر اسلام است، اختلاف‏‎ ‎‏نکنید با هم. یک دسته ای هستید مسلمان؛ و می خواهید که خدمت بکنید؛ اشکالتراشی به‏‎ ‎‏هم نکنید، این به او، او به او. و اسباب این بشود که یک وقت یک دستگاهی در آن‏‎ ‎‏اختلال حاصل بشود، خلافکاری حاصل بشود، و به نتیجه نرسد؛ برای اینکه یک نتیجه‏‎ ‎‏عکس بشود، تفاهم بکنید. دستجات مسلّمی که هستید، دستجاتی که تفاهم دارید به‏‎ ‎‏حسب عقاید با هم، مسیرتان یک مسیر است، مختلف نیست مسیرتان، تفاهم کنید و با هم‏‎ ‎‏برادری کنید؛ و با برادری و برابری کارها را انجام بدهید.‏

‏     وقتی همه با هم مجتمع باشید و ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ برادری بخواهید کار را انجام بدهید، کار زود‏‎ ‎‏انجام می گیرد، و خوب انجام می گیرد. اگر بنا باشد یک دسته ای از آن طرف بکشند،‏‎ ‎‏یک دسته ای از آن طرف بِکِشند، اختلاف بشود، نه کار انجام می گیرد؛ نه اگر انجام‏‎ ‎‏بگیرد خوب انجام می گیرد؛ خوب هم انجام نمی گیرد. بنابراین، یکی از کارهای مهم این‏‎ ‎‏است که دستگاه را یک دستگاه توحیدی کنید. و همه با هم مجتمع و برای خدا انجام‏‎ ‎‏بدهید.‏

رادیو ـ تلویزیون دستگاهی اسلامی و آموزنده برای کشور

‏     و اگر چنانچه یک افرادی هستند که می خواهند اخلال بکنند، می خواهند، عرض‏‎ ‎‏بکنم، خلاف مسیر اسلام عمل بکنند، چه بکنند، آنها را باید چه بکنید. تدریجاً باید اینها‏‎ ‎‏را ـ بتدریج البته ـ بدون اینکه درگیری حاصل بشود، به تدریج اینها هم کنار بروند؛ که‏‎ ‎‏یک دستگاه اسلامی بشود و یک تبلیغات اسلامی؛ و یک دستگاهی باشد آموزنده برای‏

‏مملکت، و برای کشور، برای ملت.‏

‏     این دستگاهها را می بینید که از بچه های کوچولو تا بزرگها و پیرمردها و پیرزنها پایش‏‎ ‎‏می نشینند و نگاه می کنند؛ این دستگاه اگر آموزنده باشد، اگر فیلم ها یا ـ عرض بکنم که ـ‏‎ ‎‏خطابه ها یا حرفها یا اخبار جوری باشد که آموزنده باشد، این بچه کوچولو هم از حالا‏‎ ‎‏تربیت می شود، یک تربیت صحیح، و اگر چنانچه خدای نخواسته یک خلافی در او‏‎ ‎‏باشد، آن بچه ها که کوچک اند از اولِ تربیت، تربیت فاسد می شوند. و این هم به عهدۀ‏‎ ‎‏شماست. به عهده ما یک مسئلۀ مشکلی است هم تربیتش که یک چیزی است که مثل‏‎ ‎‏یک مکتب سیاری می ماند، که همه جا برود، منتها در یک وقت همه جا می رود و همه‏‎ ‎‏هم گوش می کنند. چون بچه ها علاقه دارند به نگاه کردن به این عکسها، و نگاه به این‏‎ ‎‏فیلمها، آنها می نشینند پایش نگاه می کنند. اگر فیلم یک فیلم آموزنده باشد، این بچه ها‏‎ ‎‏تربیت می شوند به تربیت صحیح. و اگر یک فیلمی باشد که برخلاف باشد، و عرض‏‎ ‎‏می کنم که انحراف کننده باشد، بچه ها تربیت می شوند به تربیت انحرافی. بزرگها هم‏‎ ‎‏همین طور، بنابراین، مسئولیت است. الآن مسئولیت خدایی است؛ مسئولیت اخلاقی‏‎ ‎‏است؛ مسئولیت ملی است. همۀ مسئولیتها الآن به عهدۀ این دستگاه هست.‏

‏     و ان شاءالله امیدوارم که با هم تفاهم کنید؛ با هم دوستی و برادری داشته باشید؛ به نظر‏‎ ‎‏کینه به هم نگاه نکنید. و اشخاصی هم که خدای نخواسته انحراف دارند موعظه کنید. و‏‎ ‎‏ان شاءالله برگردند. و اگر یک وقت هم افرادی باشند که دیگر قابل موعظه نیستند و قابل‏‎ ‎‏برگشتن نیستند، بتدریج اینها هم کنار گذاشته بشوند، تا ان شاءالله یک دستگاه صحیح،‏‎ ‎‏خوب، آموزنده و تربیت کننده، باشد؛ و آبروی این نهضت محفوظ بماند به واسطۀ‏‎ ‎‏اعمال شما. خدا همۀ شما را ان شاءالله توفیق بدهد، موفق باشید. من هم به همه دعاگو‏‎ ‎‏هستم، و خدمتگزار همه تان هستم، ان شاءالله .‏

‎ ‎

  • ـ در صحیفه نور تاریخ 14 / 7 / 58 درج شده است، اما تاریخ دیدار مسئولان صدا و سیما به استناد گزارش روزنامه کیهان مورّخ 12 / 7 / 58، ساعت 5 / 9 صبح 12 / 7 / 58 می باشد.