سخنرانی
نقش طبقات محروم جامعه در پیشبرد نهضت ـ هوشیاری در مقابل توطئه ها
سخنرانی در جمع حزب جمهوری اسلامی شهرک ولی عصر (توطئه مخالفان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 15 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 237

موضوع : نقش طبقات محروم جامعه در پیشبرد نهضت ـ هوشیاری در مقابل توطئه ها

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای حزب جمهوری اسلامی از شهرک ولی عصر

سخنرانی در جمع حزب جمهوری اسلامی شهرک ولی عصر (توطئه مخالفان)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 15 مهر 1358 / 15 ذی القعده 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: نقش طبقات محروم جامعه در پیشبرد نهضت ـ هوشیاری در مقابل توطئه ها ‏

‏حضار: اعضای حزب جمهوری اسلامی از شهرک ولیعصر‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

پیشرفت نهضت مرهون طبقۀ محروم 

‏     گفتید که شما از زاغه نشینان و از جمعیت اطراف شهر هستید. من یک دفعه از‏‎ ‎‏تلویزیون دیدم؛ بلکه شاید دو مرتبه وضع آنجا را مشاهده کردم یک دفعه اش که‏‎ ‎‏مصاحبه می کردند، پرسید از آن مردی که با چند تا بچه از توی سوراخی بیرون آمدند که‏‎ ‎‏شما چه می کنید؟ گفت که ما صبح که می شود می رویم تظاهرات. این نهضت از برکت‏‎ ‎‏وجود شما زاغه نشینها و امثال شما ـ یعنی طبقۀ محروم ـ به برکت شما پیش رفته است. شما‏‎ ‎‏طبقۀ محروم ـ چه دانشگاهی و چه روحانی و چه زاغه نشینها و کارگرها ـ بودید که اینطور‏‎ ‎‏با وحدت کلمه و با بانگ «الله اکبر» پیش بردید. آنهایی که بعد از پیش بردن شما به میدان‏‎ ‎‏آمدند و همه شان انقلابی شدند، آنها را ملت می شناسد، ما هم بسیاریشان را می شناسیم‏‎ ‎‏که دخالتی در این مسائل نداشتند. اینها، بعضیشان، اشخاصی بودند که یا با دستگاه سابق‏‎ ‎‏ساخته بودند و جیره خوار آنها بودند و ضد انقلاب بودند. یا در حال انقلاب هم آن کنار‏‎ ‎‏نشسته بودند تماشا می کردند ببینند کی جلو می برد، هر که پیش برد بروند سراغ او. حالا‏‎ ‎‏دیدند که شماها طبقۀ محروم پیش بردید و بحمدالله اسلام پیروز شده است، همه مسلمان‏‎ ‎‏شدند، مسلمان دو آتشه! مع ذلک نمی توانند آن باطن ذاتشان را بروز ندهند، بروز‏‎ ‎‏می دهند. گاهی که ‏‏[‏‏می گویند‏‏]‏‏ ما اسلام را دیگر می خواهیم چه کنیم، همان جمهوری‏

‏باشد. غافل از اینکه اسلام بود که اینها را از توی کنار خانه ها و منزلها بیرون کشید‏‎ ‎‏بسیاری شان را؛ و اسلام بود که این پیروزی را آورد که حالا آنها می توانند نفس بکشند.‏‎ ‎‏قبلاً نمی توانستند هیچ کاری بکنند. اینها حالا آمدند و در مقابل شماها ایستادند و در‏‎ ‎‏مقابل اسلام ایستادند، و می خواهند که باز آن مسائل سابق را پیش بیاورند. ‏

ضرورت هوشیاری در برابر مخالفان 

‏     باید شماها توجه داشته باشید. اینهایی که با جمهوری اسلامی مخالفت دارند و با‏‎ ‎‏قلمشان و با زبانشان آن مسائل را طرح می کنند بشناسید، که یک وقت اینها اغفال نکنند‏‎ ‎‏شما را. اینهایی که داد این را می زنند که ما طرفدار مردم هستیم و طرفدار خلق هستیم اینها‏‎ ‎‏همینها هستند که حاصل رنج یک جمعیتی را در یک سال با یک کبریت آتش می زنند، و‏‎ ‎‏نمی گذارند کارخانه ها راه بیفتد. هر وقت هم راجع به یک کار اصلاحی پیش می آید،‏‎ ‎‏اینها مخالفت می کنند. رفراندم را همینها مخالفت کردند، و بعضیشان تحریم کردند و‏‎ ‎‏کارشکنی کردند. و بعد هم مجلس خبرگان را همینها باز انتقاد کردند، و می کنند و‏‎ ‎‏مشغول اند. و بعد هم راجع به مجلس شورا که پیش بیاید، راجع به رئیس جمهور پیش‏‎ ‎‏بیاید، همینها هستند که دست و پا می کنند بلکه اسلام تحقق پیدا نکند؛ برای اینکه اینها از‏‎ ‎‏اسلام می ترسند. منافع اینها را که خارجیها تأمین می کردند، اسلام نمی گذارد که دیگر‏‎ ‎‏خارجیها دستشان به ایران باز بشود ان شاءالله . شماها باید توجه داشته باشید، همۀ ملت ما‏‎ ‎‏باید توجه داشته باشند، که این عناصری که برخلاف اسلام قلم برمی دارند و قدم‏‎ ‎‏برمی دارند اینها را بشناسند، و اینها را نگذارند در صحنه موجب اغفال جوانهای ما‏‎ ‎‏بشوند. ‏

‏     ان شاءالله خداوند شماها را حفظ کند. شما طبقۀ جوان برومند زاغه نشین بر آن‏‎ ‎‏اشخاص کاخ نشین شرافت دارید. و شما هستید که اسلام را حفظ کردید و نهضت را پیش‏‎ ‎‏بردید. و امیدوارم از این به بعد هم شما باشید که تا آخر برسانید این نهضت را. خداوند‏‎ ‎‏همۀ شما را حفظ کند. و من هم دعاگوی شما، و هم خدمتگزار شما هستم. ‏

‎ ‎

  • ـ در صحیفۀ نور تاریخ 17 / 7 / 58 درج شده است، ولی به استناد گزارش روزنامۀ کیهان مورخ 16 / 7 / 58 تاریخ دیدار قبل از ظهر 15 / 7 / 58 بوده است.