سخنرانی
قضایای کردستان ـ سازندگی کشور ـ انتخابات شوراها
سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی یزد (قضایای کردستان ـ سازندگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 18 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 258

موضوع : قضایای کردستان ـ سازندگی کشور ـ انتخابات شوراها

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای ستاد جهاد سازندگی یزد

سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی یزد (قضایای کردستان ـ سازندگی)

سخنرانی

‏زمان: 18 مهر 1358 / 18 ذی القعده 1399 ‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: قضایای کردستان ـ سازندگی کشور ـ انتخابات شوراها ‏

‏حضار: اعضای ستاد جهاد سازندگی یزد ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

پاکسازی تدریجی خائنین از کردستان 

‏     من اول راجع به این قضیۀ ناگوار کردستان چند کلمه عرض کنم. ‏

‏     قضایای کردستان نه این است که قابل حل نیست؛ و نه این است که که دولت یا ملت‏‎ ‎‏عجز دارند از اینکه اشرار را سرکوبی کنند. لکن برای اینکه ما ملت کُرد را از خود‏‎ ‎‏می دانیم، چنانچه ملت کُرد هم ماها را از خود می دانند، جدا نیستیم از هم، اگر بخواهیم با‏‎ ‎‏یک شدت زیادی رفتار کنیم، خوب، خوف این است که برادرهای کُرد هم خیلی صدمه‏‎ ‎‏ببینند. ولهذا ما می خواهیم که به طور متوسط، نه ملایمت و نه سختگیری به طور سرکوبی‏‎ ‎‏عمومی این خائنین را بتدریج پاکسازی کنیم، و ان شاءالله می شود این. و این را بدانید که‏‎ ‎‏اینها چیزی نیستند. اینها الآن یک حال دفاعی به خودشان گرفتند. ‏‏[‏‏وضع‏‎ ‎‏]‏‏چریکی بسیار‏‎ ‎‏ناقص که می آیند چند نفر را می کُشند و فرار می کنند توی جنگلها. و ان شاءالله از این‏‎ ‎‏جنگلها هم کلکشان کنده می شود. قوای دولتی و مجاهدین و همه؛ یعنی آنهایی که تتمۀ‏‎ ‎‏قوای دولتی هستند، اینها همه پیشروی می کنند، و ان شاءالله سرحَدّات گرفته می شود،‏‎ ‎‏بسته می شود، و راه اینکه به آنها کمک کنند بسته می شود.‏

‏     و من به ملت کُرد این مطلب را تذکر می دهم که در عین حالی که ما تمام افراد را، ـ الاّ‏‎ ‎‏آن طبقۀ بالای خائن ـ عفو کردیم، مع الأسف دیده می شود که بعضی از این افراد بازی‏‎ ‎‏خوردند از این دمکراتها، و خیال می کنند که اینها برای آنها یک خدمتی می خواهند‏‎ ‎‏بکنند. اینها باید بدانند که جز خرابکاری الآن کاری از آنها نمی آید. این طور نیست که‏

‏اینها بخواهند به ملت کُرد خدمت بکنند. اینها روابطشان با اجانب، با صهیونیسم، با‏‎ ‎‏امریکا، با رژیم سابق ثابت است. و اینها دارند برای آنها کار می کنند. آنها می خواهند‏‎ ‎‏ملت کُرد را تا آخر وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار بدهند. و اگر بتوانند، ایران هم‏‎ ‎‏همین کار را بکنند؛ یعنی تمام ایران را. ‏

لزوم هوشیاری ملت کُرد در برابر خائنان  

‏     باید ملت کُرد بیدار بشود و اینها را معرفی کند؛ و خودش هم کمک کند به قوای‏‎ ‎‏دولتی تا اینها پاکسازی بشوند. و ما نمی خواهیم یک شدتی و یک قدرت فوق العاده ای‏‎ ‎‏عمل بشود که خدای نخواسته برادرهای کُرد ما هم زیر پا بروند، و الاّ برای ما این معنا که‏‎ ‎‏در یک روز و در دو روز حل بکنیم این قضایا را تمام اینها را از بین ببریم، این کاری‏‎ ‎‏ندارد. این محذور هست که برادرها و خواهرهای کُرد ما در آنجا هستند. آنها اگر جدا‏‎ ‎‏بشوند از آنها و آنها را از خودشان جدا بکنند که آنها بروند بیرون شهرها و بروند در‏‎ ‎‏جنگلها، آن وقت ممکن است که ما با یکی دو روز تمام کنیم قضیه را. در هر صورت،‏‎ ‎‏باید برادران کرد ما متوجه باشند که اینها یک طایفه ای هستند اخلال می خواهند بکنند؛‏‎ ‎‏نمی خواهند خدمت بکنند. همینها هستند که شماها را در فشار قرار دادند. و همینها هستند‏‎ ‎‏که جوانهای ایران را می کشند. و همینها هستند که خرمنها را آتش می زنند. و همینها‏‎ ‎‏هستند که کارگرها را از کار باز می دارند، و می خواهند اصل چرخ اقتصادی مملکت‏‎ ‎‏گردش نکند و قصد اینها خدمت به اجانب است، و ایجاد فتنه و فساد است. ان شاءالله ‏‎ ‎‏امیدوارم که به زودی قطع بشود این ریشه ها. ‏

اظهار خرسندی از تلاش برای سازندگی 

‏     و اما جهاد سازندگی؛ من از همۀ برادرها و خواهرهایی که در این راه مجاهده کردند و‏‎ ‎‏می کنند و گاهی من در تلویزیون می بینم که اینها کارها انجام می دهند. و بسیار از این‏‎ ‎‏جهت من خرسند می شوم که ببینم برادرها و خواهرها نسبت به طوایف ضعیف‏‎ ‎‏خدمتگزاری می کنند؛ و این اسباب این می شود که قدرتشان را چند برابر کند. وقتی که‏

‏ببینند شماها می روید در آنجا برایشان کار می کنید، آنها هم خودشان تشویق می شوند به‏‎ ‎‏اینکه کارهای زیادتر بکنند. و امیدوارم که با همین قدرتها ـ که قدرت اسلام است؛ یعنی‏‎ ‎‏آن قوّۀ اسلام از اول همراه بوده است که کارها را تا اینجا رسانده، و بعدها هم ان شاءالله ‏‎ ‎‏خواهد رساند ـ امیدوارم که با این قدرت اسلام همۀ امور اصلاح بشود. و این تحولی که‏‎ ‎‏در جوانهای ما، در خواهرها و برادرهای ما، حاصل شده است که این طور حس تعاون،‏‎ ‎‏حس خدمت به ملت، خدمت به اسلام، پیدا شده است، این خیلی امیدوار می کند انسان‏‎ ‎‏را به اینکه با این قدرت ایمانی که الآن در ملت ما هست، و ان شاءالله باقی می ماند، همه‏‎ ‎‏کارها انجام بگیرد.‏

توجه کافی در انتخاب اعضای شوراها

‏     و من امیدوارم که آقایان، در هر جا و در هر محلی هستند، راجع به این مسائلی که الآن‏‎ ‎‏پیش است، مِنْ جمله قضیۀ این شوراها، جدیت کنند که مبادا یک افراد فاسدی در این‏‎ ‎‏شوراها پیدا بشود. برای اینکه این شوراها تمام مقدرات یک شهرستان دست آنهاست. و‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته یک اشخاص فاسد در این شوراها پیدا بشود، ممکن است که‏‎ ‎‏شهرستان را، بلکه ایران، بلکه اسلام را به فساد بکشند. باید درست متوجه باشید‏‎ ‎‏اشخاصی را که انتخاب می کنید سوابقشان را مطالعه کنید، بدانید. خوب، هر شهری‏‎ ‎‏می داند که افراد معتمد، افراد صحیح، کیها هستند. در یک شهر، ده ـ پانزده ‏‏[‏‏نفر از‏‏]‏‎ ‎‏افرادی که شناسا باشند، از هر تیپی که هستند؛ از هر جمعیتی که هستند، شناسایی کامل: در‏‎ ‎‏زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه‏‎ ‎‏جور بودند؛ سوابق خانوادگیشان چه هست؛ عقایدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه‏‎ ‎‏هست. در هر شهری باید یک همچو اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامی، به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، و منحرف نبودن به یکی از این مکتبهای فاسد را انتخاب کنند، تا‏‎ ‎‏ان شاءالله مقدرات شهرتان را در دست بگیرند، و کارها را موافق صلاح ملت و صلاح‏‎ ‎‏شهرستان خودتان ان شاءالله اجرا بکنید. ‏


‏     و من از همۀ شما متشکر هستم. و از این حس تعاونتان خیلی حَظّ می برم. و خیلی میل‏‎ ‎‏هم من خودم داشتم که بروم یک دفعه در این جهاد سازندگی من هم خدمت بکنم. اما‏‎ ‎‏خوب، من محذوراتم زیاد است؛ و خدمتی هم از من نمی آید دیگر. خدمت من همین‏‎ ‎‏است که دعا کنم به شما. ان شاءالله خداوند همۀ شما را حفظ کند. موفق باشید؛ مؤید باشید‏‎ ‎‏ان شاءالله .‏

‏ والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎