سخنرانی
مقابله با اقدامات رذیلانه دشمن ـ رعایت موازین شرعی
سخنرانی در جمع روحانیون تجریش (مقابله با دشمن ـ رعایت موازین شرعی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 م‍ه‍ر ‭1358

زمان (قمری) : 19 ذی القعده ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 263

موضوع : مقابله با اقدامات رذیلانه دشمن ـ رعایت موازین شرعی

زبان اثر : فارسی

حضار : روحانیون منطقه تجریش

سخنرانی در جمع روحانیون تجریش (مقابله با دشمن ـ رعایت موازین شرعی)

سخنرانی

‏زمان: 19 مهر 1358 / 19 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مقابله با اقدامات رذیلانه دشمن ـ رعایت موازین شرعی ‏

‏حضار: روحانیون منطقۀ تجریش‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ضعف دشمن در اقدامات رذیلانه 

‏     قضیۀ این پاسدارهای شهید، گر چه تألم آور است ـ و یک تألم هم برای این است که‏‎ ‎‏چرا باید جامعه این قدر منحط باشد و افراد این قدر زبون باشند و از خدا بی خبر که‏‎ ‎‏اینطور جنایات را انجام می دهند؛ در صورتی که اسلام برای همه است، و اسلام به نفع‏‎ ‎‏جامعۀ مستضعفین است. لکن مع الأسف اینها باز نفهمیده اند. نه اسلام را فهمیدند؛ و نه به‏‎ ‎‏مستضعفین، ایشان توجه دارند ـ در عین حال که آن قضایا قضایای أسف انگیزی است،‏‎ ‎‏لکن حکایت می کند از ضعف آنها. شما گمان نکنید که این کارهای آنها دلیل بر این‏‎ ‎‏است که یک کاری انجام می دهند. اینها مثل یک دزدهایی می مانند که قایم شدند، یک‏‎ ‎‏جایی مخفی شدند در پناهگاههایی، و به طور ناگهان یک وقت یک کار خلافی انجام‏‎ ‎‏می دهند. لکن مطمئن باشید که کار اساسی نمی توانند انجام بدهند، و شکست خوردند؛‏‎ ‎‏شکست فاحش خوردند. و سرانشان فرار کردند. یک عده ایشان هم که هستند هنوز مثل‏‎ ‎‏دزدهایی می مانند که به طور ناگهان می زنند. تتمه شان هم از بین خواهند رفت ان شاءالله .‏‎ ‎‏و ملت ما باید همان طوری که تاکنون پیش آمده است از حالا به بعد هم پیش برود، و‏‎ ‎‏قوی باشد.‏

‏     ملتی که با مشت محکم تو دهن امپراتورها زد، تو دهن ابرقدرتها زد، برای یک‏‎ ‎‏همچو کارهای جزئی ـ که یک دسته دزد و یک دسته قاچاقچی انجام می دهند ـ هیچ ابداً‏‎ ‎‏خوفی به خودتان راه ندهید. ‏


حفظ سلامت مردم بی گناه در برخورد با دشمن 

‏     و اگر چنانچه ملاحظۀ این معنا نبود که در کردستان برادرهای ما هستند و اگر بخواهیم‏‎ ‎‏شدت عمل انجام بدهیم ممکن است این برادرها خدای نخواسته یک صدماتی ببینند،‏‎ ‎‏اگر این ملاحظه نبود، در دو روز اینها کَلَکشان کَنده می شد. لکن مع الأسف چون مخلوط‏‎ ‎‏به مردم هستند، از این جهت نمی شود آن شدت عمل را ‏‏[‏‏به خرج‏‏]‏‏ داد، مگر اینکه اینها‏‎ ‎‏پناهنده بشوند به کوهها و پناهنده بشوند به جنگلها، که آن وقت با شدت عمل با ایشان‏‎ ‎‏عمل می شود. لکن باید برادران کُرد ما متوجه باشند که اینها خائن هستند، اینها‏‎ ‎‏می خواهند مملکت را مثل زمان سابق به دست چپاولگرها بدهند. باید اینها بیدار باشند،‏‎ ‎‏و نگذارند اینها رشد بکنند و نگذارند که اینها خرابکاری بکنند. اینها را معرفی بکنند تا‏‎ ‎‏اینکه قوای دولتی اینها را اخذ کند و به سزایشان برساند. خداوند ان شاءالله اسلام را و‏‎ ‎‏مسلمین را از شرّ این فاسدها نجات بدهد.‏

ندادن بهانه به دست دشمنان 

‏     و اما راجع به مسائل خودتان. البته امروز باید این بار را همه به مقصد برسانید. و مهم‏‎ ‎‏این است که در هر جا هر کمیته ای هست و در هر جا پاسداری هست و در هر جا هر‏‎ ‎‏دادگاه انقلابی هست چون اینها به اسم اسلام است، الآن به اسم جمهوری اسلام است، از‏‎ ‎‏این جهت وظیفه، هم برای آقایان علما ـ که در رأس هستند ـ و هم برای پاسدارهای‏‎ ‎‏محترم ـ که برادر هستند ـ و هم برای دادگاهها و کمیته ها، یک وظیفۀ سنگین اسلامی‏‎ ‎‏است. اگر حالا در یک همچو موقعی که همه چیز باید اسلامی باشد و در خارج و داخل‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ثبت شده است، اگر حالا خدای نخواسته یک چیزی واقع بشود از‏‎ ‎‏بعض کمیته ها، از بعض دادگاهها، از بعض پاسدارها، و اینها، خصوصاً چنانچه خدای‏‎ ‎‏نخواسته از بعض مثلاً کسانی که مُلبَّس به لباس روحانیت هستند، این یک بهانه ای دست‏‎ ‎‏دشمنها می دهد که اسلام را با آن بهانه و با این ترتیب؛ یک طور دیگری معرفی کنند.‏

لزوم عمل بر طبق موازین الهی و شرعی

‏     الآن در مطبوعات خارجی به واسطۀ همین اجانبی که می خواستند منافع ببرند از اینجا‏

‏و منافعشان در خطر است، و ان شاءالله دیگر به دست آنها نخواهد رسید، اینها مشغول‏‎ ‎‏یک تبلیغاتی شده اند، مشغول یک حرفهای باطلی شدند. گاهی راجع به اعدامهایی که‏‎ ‎‏شده است مثلاً اشکال می کنند؛ گاهی راجع به مسائل دیگر. البته آنها باید صدایشان‏‎ ‎‏درآید، لکن ما نباید بهانه دست آنها بدهیم. ما باید روی موازین الهی، روی موازین‏‎ ‎‏شرعی، عمل کنیم. ‏

‏     امروز از یکی از آقایان علمای شیراز یک کاغذی برای من آمد که من حالا مطالعه‏‎ ‎‏کردم. ایشان راجع به این حدودی که در مناطق مختلف ایران جاری می شود شکایت‏‎ ‎‏داشتند که این حدود موافق با موازین عمل نمی شود و تخلُّفات می شود. از این جهت،‏‎ ‎‏خوب است که بگذارند این را در وقتی که یک موازین شرعی پیدا بشود، و آن وقت اجرا‏‎ ‎‏بشود. ممکن است که الآن برخلاف موازین شرع اجرا بشود. از این جهت، خوب است‏‎ ‎‏که یک توقفی بشود که مبادا خدای نخواسته حدود برخلاف آن چیزی که شارع مقدس‏‎ ‎‏فرموده است عمل بشود. البته حدود باید تحت نظر مجتهد عادل انجام بگیرد؛ و با آن‏‎ ‎‏موازینی که شارع مقدس فرموده است که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود، کم اتفاق‏‎ ‎‏بیفتد که ثابت بشود یک جنایتی از قبیل مثلاً فرض بفرمایید «زنا»، که چهار نفر عادل‏‎ ‎‏شهادت بدهد که من دیدم کَالْمِیلِ فیِ المکْحَلة.‏‎[1]‎‏ و چه طور ممکن است که یک همچو‏‎ ‎‏امری ثابت بشود. و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار بکند. آن هم قاضی‏‎ ‎‏موعظه اش بکند که تو اگر اقرار بکنی، حد جاری می شود، شاید اشتباه می کنی، به جوری‏‎ ‎‏که شارع می خواهد که یک همچو مسائلی چه نشود واقع نشود.‏

دقت بسیار در اجرای حدود شرعیه 

‏     آنکه تا یک مطلبی می شود، تا یک تهمتی زده می شود، یک وقتی خدای نخواسته‏‎ ‎‏دست به یک همچو اعمالی زده بشود، این برخلاف رضایت خداست و برخلاف مسیر‏‎ ‎‏اسلام است؛ برخلاف نهضت است؛ موجب این می شود که آبروی نهضت از بین برود؛‏

‏موجب این می شود که خدای نخواسته اسلام یک طور دیگری جلوه بکند. و حال آنکه‏‎ ‎‏اسلام آنطور که بیان فرموده است و حدود را تعیین کرده با آن شرایط، کم اتفاق می افتد‏‎ ‎‏که ثابت بشود. همان وقت هم باید تحت نظر مجتهد عادل باشد. هرج و مرج نباشد که هر‏‎ ‎‏که در هر گوشه ای یک چیزی درست کرده است، حدود جاری بکند. و حدود را‏‎ ‎‏نمی توانند جاری بکنند ‏‏[‏‏مگر‏‏]‏‏ اینها مراعات بشود، که مبادا خدای نخواسته چهرۀ اسلام ـ‏‎ ‎‏خدای نخواسته ـ جور دیگر جلوه بکند؛ دشمنهای ما چهرۀ اسلام را طور دیگری جلوه‏‎ ‎‏بدهند. اینها از اموری است که باید مراعات بشود. بسیار مراعات بشود، موظفیم همه مان.‏

‏     الآن یک وقتی است که در یک حالی ما هستیم که اسلام بین این است، که درست‏‎ ‎‏جلوه بکند؛ که اگر درست جلوه بکند ـ امید این هست که همه رو به او بیاورند. و اگر ما‏‎ ‎‏نتوانیم یک همچو کاری انجام بدهیم و خدای نخواسته یک طور دیگری بشود، خوب،‏‎ ‎‏شکست می خوریم. و شکست، شکست همیشگی است؛ نه شکست موقت. اگر ما حالا‏‎ ‎‏نتوانیم یک کاری انجام بدهیم، دیگر هیچ وقت نمی توانیم انجام بدهیم.‏

‏     خداوند ان شاءالله همۀ شما را موفق کند. و من از همه تان متشکرم، و دعاگوی همه و‏‎ ‎‏خدمتگزار همه هستم. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ همانند میل سُرمه در سرمه دان.