سخنرانی
وظیفه شهرداری ها در عمران و آبادی شهرها و توجه به قشر مستضعف
سخنرانی در جمع شهردار و کارکنان شهرداری و شرکت واحد (عمران شهرها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 14 آب‍ان‌ ‭1358

زمان (قمری) : 14 ذی الحجه ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 498

موضوع : وظیفه شهرداری‌ها در عمران و آبادی شهرها و توجه به قشر مستضعف

زبان اثر : فارسی

حضار : آقای توسلی (شهردار تهران)، شهرداران و معاونان، هیأت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی و کارکنان شهرداری

سخنرانی در جمع شهردار و کارکنان شهرداری و شرکت واحد (عمران شهرها)

سخنرانی

‏زمان: 14 آبان 1358 / 14 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: وظیفۀ شهرداری ها در عمران و آبادی شهرها و توجه به قشر مستضعف ‏

‏حضار: آقای توسلی (شهردار تهران)، شهرداران و معاونان، هیأت مدیره شرکت واحد‏‎ ‎‏اتوبوسرانی و کارکنان شهرداری‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وظیفۀ شهرداری ها 

‏     من میل دارم که عمل ما یا بیشتر از قولمان باشد یا موافق با قولمان. الآن شهرهای‏‎ ‎‏ایران، روستاهای ایران، حتی شهر تهران، گرفتار یک کمبودهایی است و بوده است. و‏‎ ‎‏این به عهدۀ شهرداریهاست که با کمک مردم ـ البته من می دانم که خرابیها این قدر است‏‎ ‎‏که شهردار تنها نمی تواند، لکن با کمک مردم ـ اقدام بکنند و شهرهای خودشان را،‏‎ ‎‏روستاهای اطراف را آباد کنند. و آنچه که مهم است این است که آن قشر مستضعف‏‎ ‎‏بیشتر مورد نظر باشد. در تهران، آن حاشیه های اطراف تهران و آن زاغه نشینها و آن‏‎ ‎‏چادرنشینهای اطراف بیشتر مورد نظر باشند تا طرف شمال شهر، و در شهرهای دیگر،‏‎ ‎‏روستاهای دیگر، توجه به این قشر مستضعف بیشتر باشد از توجه به قشر مُرفَّه. مع الوصف‏‎ ‎‏در رژیم سابق، این قشر اصلش مورد عنایت نبود، و اگر کاری می کردند برای همان قشر‏‎ ‎‏مُرفَّه می کردند. و لهذا در تهران، شمال شهر، یک شهری است که غیر از جنوب شهر‏‎ ‎‏است. اصلاً آن، یک شهر دیگری است، این هم یک شهر دیگری. و این غیر مطابق‏‎ ‎‏بودن و طبقه به این شدیدی داشتن، اسباب این می شود که یک وقت خدای نخواسته‏‎ ‎‏انفجاری حاصل بشود که کسی نتواند مهارش کند.‏

‏     شما شهردارهای محترم باید توجه کنید که امروز شهرهای ایران و دهات و روستاها،‏‎ ‎‏همه مال خود ملت است، دیگر مال دیگری نیست، تصرف دیگری نیست. وقتی مال‏

‏خود ملت شد، خود ملت و خود مردم و خود شهردارها ـ که از ملت هستند ـ باید کوشش‏‎ ‎‏کنند در آباد کردن این مملکت. یک قِسم اعظم، آباد کردن به دست شما شهردارهاست،‏‎ ‎‏که باید با تمام کوشش کوشش کنید که آباد بشود. و خصوصاً آن طرفهایی که خرابی‏‎ ‎‏داشته اند، و به آنها نرسیده بودند، دهاتی که به آنها نرسیده بودند، شهرهایی که دو طرف‏‎ ‎‏دارند، یک طرف مُرفَّه و یک طرف غیرمُرفَّه، از آن غیرمُرفَّه شروع کنید، وقتی به درجۀ‏‎ ‎‏مُرفَّه رسید آن وقت یک کار اساسی شما کردید.‏

‏     من امیدوارم خداوند تأیید کند همۀ شما را. و در راه خدمت به این کشور و خدمت به‏‎ ‎‏اسلام همه موفق باشید. و همۀ ما موفق باشیم در این خدمت. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎