سخنرانی
سرنوشت جهان اسلام، بسته به انقلاب ایران
سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان (جهان اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 2 م‍ح‍رم‌ ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 104

موضوع : سرنوشت جهان اسلام، بسته به انقلاب ایران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : مراجعت از سفر حج

حضار : افسران نیروهای سه گانه ارتش پاکستان

سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان (جهان اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 1 آذر 1358 / 2 محرّم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: سرنوشت جهان اسلام، بسته به انقلاب ایران ‏

‏مناسبت: مراجعت از سفر حج‏

‏حضار: افسران نیروهای سه گانه ارتش پاکستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

شیطان بزرگ در برابر ملتهای مسلمان

‏     چه سعادتی داشتید که مشرف شدید به مکه معظمه مرکز وحی، و به مدینه منوره مرکز‏‎ ‎‏رسالت. خداوند از شما برادران به طور شایسته این زیارتها را قبول فرماید‏‎[1]‎‏، ما با همه‏‎ ‎‏ملتهای مسلم برادر هستیم. و در شادی و غم آنها شریک هستیم. و امید این را داریم که‏‎ ‎‏آنها هم با غمها و شادیهای ما شریک باشند. امروز ملت ما مقابل است با قدرت شیطانی‏‎ ‎‏بزرگ که در طول سیصد سال این اجانب بر ما ملتها، بر ملتهای مسلمین، بر ملتهای شرق‏‎ ‎‏حکومتهای غیرمشروع کرده اند و در طول پنجاه سال هم در حکومت این رضا خان و‏‎ ‎‏محمدرضا به این ملت با دست آنها ظلم و خیانت کردند. و جنایات آنها اخیراً بالا گرفت.‏‎ ‎‏و این جنایات به پشتیبانی از ابرقدرتها، خصوصاً امریکا بود. به طوری که تحمل دیگر از‏‎ ‎‏این ملت ما برداشته شد. و به اتکا به خدای کریم و اسلام، با وحدت کلمه نهضت کردند و‏‎ ‎‏نظام شاهنشاهی را که یک نظام پوسیدۀ غیرقانونی بود به هم زدند، و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏را در اینجا برقرار کردند. و در این حال که ما مشغول هستیم برای سازندگی، خرابیهایی که‏‎ ‎‏در طول این تسلط وحشت انگیز اجانب بر ما و تفاله های آنها که در این کشورها حکومت‏‎ ‎‏می کردند، امروز مواجه شدیم با دولت امریکا. و ما امیدواریم که ملتهای برادر ما،‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی، که همانطور که ما گرفتار بودیم بر ظلم و تعدی اجانب، آنها هم گرفتار‏

‏بودند، امروز که ملت ما قیام کرده است آنها هم قیام کنند. و موجب خرسندی است که‏‎ ‎‏پاکستان قیام کرده است. و الآن که من روزنامه را تیترش را دیدم، دیدم که نوشته است که‏‎ ‎‏تمام پاکستان بر ضد امریکا قیام کرده است. و دانشگاهها ـ ظاهراً نوشته بود که ـ سه روز‏‎ ‎‏تعطیل شده است. و این یک مژده ای بر ملت مظلوم ما هست که تنها نیست.‏

ناتوانی ابرقدرت ها در برابر اتحاد مسلمانها

‏     مسلمین باید با هم ید واحده باشند. «هُمْ یَدٌ واحِدةٌ علی مَن سِواه». اینها باید دست‏‎ ‎‏واحد باشند. مجتمع باشند. یک باشند. خودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را اسباب‏‎ ‎‏جدایی قلبها ندانند. مرزها جدا، قلبها با هم. مسلمین دارای قدرت بسیار هستند، و دارای‏‎ ‎‏خزاین بسیار. چنانچه با هم مجتمع بشوند، چنانچه مسلمین با هم اتحاد پیدا کنند، با حفظ‏‎ ‎‏مرزهای خودشان، لکن قلبهایشان با هم متحد بشود، اینها جمعیت بسیار کثیری هستند؛‏‎ ‎‏یک میلیارد جمعیت. شاید الآن بیشتر باشند. و خزاین بسیار دارند. و احتیاج به هیچ‏‎ ‎‏کشوری ندارند. و همۀ کشورها تقریباً به آنها محتاج هستند. مع الأسف در اثر تبلیغات‏‎ ‎‏سوئی که در طول تاریخ شده است، و مردم را از این ابرقدرتها ترسانده اند. تبلیغات خود‏‎ ‎‏آن ابرقدرتها این بوده است که ملتهای ما را، ملتهای شما را از اینها بترسانند. به طوری که‏‎ ‎‏ما گمان بکنیم که این ابرقدرتها آسیب پذیر نیستند، اگر ملتی نفس بکشد، آنها نفسش را‏‎ ‎‏خفه می کنند. لکن ما دیدیم که اینها تبلیغاتی بود که صحیح نبود. و قدرتهای بزرگ هم با‏‎ ‎‏مقدرات یک مملکت وقتی که خود ملت با هم مجتمع شدند نمی توانند بازی بکنند. و ما‏‎ ‎‏اتکال به خدا داریم. اتکال به اسلام داریم. پشتیبانی ما اسلام و خداست. و امید این را‏‎ ‎‏داریم که همۀ ملتهای اسلامی به ما بپیوندند.‏

سرنوشت جهان اسلام

‏     در این نزاعی که، مبارزه ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریکا‏‎ ‎‏نیست، بین اسلام است و کفر. چنانچه غلبه کنند خدای نخواسته اینها بر نهضت ما ـ که‏‎ ‎‏نخواهند کرد ـ این غلبه، غلبه بر اسلام است. غلبه بر مسلمین است. باید همۀ مسلمین‏

‏بدانند که مقدرات ما الآن تنها نیست که بین وجود و عدم است. مقدرات اسلام، مقدرات‏‎ ‎‏همۀ مسلمین است. همۀ مسلمین در این مسئله با هم باید شرکت کنند. که اگر این نهضت‏‎ ‎‏خدای نخواسته به سستی گراید یا از بین برود، حساب شرق، حساب تمام شرق و‏‎ ‎‏خصوصاً مسلمین ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ به تباهی خواهند کشید. من از همۀ ملتهای اسلامی، از همۀ‏‎ ‎‏مسلمین، از همۀ ارتشهای اسلامی، از همۀ قوای انتظامی اسلامی، از همۀ رؤسای جمهور‏‎ ‎‏ممالک اسلامی می خواهم که با این نهضت ما همراه باشند. با این مقابله ای که مابین کفر و‏‎ ‎‏اسلام است، نه مابین ایران و امریکا. مابین تمام کفر و تمام اسلام است. مسلمین بپاخیزند.‏‎ ‎‏برخیزند و در این معارضه پیروز شوند. و پیروز خواهند شد. و از این طبلهای میان تهی‏‎ ‎‏نترسند. نترسند که امریکا یک قدرت بزرگ است، «یک قدرت شیطانی است و می تواند‏‎ ‎‏که با یک روز همه را به هم بزند»! اینها تبلیغات است. امریکا نمی تواند این کار را بکند.‏

فراخوانی امت اسلام به قیام

‏     در مقابل مسلمین نمی تواند امریکا خودنمایی کند. دنیا توجهش الآن به این مبارزه‏‎ ‎‏است. دنیا الآن توجه به این دارد که در این مبارزه چه خواهد شد. و خود مملکت امریکا‏‎ ‎‏در آن اختلاف واقع شده است. سیاههای امریکا که در تحت ظلم امریکا بودند الآن آنها‏‎ ‎‏هم موافقت با ما دارند. و ممکن است آنها هم قیام بکنند. باید مسلمین در یک همچه‏‎ ‎‏موقع حساسی که ما مقابل ایستادیم در مقابل امریکا و در مقابل دسایس شیطانی او، با ما‏‎ ‎‏موافقت کنند. با ما همراهی کنند. ما و خود را از هم بدانند. مملکت ایران را با سایر‏‎ ‎‏ممالک، با پاکستان، با عراق، با اندونزی، با تمام این ممالک اسلامی یک بدانند. و همه‏‎ ‎‏قیام کنند. و همه تظاهر کنند در مقابل این ظلمی که این شخص‏‎[2]‎‏ به ما دارد می کند.‏

‏    ‏‏یک نفر مجرمی‏‎[3]‎‏ که پنجاه سال خانه های این مملکت را سوزانده است، مردم این‏‎ ‎‏مملکت را به حبس انداخته است، قتلهای زیاد، قتل عامهای زیاد کرده است، و‏

‏سنگفرشهای خیابان ما را، اسفالتهای خیابان ما را رنگین کرده است با خون جوانهای ما،‏‎ ‎‏ذخایر ما را برداشته و دزدیده و برده است، اینها برده اند پناه داده اند یک همچه مجرمی‏‎ ‎‏را. و مخالف همه قوانین دنیاست که هر مجرمی که در یک جایی جرم کرد باید در محل‏‎ ‎‏خودش، در همان جایی که جرم کرده محاکمه بشود. اینها با یک انگیزه های بچگانه این‏‎ ‎‏را برده اند نگه داشتند. و حالا هم که ما مطالبۀ آنها را می کنیم، ما را می ترسانند از‏‎ ‎‏کشتیهایشان که آمدند در آبهای نزدیک آبهای خلیج، و از طیاره هاشان و از اینها. ما از‏‎ ‎‏چه می ترسیم؟ ما از طیاره های اینها می ترسیم؟ ما از کشتیهای اینها می ترسیم؟‏

هشدار به امریکا

‏     ما اشخاصی هستیم که در این راه، شهادت را سعادت برای خودمان می دانیم. ملت ما‏‎ ‎‏الآن هم از من می خواهند که دعا کنم که شهید بشوند. ملتی که شهادت را می خواهد او را‏‎ ‎‏از چه می ترسانند؟ او را از مردن می ترسانند؟ اینها شهادت را شرف خودشان می دانند.‏‎ ‎‏آنها ما را از مردن می ترسانند؟ مردن برای آنها ترس دارد که قائل نیستند به ماورای‏‎ ‎‏طبیعت. کسی که خدا را می شناسد، کسی که قیامت را اطلاع دارد ...، کسی که اعتقاد دارد‏‎ ‎‏به ماورای طبیعت، این از چه می ترسد؟ امریکا اشتباه می کند. آقای کارتر اشتباه می کند‏‎ ‎‏که خیال می کند که می تواند یک همچه کاری بکند. دنیا نمی گذارد که او همچه کاری‏‎ ‎‏بکند. خود ملت امریکا نمی گذارد که او این کار را بکند. مگر یک کار آسانی است برای‏‎ ‎‏امریکا که بیاید و ملت ما را قتل عام کند. یک کاری نیست که او بتواند این کار را بکند. بر‏‎ ‎‏فرض اینکه بتواند، ملت ما با چنگ و دندان آنها را نابود خواهند کرد. و جوانهای ما الآن‏‎ ‎‏اعلام کرده اند که اگر اینها یک وقت بخواهند یک همچه کاری بکنند، ما سفارتخانه را با‏‎ ‎‏هر کس در آن هست منفجر می کنیم. و اگر یک همچو بشود ما نمی توانیم این جوانهایی‏‎ ‎‏که الآن در غرور جوانی هستند و ظلم دیدند، آنها را کنترل کنیم. ما نمی توانیم جلوی یک‏‎ ‎‏ملتی را که پنجاه سال ظلم دیده است و پنجاه سال و بیش از سی و چند سال از یک آدمی‏‎ ‎‏ظلم دیده است، از یک آدمی قتل عامها دیده است، برادرها را کشته اند، پدرها را‏

‏کشته اند، زنها و شوهرهایشان از بین رفته است، یک همچو ملتی را ما نمی توانیم کنترل‏‎ ‎‏کنیم، که اگر امریکا بخواهد یک غلطی بکند، مردم بنشینند همینطور نگاه کنند که آقا‏‎ ‎‏بیایند و چتربازهایشان بیایند. امتحان کنند، بیایند ببینند چطور می توانند این کار را بکنند؟‏‎ ‎‏تمامشان را از بین خواهیم برد. و خودمان هم کشته می شویم. آنها را هم از بین می بریم.‏

شکست ایران، شکست شرق

‏     شما برادرها سلام مرا به ارتش خودتان به آقای ضیاءالحق‏‎[4]‎‏، برسانید. و از قول من به‏‎ ‎‏آنها بگویید که برادرهای شما در مقابله کفر گرفتار هستند. شما قیام کنید. ارتش پاکستان‏‎ ‎‏قیام کند در مقابل یک همچو ظلمی که الآن دارد به برادرهایشان می شود. یک همچو‏‎ ‎‏قیامی که الآن ما کردیم، در مقابل کفر است. این نسبت به مقدرات شما هم تأثیر دارد.‏‎ ‎‏کسی خیال نکند که اگر ایران شکست بخورد، خودش باقی می ماند. اگر ایران شکست‏‎ ‎‏بخورد شرق شکست خورده است. اگر ایران شکست بخورد مستضعفین شکست‏‎ ‎‏خورده اند. باید همه با هم متصل، متحد، با هم قیام کنیم و این جرثومۀ فساد را از تاریخ‏‎ ‎‏بیرون کنیم. و لااقل از ممالک خودمان اینها را برانیم که دیگر فکر اینکه بیایند در اینجا،‏‎ ‎‏مستشارهایشان بیایند در اینجا، مأمورینشان بیایند در اینجا، چپاولگرانشان بیایند در اینجا‏‎ ‎‏و ما را چپاول کنند، این فکر را از سر آنها باید ما بیرون کنیم و بیرون می کنیم این فکر را از‏‎ ‎‏سرشان.‏

‏     خداوند ان شاءالله به شما همۀ برادرها سلامت بدهد. عزت بدهد. عافیت‏‎ ‎‏بدهد. خداوند اسلام را تقویت کند. خداوند لشکر مسلمین را تقویت کند. خداوند‏‎ ‎‏رؤسای مسلمین را که علاقه مند به اسلام هستند، خدمت به مسلمین می کنند، آنها را حفظ‏‎ ‎‏کند. ‏

‎ ‎

  • ـ قبل از سخنرانی امام خمینی یکی از پاکستانیها دعایی خواندند و سپس حضار آمین گفتند.
  • ـ جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا.
  • ـ محمدرضا پهلوی.
  • ـ محمد ضیاءالحق، رئیس جمهوری پاکستان.