سخنرانی
مفسده جویی و آشوبگری عوامل امریکا در ایران
سخنرانی در جمع دانشجویان کرمانشاه (آشوبگری عوامل امریکا در ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 20 م‍ح‍رم‌ ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 204

موضوع : مفسده‌ جویی و آشوبگری عوامل امریکا در ایران

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان کرمانشاه

سخنرانی در جمع دانشجویان کرمانشاه (آشوبگری عوامل امریکا در ایران)

سخنرانی

‏زمان: صبح 19 آذر 1358 / 20 محرّم 1400 ‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: مفسده جویی و آشوبگری عوامل امریکا در ایران ‏

‏حضار: دانشجویان کرمانشاه ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     من چهره های شما جوانها را، چهره های ایمانی و نورانی شما دوستان عزیز را که‏‎ ‎‏می بینم که شما از فرسخها دور آمدید برای اسلام، پشتیبانی از احکام قرآن، پیاده آمدید،‏‎ ‎‏دانشجویان معظمی هستید که راههای دور را طی کردید و پیاده آمدید برای اظهار‏‎ ‎‏پشتیبانی از جمهوری اسلامی، و از اینهایی که در آن لانۀ جاسوسی برای افشاگری‏‎ ‎‏خائنینی هستند، بسیار تشکر می کنم و دعایی به شما می کنم و از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که همۀ شما را موفق کند. همه سالم باشید. و همه این راهی را که تاکنون‏‎ ‎‏رفته اید، باز دستجمعی به آخر برسانید. و به پیروزی نهایی که آرزوی همۀ ماست، و به‏‎ ‎‏قطع کردن دست اجانب از کشورتان و قطع کردن دست دنباله های اجانب موفق بشوید.‏‎ ‎‏شما آقایان از راههای دور آمدید و پیام روستائیان، شهرستانیها و دوستانی که در بین راه‏‎ ‎‏بودند رساندید که آنها همه از این راهی که راه اسلام است پشتیبانی می کنند. سایر‏‎ ‎‏قشرهای ملت هم همینطورند. ‏

آشوبگری مهره ها و مزدوران امریکا

‏     لکن مع الأسف در بین قشرهایی از مردم، اشخاص مفسدی، اشخاصی که الهام‏‎ ‎‏می گیرند از امریکا، از اجانب، هستند و مشغول مفسده هستند. لابد آقایان غائله ای که به‏‎ ‎‏وجود آوردند در تبریز شنیده اید. اینها تبریزی نیستند. اهل تبریز فکرشان این فکر نیست‏‎ ‎‏که با اسلام مبارزه کنند. تبریزی همیشه مثل سایر مسلمینی که در ایران هستند، بلکه آنها‏‎ ‎‏در صف اول بودند، و همیشه پشتیبان اسلام بودند. اینها یک اشخاصی هستند که از‏

‏خدمتگزارهای اجانب هستند. و پرونده بعضی از آنها هم در همین لانۀ جاسوسی پیدا‏‎ ‎‏شد. از سران همینها که رفتند و رادیو تلویزیون تبریز را گرفتند و بعد هم بیرونشان کردند،‏‎ ‎‏پرونده بعضی از اینها پیدا شد که مستقیماً با امریکا در رابطه بودند و از جاسوسان آنها‏‎ ‎‏بودند. امروز هم من شنیدم که اینها رفته اند در دهات؛ دهات تبریز، بعد از آنکه اهالی‏‎ ‎‏محترم شهر تبریز ریختند و اینها را بیرون کردند، رفته اند در دهات، و دهاتیها را دارند‏‎ ‎‏بازی می دهند. و می خواهند باز غائله ایجاد کنند. ‏

هشدار به اهالی مسلمان آذربایجان 

‏     و من به اهالی آذربایجان و به اهالی شهر تبریز، به مؤمنان متعهدی که در ایران هستند،‏‎ ‎‏هر جا هستند و در آذربایجان، در هر نقطه هستند، و به برادرانی که در روستاها هستند‏‎ ‎‏هشدار می دهم، تذکر می دهم، که اینهایی که می آیند بین شما و می گویند که کِیَک‏‎[1]‎‎ ‎‏حکم جهاد داده، اینها همه دروغ می گویند. جهاد علیه اسلام؟ جهاد برای خاطر کارتر؟‏‎ ‎‏شما بیایید جهاد کنید که کارتر توفیق پیدا بکند و مملکتتان را بگیرد! اینهایی که می آیند‏‎ ‎‏اینها را می گویند، اینها نوکرهای سفارت هستند. بستگان سفارت هستند. و اینها به‏‎ ‎‏محاکمه کشیده خواهند شد. اینها را دستگیر خواهند کرد. خود آذربایجانیها اینها را‏‎ ‎‏دستگیر کنند تا ما محاکمه کنیم اینها را. و این دشمنهای اسلام را؛ دشمنهای ایران را به‏‎ ‎‏جزای خودشان برسانیم. متوجه باشند روستائیان محترم. آنهایی که در بلاد متفرق‏‎ ‎‏هستند، و از تبریز بودند. از علمای تبریز سؤال کنند. وقتی که می آیند در شهر تبریز،‏‎ ‎‏بروند از علما سؤال کنند. دست به کاری نزنند که اسباب این بشود که اسلام از دستتان‏‎ ‎‏برود یا اینکه کشتاری بشود. ما اگر بخواهیم اینها را با اسلحه از بین ببریم، همان خود تبریز‏‎ ‎‏اینها را از بین می برد، اگر ما بگوییم. لکن ما نمی خواهیم اینطور بشود. ما می خواهیم‏‎ ‎‏آرامش باشد. ما می خواهیم مملکتمان آرام باشد تا بتوانیم اصلاح کنیم همه را. ‏

‏     ما الآن مواجه هستیم با یک دشمن بزرگی. در این حالی که ما متوجه و مواجه با‏

‏یک دشمنی هستیم که اساس اسلام را می خواهد از بین ببرد، کشورمان را می خواهد‏‎ ‎‏مثل سابق باز به دست بگیرد، یک مشتی از اراذل، یک مشتی از اشخاص از خدا‏‎ ‎‏بی خبر، یک مشت اشخاصی که از خانه هایشان چیزهای ننگ آور بیرون آمده است‏‎ ‎‏ـ دیگرانشان ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ همین طور هستند ـ اینها آمدند در مقابل همۀ مسلمین به کمک‏‎ ‎‏کارتر و امثال کارتر فعالیت می کنند. اهالی آذربایجان متوجه باشند. اهالی‏‎ ‎‏روستاهای آذربایجان متوجه باشند. علمای آذربایجان توجه کنند. هدایت کنند‏‎ ‎‏اینهایی که در روستاها هستند، بفرستند اینها را هدایت کنند که به دام این اشخاصی‏‎ ‎‏که مفسد هستند نیفتند. آنها اشخاصی هستند که مسلمان هستند. آنها را بازی‏‎ ‎‏می دهند. خیال می کنند که با یک کلمه ای که گفتند و بازی دادند کارها درست می شود.‏

‏     باید اهالی محترم تبریز مجهز باشند برای جلوگیری از این مفسده ها. و باید خودشان‏‎ ‎‏جلوگیری کنند. البته نباید به غیر آرامش باشد. باید با آرامش باشد. و خدای نخواسته‏‎ ‎‏یک وقت خونریزی نشود. در هر صورت شما از راههای دور می آیید برای پشتیبانی.‏‎ ‎‏آذربایجانیها قیام می کنند برای پشتیبانی از اسلام. همۀ قشرهای ملت قیام می کنند برای‏‎ ‎‏پشتیبانی از اسلام. آنوقت یک گروه بی خبر از خدا، بیخبر از اسلام، خائن به کشور ما،‏‎ ‎‏غائله می خواهند بپا کنند. قم می خواستند غائله بپا کنند. جمع شده بودند و حرفهای‏‎ ‎‏نامربوط زده بودند تا غائله ایجاد کنند و جلوگیری شد. رفتند آذربایجان غائله بپا کردند،‏‎ ‎‏و حالا جلوگیری شده است. حالا رفته اند در دهات می خواهند غائله بپا کنند. خود‏‎ ‎‏روستائیان اینها را راه ندهند. اینها مفسد هستند. اینها فاسد هستند. اینها محاکمه باید‏‎ ‎‏بشوند. گول نخورند از اینها. ‏

دعوت به قیام علیه شیطان بزرگ 

‏     ما الآن بین راه هستیم. ما الآن مواجه هستیم با قدرتی که باید با وحدت کلمه، با اسلام‏‎ ‎‏پیش ببریم. اینها آمدند می خواهند نگذارند. و می خواهند مانع بشوند از اینکه اسلام‏‎ ‎‏پیشرفت کند. اینها از اول مخالف اسلام بودند. اینها روزنامه هایی که نوشتند قاچاقی‏‎ ‎‏نوشتند. و اعلامیه هایی که قاچاقی دادند، همه اش برخلاف اسلام است. باید اهالی‏

‏محترم آذربایجان خصوصاً و اهالی همۀ ایران بیدار باشند. و دستجمعی با هم برخلاف‏‎ ‎‏این دشمن بزرگ و مخالف این دشمن بزرگ بپاخیزیم. و ان شاءالله پیروز بشویم، و پیروز‏‎ ‎‏خواهیم شد. و ما از این به بعد دیگر اجازه نخواهیم داد که اجانب در مملکت ما بیایند و‏‎ ‎‏آقایی کنند به ما. ما خودمان هستیم. هر چه هم می خواهند آنها فشار بیاورند و نقشه‏‎ ‎‏بچینند برای اینکه محاصرۀ اقتصادی بکنند. ما از محاصرۀ اقتصادی باکی نداریم. علاوه،‏‎ ‎‏مگر دنیا تابع آقای کارتر است که وقتی که بگوید باید محاصرۀ اقتصادی بشود، همه دنیا‏‎ ‎‏بگویند چشم! ما محاصره اقتصادی می کنیم. این از اشتباهاتی است که این ابرقدرتهای‏‎ ‎‏خالی از عقل می کنند که خیال می کنند حالایی که من یک قدرتی دارم تمام مردم، تمام‏‎ ‎‏عالم تابع من هستند. حتی در مملکت خودشان هم، در همان پستهای وزارتشان هم با‏‎ ‎‏ایشان موافقت ندارند و ایشان را تقبیح می کنند. و ایشان را باید از صحنه سیاست خارج‏‎ ‎‏کنند. ‏

‏     امریکا باید کارتر را از صحنۀ سیاست خارج کند. کارتر بد سیاستمداری بود برای‏‎ ‎‏امریکا. بد رئیس جمهوری بود برای امریکا. امریکا را بدنام کرد در دنیا. مسلمین را بر‏‎ ‎‏ضد امریکا مجهز کرد کارتر. و این کارتر لایق این نیست که رئیس جمهور امریکا باشد.‏‎ ‎‏ملت امریکا باید بدانند که کارتر را نباید رأی به او بدهند. برای اینکه کارتر خیانت کرده‏‎ ‎‏است به امریکا. و الآن مشغول خیانت به امریکاست. مشغول دسیسه است. و برخلاف‏‎ ‎‏مصالح امریکا دارد عمل می کند. چنانکه دانشمندان خود امریکا این مطلب را دارند و‏‎ ‎‏بعدها هم خواهند گفت. ‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی سلامت شما جوانها را، سلامت تمام اهالی ایران و‏‎ ‎‏مؤمنین را خواستارم و دعا می کنم به شما. خدمتگزار شما هستم. خداوند همۀ شما را‏‎ ‎‏موفق کند. خداوند دشمنان شما را از بین ببرد و شما را پیروز کند.‏

‎ ‎

  • ـ مراد، آقای سید کاظم شریعتمداری است، عده ای از وابستگان حزب جمهوری خلق مسلمان در آذربایجان شایع کردند که نامبرده علیه نظام جمهوری اسلامی حکم جهاد داده است، که البته این شایعه از سوی وی تکذیب شد.