سخنرانی
جریان توطئه امریکا و گروهک ها در برابر انقلاب اسلامی و قانون اساسی
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (توطئه امریکا و گروهک ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 22 م‍ح‍رم‌ ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 210

موضوع : جریان توطئه امریکا و گروهک ها در برابر انقلاب اسلامی و قانون اساسی

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم و کفن پوشان بابلسر

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (توطئه امریکا و گروهک ها)

سخنرانی

‏زمان: 21 آذر 1358 / 22 محرّم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: جریان توطئه امریکا و گروهکها در برابر انقلاب اسلامی و قانون اساسی‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم و کفن پوشان بابلسر‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

امریکا وگروهکها، رویاروی ملت ایران

‏     من نمی دانم چطور از شما خواهران و برادران که با این حال، با حال کفن پوشی، برای‏‎ ‎‏پشتیبانی از اسلام و جمهوری اسلام تا اینجا آمدید تشکر کنم. من دعاگوی همۀ شما‏‎ ‎‏هستم. و همینطور خدمتگزار همه شما. می دانید که در این موقعی که ما هستیم،‏‎ ‎‏حساسترین موقعی است که بر کشور ما می گذرد. از آن طرف مواجهۀ ملت ما با قدرت‏‎ ‎‏بزرگ امریکا، که همه وسائل تبلیغاتی و وسائل جنگی را دارد، و از آن طرف ریشه های‏‎ ‎‏رژیم سابق و منحرفین از دیانت اسلام که در گوشه و کنار کشور مشغول فعالیت هستند و‏‎ ‎‏می خواهند نگذارند این جمهوری اسلامی به ثمر برسد. ‏

‏     اینکه گفتید در آنجا؛ در بابلسر، برای رد قانون اساسی و اینها اعلامیه ها دادند، اینها‏‎ ‎‏همینها هستند که نمی خواهند اسلام در ایران تحقق پیدا بکند. اینها از اول هم دست و پا‏‎ ‎‏می کردند که آن شخص فاسد‏‎[1]‎‏ را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می کردند که رژیم‏‎ ‎‏سلطنتی را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می کردند که بختیار را نگه دارند. و بعد هم‏‎ ‎‏دست و پا می کردند که قانون اساسی سابق را که لازمه اش حفظ رژیم شاهنشاهی و رژیم‏‎ ‎‏سابق بود نگه دارند. در این مراحل شکست خوردند. به مجردی که شکست خوردند‏‎ ‎‏صورتهای خودشان را عوض کردند. در حال شکست، شدند یک اشخاص ملی. یک‏‎ ‎‏اشخاص دینی و اسم ها را تغییر دادند. یک وقتی شاهنشاه و آن بساط را می خواستند. بعد‏

‏حرفها تغییر کرد، و اسم شد طاغوت. بعضی از همینهایی که حالا به رژیم سابق، می گویند‏‎ ‎‏طاغوت، طرفدار همین رژیم بودند. و الآن هم طرفدار رژیم و طرفدار امریکا بعضیشان‏‎ ‎‏هستند. ‏

چیرگی امریکا، مایه نابودی ایران

‏     ملت ما در یک همچو موقع خطیری که مواجه است با امریکا و قاعده این بود که همۀ‏‎ ‎‏افراد ملت دست از همه مسائل بردارند و متوجه به همین یک نقطه بشوند، اینها نمی دانند‏‎ ‎‏که چنانچه این نهضت شکست بخورد و این ملت در مقابل امریکا شکست بخورد، دیگر‏‎ ‎‏نه آذربایجانی می ماند و نه ایرانی. این اشخاصی که در آذربایجان در خدمت به امریکا‏‎ ‎‏دارند، این فعالیتها را می کنند، و آن فسادها را می کنند. اینها نمی دانند که اگر مملکت ما به‏‎ ‎‏دست آنها بیفتد با اینها چه خواهند کرد. با این ملت شریف ایران چه خواهند کرد. با‏‎ ‎‏آذربایجان چه خواهند کرد. با خوزستان چه خواهند کرد. با کردستان چه خواهند کرد. با‏‎ ‎‏سیستان چه خواهند کرد. با بلوچستان چه خواهند کرد. با ترکمن صحرا چه خواهند کرد.‏‎ ‎‏اینها غافل اند از این معنا. ملتهای شریف و توده های ملت شریف ما و این قشرهای‏‎ ‎‏مختلف، همه با جمهوری اسلامی موافقند و با امریکا مخالف. لکن با صورتهای‏‎ ‎‏دیگری، با ماسک های دیگری، اشخاص در بین آنها نفوذ می کنند و آنها را اغفال‏‎ ‎‏می کنند. و در یک موقعی که باید ما همه با آرامش خاطر روبروی این دیو بزرگ‏‎ ‎‏بایستیم، و این شیطان بزرگ، منحرف می کنند ملت ما را از آن راهی که دارد می رود. راه‏‎ ‎‏ضلالت پیششان می گذارند. همین قدر مقصود این است که ملت را از آن راهی که‏‎ ‎‏می رفت منحرف کنند تا امریکا بتواند کارهایش را انجام بدهد. ‏

نگرانی امریکا از افشاگری ایران

‏     امریکا از این وحدت کلمۀ ملت ما و از اینکه ملت ما به اینجا رسیده است که جوانهای‏‎ ‎‏غیور ما کفن پوش شدند، شهادت می خواهند، از این وحشتناک است. و از شکست‏‎ ‎‏سیاسی هم وحشتناک است. و آن تابع این است که ما مهلت پیدا کنیم که جرایم امریکا را‏

‏و رؤسای جمهوری امریکا را، و خصوص این رئیس جمهوری فعلی را، برملا کنیم. اینها‏‎ ‎‏از این مطلب وحشتناک اند وحشتزده شدند اینها. لکن می خواهند یک کاری بکنند که ما‏‎ ‎‏را مشغول کنند به یک امور دیگری در داخل. می خواهند این نهضت را از داخل‏‎ ‎‏بپوسانند. می خواهند این نهضت را در داخل خودش اختلاف ایجاد کنند. غائلۀ‏‎ ‎‏آذربایجان برای این مقصد است. و شواهد برایش هست که برای همین مقصد است که‏‎ ‎‏ملت ایران را مشغول به خودش بکنند و از امریکا و از دشمنهای اصلی منحرف کنند.‏‎ ‎‏اذهان را متوجه کنند به آذربایجان. با اینکه آذربایجان قضیۀ مهمی نیست. آذربایجان‏‎ ‎‏یک دسته مفسد آمدند و یک کارهایی کردند. و ملت آذربایجان ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ همچو چیزهایی‏‎ ‎‏را محکوم کند، لکن اینها اشخاصی که درست مطالب دستشان نیست، قشرهایی که‏‎ ‎‏درست توجه به مطالب ندارند، اینها با تبلیغات سوء خودشان، با طرفداری از بعض‏‎ ‎‏اشخاصی که خود آن آقا‏‎[2]‎‏ هم با این مسائل موافق نیست، با این مردم ساده را اغفال‏‎ ‎‏می کنند و غائله درست می کنند. هر روز در یک جایی غائله ای درست می کنند. و تمام‏‎ ‎‏مقصد این است که ملت ایران را از این راهی که دارد می رود، از این مواجهه ای که الآن‏‎ ‎‏پیدا شده است مابین ملت ایران و امریکا، از این بازدارند. تمام کوششهای این جمعیتها‏‎ ‎‏این است که ما از این توجهی که الآن پیدا کردیم و داریم، سایر مملکتها را، حتی بعضی‏‎ ‎‏ممالک غربی را، متوجه به این مقصد می کنیم و امریکا از این باب وحشتزده شده است.‏‎ ‎‏می خواهند ما را به خودمان مشغول بکنند، و غائله درست کنند. که در همین جاها‏‎ ‎‏جاروجنجال پیدا بشود. حتی در قم جاروجنجال پیدا بشود. در آذربایجان جاروجنجال‏‎ ‎‏پیدا بشود. در کردستان بشود. در هر جا. و ما مشغول بشویم به خودمان و از دشمن غافل‏‎ ‎‏بشویم. ‏

اهداف غائله آفرینان 

‏     باید همۀ قشرهای ملت بیدار بشوند. متوجه باشند که گول این اشخاصی که فریاد‏

‏می زنند که ما طرفدار خلق هستیم، و ما «فدایی خلق» هستیم، و آن اشخاصی که رفتند و‏‎ ‎‏تلویزیون تبریز را گرفته بودند، و ادارات دولتی را گرفته بودند، اینها اشخاصی هستند که‏‎ ‎‏می خواهند شما را، ملت را از آن مقصد اصلی بازدارند از آن مطلبی که ما الآن‏‎ ‎‏می خواهیم امریکا را در تمام دنیا، رؤسای جمهوری امریکا را در تمام دنیا، آن کارهایی‏‎ ‎‏را که کردند، فاش بکنیم. این یک مطلبی است که برای آنها بسیار ناگوار است. و ناچارند‏‎ ‎‏که ‏‏[‏‏دایماً‏‏]‏‏ قشرها را وادارند در مقابل هم. و بریزند به جان هم و بازی درست کنند. غائله‏‎ ‎‏درست کنند تا اینکه مجال ندهند به اینکه آن کار انجام بگیرد. و ما باید هوشیار باشیم.‏‎ ‎‏ملت ما باید هوشیار باشد، توجه داشته باشد، که امروز کار ما مشکلتر است از آن روزی‏‎ ‎‏که ما مواجه بودیم با محمدرضا. آن روز که ما مواجه بودیم با محمدرضا، همۀ ملت‏‎ ‎‏دشمن خودشان را فریاد می زدند که نه. آنهایی هم که دوست بودند با او آن وقت‏‎ ‎‏نمی توانستند اظهار بکنند، اما امروز ما مواجهیم با یک اشخاصی که اینها داخل هستند. از‏‎ ‎‏خود ملت می گویند هستیم. و برخلاف مسیر ملت دارند حرکت می کنند و تحریکات‏‎ ‎‏می کنند. ما از تحریکاتشان مطلعیم. ما امروز کارمان مشکل است، از این باب که ما از یک‏‎ ‎‏طرف مواجهیم با امریکا، و می خواهیم حساب آن را بکشیم که ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ ملت ما چه کرده‏‎ ‎‏است. تا حالا یک طرف امریکا ایجاد کرده است یک دستجاتی را برای اینکه نگذارند‏‎ ‎‏آن کار بشود. همه مقصد این است که نگذارند این دادگاهی که ما از تمام ملتها‏‎ ‎‏می خواهیم در اینجا تشکیل بدهیم و بررسی کنیم که در این چندین سال چه کرده است با‏‎ ‎‏این ملت و این ملت چه دیده است از او و خزائن این ملت کجا رفته است، در جیب کی‏‎ ‎‏رفته است، تمام این حرفها برای این است که نگذارند این عمل بشود. ‏

فراخوانی ملت به هوشیاری در برابر توطئه ها

‏     الآن آن طوری که به من اطلاع دادند، در خود تبریز و در اطراف تبریز هم پول دارند‏‎ ‎‏خرج می کنند، و هم دارند اسلحه توزیع می کنند. و این ملت بیچاره غافل است از این معنا‏‎ ‎‏که دارند چه با او می کنند. نمی دانند که این اسلحه ها را می دهند که شما برخلاف اسلام‏

‏قیام کنید. این پولها را می دهند که شما برخلاف اسلام حرف بزنید. مبادی پولش هم به‏‎ ‎‏حسب احتمال معلوم است ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ کجاست. بیدار بشوند مردم! همه جا. شما که از بابلسر، و‏‎ ‎‏از شمال آمدید بیدار باشید که مبادا در آنجا یک وقت یک همچو غائله هایی حاصل‏‎ ‎‏بشود. مبادا مردم و جوانهای ما تحت تأثیر این اوراقی که این خواهر گفتند که در آنجا‏‎ ‎‏منتشر می شود تحت تأثیر آن واقع بشوند. مبادا خیال بکنند که قانون اساسی، یک قانونی‏‎ ‎‏است که ملی نیست. یک قانونی است که اسلامی نیست. این قانون را اشخاصی که ملی‏‎ ‎‏بودند و اسلامی بودند، آنها این قانون را تصویب کرده اند و ملت تصویب کرد. آنهایی‏‎ ‎‏که امروز می گویند این قانون نیست، اینها برخلاف ملت دارند صحبت می کنند. اینها‏‎ ‎‏می خواهند این ملت به مقصد خودش نرسد. والاّ ملت این را تصویب کرده است. بیدار‏‎ ‎‏بشوید! توجه داشته باشید که امروز روز این نیست که به این صداهای فاسد که دائماً‏‎ ‎‏مشغول بوق زدن هستند گوش بدهید. امروز، روزی است که با مشتهای گره کرده در‏‎ ‎‏مقابل همه بایستید و در مقابل امریکا بایستید. و ما ان شاءالله امیدوارم که در همۀ این‏‎ ‎‏سنگرها پیروز بشود. و در همۀ این سنگرها اسلام پیروز بشود. خداوند ما را از شر کسانی‏‎ ‎‏که برخلاف مسیر اسلام دارند سیر می کنند نجات بدهد. خداوند ملت ما را از اشخاصی‏‎ ‎‏که برخلاف مسیر ملت دارند حرکت می کنند نجات بدهد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎

  • ـ شاه.
  • ـ آقای سید کاظم شریعتمداری.