سخنرانی
شکست ناپذیری حرکت های خدایی ـ اراده استوار ملت
سخنرانی در جمع پاسداران قم (شکست ناپذیری حرکتهای خدایی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 آذر ‭1358

زمان (قمری) : 30 م‍ح‍رم‌ ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 355

موضوع : شکست ناپذیری حرکت های خدایی ـ اراده استوار ملت

زبان اثر : فارسی

حضار : فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم

سخنرانی در جمع پاسداران قم (شکست ناپذیری حرکتهای خدایی)

سخنرانی

‏زمان: ظهر 29 آذر 1358 / 30 محرّم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: شکست ناپذیری حرکتهای خدایی ـ ارادۀ استوار ملت ‏

‏حضار: فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

ستایش از فرزندان برومند اسلام

‏     چقدر من از این صورتهای نورانی، ایمانی، اسلامی، خوشم می آید. چقدر من این‏‎ ‎‏برادرها و فرزندانم را دوست دارم. شماها امروز فرزندان اسلام هستید. شماها امروز‏‎ ‎‏فرزندان رسول خدا هستید. خدمت به دیانت اسلام می کنید و در راه خدا قیام کردید.‏‎ ‎‏پاسداران قرآن کریم هستید. پاسداران اسلام مقدس هستید. چه مجلس خوبی است این‏‎ ‎‏مجلس که من شما برادرها را همچو می یابم که صادقانه برای اسلام خدمت می کنید. چه‏‎ ‎‏چهره های خوبی شما دارید، و چه جوانهای برومندی برای اسلام هستید. اسلام عزیز به‏‎ ‎‏ما خیلی حق دارد، و به شما خیلی حق دارد. اسلام عزیز در طول تاریخ مخفی بوده است‏‎ ‎‏بر ما. نگذاشتند که اسلام را، آنطور که هست در معرض نمایش عمومی بگذاریم. ‏

حیله دشمنان زخم خورده

‏     دشمنهای اسلام کوشش کردند که بین برادرهای اسلامی جدایی بیندازند، و کوشش‏‎ ‎‏کردند که تعلیمات اسلامی را نگذارند به گوش برادرهای مسلم برسد چون از اسلام‏‎ ‎‏می ترسیدند، و از اجتماع مسلمین هراس داشتند. آنها امروز که ضربه خوردند؛ ضربۀ‏‎ ‎‏اسلامی خوردند، و دیدند که یک ملتی به پاس اسلام قیام کرده است و یک جمعیتهای‏‎ ‎‏زیادی، یک جوانهای برومندی، برای خدا پاسداری دارند می کنند. آنها دیدند که این‏‎ ‎‏ملت، این پاسداران ملت، آنها را به عقب راند، و قدرتهای آنها را شکست، و دستهای‏‎ ‎‏آنها را از مخازن ایران کوتاه کرد. امروز که آنها ضربه دیدند حیله های آنها بیشتر به کار‏

‏افتاده است. نوکرهای آنها بیشتر مشغول حیله شدند. در اطراف ایران نوکرهای اینها‏‎ ‎‏آشوب می کنند. ملت ما باید هشیار باشد و اتکال به خدا بکند و این تتمه ای که از آن‏‎ ‎‏ریشه های فساد مانده است از سر راه اسلام و قرآن بردارد. ‏

پیروزی در سایه پایداری و استواری

‏     جوانان عزیز من! برومند باشید! قدرتمند باشید، که پشتوانۀ شما خداست. شما امروز‏‎ ‎‏مثل لشکرهای صدر اسلام هستید. مثل آن است که در رکاب رسول اکرم جنگ می کنید.‏‎ ‎‏همان طور که آنها با عده های قلیل به اذن خدا بر عده های کثیر، بر لشکرهای کثیر غلبه‏‎ ‎‏کردند، شما هم غلبه خواهید کرد بر دشمنها، هر چه بزرگ باشند. وقتی مقصد خدا باشد،‏‎ ‎‏مقصد این باشد که اسلام زنده بشود، مقصد این باشد که احکام اسلام در مملکت جاری‏‎ ‎‏بشود، مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است. ‏

‏     این دست و پاهایی که می زنند اینها و کارهای غیرعقلایی که می کنند، می بینید که به‏‎ ‎‏نفع ما تمام می شود، به نفع شما تمام می شود، ترور می کنند به خیال اینکه ما را بترسانند،‏‎ ‎‏ملت ما را بترسانند، می بینند که شجاعتشان افزون می شود، و فریادشان بیشتر و‏‎ ‎‏اجتماعاتشان بیشتر. اینها خداوند عقل را از آنها گرفته است که کارهایی که می کنند بر‏‎ ‎‏ضرر خودشان باشد، کارهایی که می کنند به نفع ما باشد. شاه خائن را؛ شاه مخلوع را که‏‎ ‎‏ملت ما عقب زده است با آن همه جرایمی که برای این ملت پیش آورده است، و مرتکب‏‎ ‎‏شده است، و با آن همه جنایاتی که بر این ملت کرده است، آنها به خیال توطئه، یا به هوای‏‎ ‎‏دیگری او را می برند پناه می دهند. برای اینکه به ملت خودشان حالی کنند که ما‏‎ ‎‏انساندوست هستیم، بر ضرر خودشان تمام می شود. ملتها بیدارند. می دانند که این‏‎ ‎‏ابرقدرتها چکاره اند. آن قدر پافشاری می کنند و از این طرف ملت قدرتمند ما در مقابل‏‎ ‎‏ایستاده است، که می بینند نمی شود او را نگه داشت در محل خودش. به اسم اینکه ما‏‎ ‎‏می خواهیم او را بیرون کنیم می برندش به یک جای دیگری که باز تحت حمایت‏‎ ‎‏خودشان است. غافل از اینکه این عقب نشینی باز اثری ندارد و ملت ما آماده است برای‏

‏اینکه تا آخر نهضت قیام خودش را حفظ کند. کارهایی که اینها می کنند کارهایی است که‏‎ ‎‏به خیال خودشان، برای خودشان است، لکن ضرر خودشان در اوست. ‏

برخورداری ملت ایران از افکار جهانی

‏     شما امروز وقتی که مطالعه کنید، بشنوید قشرهای مختلف ملتها را، نه دولتها را.‏‎ ‎‏ملتهای جهان الآن به نفع شما هستند. دولتها هر چه می خواهند باشند. از دولتها هم کم کم‏‎ ‎‏دارند به نفع شما می شوند. در خود امریکا هم ملت امریکا کم کم بیدار می شوند. و‏‎ ‎‏خواهد شناخت این ابرقدرتهایی که تحمیل می کنند خودشان را بر ملتها. قبلاً اینطور نبود‏‎ ‎‏که ملت امریکا با ما باشد. حالا بسیاری از آنها با ما شدند ـ حالا وقتی که خودشان اقرار‏‎ ‎‏کردند که وقتی که آرای ملت را شمارش کردند، به یک ارزیابی فهمیدند که پنجاه و پنج‏‎ ‎‏درصد اجازه نمی دهند که امریکا دخالت نظامی بکند، و شاید اجازه ندهند که دخالت‏‎ ‎‏اقتصادی بکند. حصر اقتصادی را که او خیال می کرد بر ضرر ملت ماست، ملتهای دیگر‏‎ ‎‏همه از او انتقاد کردند، بلکه بسیاری از دولتها هم. ‏

ملتی با ارادۀ استوار و مصمم 

‏     ما مصممیم. ملت ما مصمم است که این راهی را که رفته است به آخر برسد. من در‏‎ ‎‏چهره های نورانی، دوست داشتنی شما که نگاه می کنم تصمیم را می فهمم. شما‏‎ ‎‏مصممید. ما هم مصممیم.‏

‏     ما از نظامی امریکا و از حصر اقتصادی اش هیچ باکی نداریم. و گمان نکنید که موفق‏‎ ‎‏بشود آن به اینکه یک دخالت نظامی بکند. و اجازه بدهد ملت امریکا و مجلس امریکا به‏‎ ‎‏اینکه دخالت نظامی بکند. برای اینکه می داند ملت امریکا که دخالت نظامی به ضرر‏‎ ‎‏ملت امریکاست و به ضرر دولت امریکا است. و از حصر اقتصادی هم ابداً خوفی نداشته‏‎ ‎‏باشید. برای اینکه ملتهای دیگر و دولتهای دیگر تابع امریکا نیستند.‏

‏     درِ دنیا به روی ما بسته نخواهد شد. ما خدا را داریم. درِ دنیا به روی ما بسته بشود، در‏‎ ‎‏رحمت خدا به روی ما باز است. ما برای خدا می خواهیم اقدام کنیم. ما قیام کردیم برای‏

‏خدای تبارک و تعالی. ما دیدیم که ظلم در این مملکت هست. ما دیدیم که چپاولگری‏‎ ‎‏در این مملکت هست. ما دیدیم که مستکبران، مستضعفان را دارند از بین می برند. قیام‏‎ ‎‏کردیم. ما برای خدا قیام کردیم.‏

‏     درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما باز است. و ما‏‎ ‎‏اتکال به رحمت خدا و اتکال به قدرت خدا می کنیم. و شما قدرتمند باشید و به پیش‏‎ ‎‏بروید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎