سخنرانی
وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی ها ـ تحریکات عناصر مزدور در ایجاد اغتشاشات
سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع (وابستگی اقتصادی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 16 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 41

موضوع : وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی ها ـ تحریکات عناصر مزدور در ایجاد اغتشاشات

زبان اثر : فارسی

حضار : انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع و معادن

سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع (وابستگی اقتصادی)

سخنرانی 

‏زمان: 15 دی 1358 / 16 صفر 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: وابستگی اقتصادی منشأ وابستگیها ـ تحریکات عناصر مزدور در ایجاد اغتشاشات‏

‏حضار: انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع و معادن‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی سیاسی و نظامی

‏     ایران امروز محتاج به کار است. حتی من این اجتماعاتی که در اینجا و در بیرون منزل‏‎ ‎‏می شود خیلی صحیح نمی دانم. برای اینکه نباید اینها از کار دست بردارند و همه اش باب‏‎ ‎‏تظاهر باشد. تظاهر البته در پیشرفت امور مملکت یک تقویت روحی می کند، لکن‏‎ ‎‏دائمی نباید باشد. باید کار بکنند مردم. کشاورز مشغول کشاورزی باشد. آنهایی که‏‎ ‎‏کارخانه دارند مشغول تولید باشند. صنایع کوچک و بزرگ مشغول کار باشند. افراد‏‎ ‎‏خودشان را موظف بدانند که امروز مملکت احتیاج دارد. یک مملکتی که الآن‏‎ ‎‏اقتصادش شکست خورده است محتاج است. نگذارند که این احتیاج باقی باشد که ما در‏‎ ‎‏هر چیزمان که آن رژیم ما را مبتلا کرد به وابستگی این ادامه پیدا کند. البته یک وابستگی‏‎ ‎‏است که رژیم سابق ایجاد کرد در ایران، به اسم اصلاحات ارضی، زراعت را اوضاعش‏‎ ‎‏را به هم زد، و ما وابستگی در زراعت و در این چیزها که ارزاق عمومی است داریم.‏‎ ‎‏دامداری را در اینجا ضایع کردند، از بین بردند، ما محتاج به این هستیم که گوشت از‏‎ ‎‏خارج بیاوریم و هکذا.‏

‏     اگر ما یک وابستگی اقتصادی داشته باشیم این موجب این می شود که وابستگی‏‎ ‎‏سیاسی هم پیدا بکنیم، و وابستگی نظامی هم حتی پیدا بکنیم. مملکتمان باز برگردد به آن‏‎ ‎‏حالی که سابق بود. ما حالا می خواهیم مملکت مال خودمان باشد، و حالا مملکت مال‏‎ ‎‏خود مردم است. در حالی که مملکت مال خود مردم است، یک عده ای افتاده اند توی‏

‏مردم تحریک می کنند. تحریکات زیاد می کنند. کشاورزی را به حال اینکه نگذارند‏‎ ‎‏تحقق پیدا بکند، درآوردند. به حال تعطیل دارند درمی آورند. کارخانه ها را همین طور.‏‎ ‎‏نمی گذارند که آرام باشد این مملکت، تا اینکه صنایعش راه بیفتد، کارخانه هایش راه‏‎ ‎‏بیفتد، زراعتش راه بیفتد و صنعتش ترقی بکند.‏

تحریکات عناصر مزدور در ایجاد اعتصابات 

‏     عمده این است که عده ای که نمی خواهند این مملکت یک استقراری پیدا بکند و‏‎ ‎‏نمی خواهند که یک جمهوری اسلامی ـ انسانی در ایران پیدا بشود. اینها درصددند که در‏‎ ‎‏هر جا بروند هی خرابکاری بکنند. هرجا انسان نظر می کند یک دسته اعتصاب کردند.‏‎ ‎‏برای چی اعتصاب کردند. برای اینکه شلوغ می خواهند بکنند. یک دسته ای، وادار‏‎ ‎‏می کنند یک دستۀ دیگر را. جوانها هم زود باور. به مجرد اینکه یک نفر آدم می آید یک‏‎ ‎‏چیزی می گوید قبول می کنند از او. و نتیجه اش اینکه اعتصاب می کنند. از کار کنار‏‎ ‎‏می روند.‏

‏     این اعتصاب پشت سر هم ضربه می زند به این مملکت. ضربه می زند به اقتصاد ما.‏‎ ‎‏ضربه می زند به حیثیت مملکت ما. اینها نمی فهمند این را که اعتصاب در هر جا، هرکس‏‎ ‎‏در هر جا، در ارتش می روی اعتصاب هست، در کارخانه ها می روی اعتصاب هست،‏‎ ‎‏مدرسه ها اعتصاب می کنند، دانشجوها اعتصاب می کنند، همه، هر قشری، حالا دیگر این‏‎ ‎‏معنی رسم شده است که هر قشری اعتصاب کند. اینها نمی فهمند این معنا را که این‏‎ ‎‏اعتصابها حیثیت یک مملکتی را از بین می برد، و به خارج می فهماند این معنا را. و آنها‏‎ ‎‏هم که باید دامن به آن بزنند دامن می زنند. ابرقدرتها هم دامن می زنند به این معنا که‏‎ ‎‏بگویند که یک مملکت متزلزلی است. محتاج به این است که اداره بشود. یک نفر را‏‎ ‎‏بیاورند اداره اش کند. نمی فهمند اینها. توجه به این ندارند که اینهایی که می آیند براشان‏‎ ‎‏نطق می کنند و وادارشان می کنند به اعتصاب، و یک دسته هم دنبالشان می افتند به داد و‏‎ ‎‏فریاد، این مملکت را نمایش می دهند که یک مملکتی است که آرامش ندارد، متزلزل‏

‏است، حکومت مرکزی نیست در کار.‏

اغواگریها به منظور ایجاد آشوب و اغتشاش 

‏     این چه دستی است که در بین مردم است که دارد از هر طرف می کوبد اسلام را؟ این‏‎ ‎‏چه دستی است که در بین مردم است که جوانها را وادار می کند که به علمای اسلام‏‎ ‎‏بدگویی کنند. هر جا می رویم می بینیم یک دسته جوان بازی خورده، یک دسته ملاّ را‏‎ ‎‏عقب می زند ـ عرض کنم که ـ چه می کند. ارتجاع! از این الفاظ نامعلوم که پیش آمده.‏‎ ‎‏اینها نمی فهمند که چه دستی در کار است که دارند بین خود شماها در هر شهری، بین‏‎ ‎‏خود افراد شهر دارند به هم می زنند. نمی فهمند که این انعکاسش در خارج از ایران‏‎ ‎‏چیست. نمی دانند که بعد از اینکه منعکس شد که ایران نمی تواند خودش را اداره کند،‏‎ ‎‏یک قلدری را می آورند کودتا می کند. پدر همه تان را درمی آورد. نمی فهمند اینها. چرا‏‎ ‎‏باید اینطور؟ چرا بعض جوانهای ما اینقدر خوابند؟ چرا ضعیف الادراکند اینها؟ چرا‏‎ ‎‏عمق مسائل را ادراک نمی کنند؟‏

‏     یک نفر آدم با اسم اسلام و با اسم قرآن و با اسم چه، بدون اینکه اطلاعی از اسلام‏‎ ‎‏داشته باشد، بدون اینکه اطلاعی از قرآن داشته باشد، می رود مردم را وادار می کند به‏‎ ‎‏اعتصابات و فحاشی به علما، فحاشی به مراجع، فحاشی به همه. آخر نمی دانند اینها که‏‎ ‎‏این اسباب این است که در خارج گفته بشود مملکتی ثبات ندارد، باید ثبات به مملکت‏‎ ‎‏داد. نمی دانند دشمنها احاطه کردند الآن به این مملکت، و چون آن منافعی که می خواهند‏‎ ‎‏از مملکت ببرند نمی برند، احاطه کردند که نگذارند این مملکت آرامش پیدا کند.‏‎ ‎‏دنبالش یک کودتا بکنند. یک بساط درست کنند. چرا جوانهای ما این قدر خوابند؟ چرا‏‎ ‎‏گوش به حرف افرادی می دهند که اطلاعات از اسلام ندارند. با اسم اسلام دارند اسلام را‏‎ ‎‏می کوبند. باید یک قدری بیدار بشوند. یک قدر توجه بکنند به مسائل که حالا وقت‏‎ ‎‏اعتصاب است؟ یک مملکتی که از آن طرف گرفتار، از آن طرف گرفتار، تمام مجاورین‏‎ ‎‏ما با ما مخالف، حالا وقت این است که هر جوانی، هر دسته ای برسند یک جا اعتصاب‏

‏کنند؟‏

امروز اعتصاب حرام است

‏     امروز اعتصاب حرام است شرعاً. اینهایی که اعتصاب می کنند خائن به اسلامند.‏‎ ‎‏دست بردارند از این الواطیها. دست بردارند از این بساط. بازی نخورند اینقدر از این‏‎ ‎‏مردمی که می خواهند استفاده از شما ببرند. یک نفر آدم از شما استفاده می خواهد ببرد.‏‎ ‎‏از این اشخاص جوان که پاکدل هستند، اشخاص شیادی هستند که می خواهند استفاده از‏‎ ‎‏شما ببرند، با اینکه اعتصاب کنید، با اینکه هیاهو کنید. با اینکه جلو چه بکنید. اینها‏‎ ‎‏می خواهند استفاده ببرند از شما. اینها می خواهند که از شما استفاده کنند. شما هم غافل از‏‎ ‎‏مسائل هستید. اعتصاب می کنید. دعوا می کنید. جاروجنجال بپا می کنید. نطق می کنید.‏‎ ‎‏فحش می دهید. یک مملکت بی ثبات معرفی می کنید. مملکت بی ثبات قَیم لازم دارد.‏‎ ‎‏قَیمش یا باید آن طرفیها باشند، یا باید آن طرفیها باشند، و شما را بزنند بیرون کنند از‏‎ ‎‏اینجا. نمی فهمند اینها را. این چه مصیبتی است که در این مملکت پیش آمده . این چه‏‎ ‎‏برنامه ای است که برای شما ریختند از طرفین. از همه طرف برنامه ریختند. هی شلوغ‏‎ ‎‏می کنند. هرجا یک اعتصاب. هرجا یک جنبش. هر جا یک فساد. هر روز یک‏‎ ‎‏اجتماعات، نطق و که و چه. فحاشی به این و آن . بدگویی به علما. بدگویی به کسان دیگر.‏‎ ‎‏این چه معنایی است که ما گرفتارش هستیم در این مملکت. چرا باید اوضاع یک مملکت‏‎ ‎‏اینطور باشد؟ چرا باید خود اهل مملکت به جان هم افتاده باشند حالا؟‏

تحذیر از اعمال خلاف شرع و قانون 

‏     امروزی که همه باید با هم باشید، همه باید دست به دست هم بدهید، همه باید با‏‎ ‎‏اجتماع، همه باید با تعهد به احکام اسلام باشید، برخلاف موازین اسلام فحاشی می کنید.‏‎ ‎‏برخلاف موازین اسلام مال مردم را مصادره می کنید. برخلاف موازین اسلام می ریزید‏‎ ‎‏توی صحراها کشت مردم را چه می کنید. باغات را می برید. همه اش خلاف موازین‏‎ ‎‏اسلام هست. شما را وادار می کنند. جوانها را وادار می کنند به این امر؛ یک دستی پشت‏

‏پرده است که شماها را حرکت بدهد به اینطور حرکتها. و اثبات کند که ایران قابل این‏‎ ‎‏نیست که خودش مستقل باشد. هرج و مرج باشد. الآن یک هرج و مرجی است در‏‎ ‎‏سرتاسر ایران. انسان می بیند هرج و مرج است. خوب چرا باید اینطور باشد. چرا شما باید‏‎ ‎‏بیدار نشوید. چرا جوانهای ما باید سر عقل نیایند؟ امروزی که ما با یک مملکتی، با یک‏‎ ‎‏قدرت بزرگی مواجه هستیم، باید در هر شهر شماها بریزید به جان هم. به اسم ارتجاع‏‎ ‎‏عُلماتان را بکوبید؟! به اسم نمی دانم چه، باغات مردم را تصرف کنید؟! خانه های مردم را‏‎ ‎‏بروید بگیرید؟! زن و بچۀ مردم را از خانه شان بیرون کنید؟! آخر این چه وضعی است که‏‎ ‎‏شماها دارید؟ چرا باید شماها به احکام اسلام متعهد نباشید. این اسلام بود که شما را تا‏‎ ‎‏اینجا رساند. این اسلام بود که محمدرضا را از خانه های شما بیرون کرد. از مملکت شما‏‎ ‎‏بیرون کرد. حالا برخلاف موازین اسلام پشت به اسلام دارید می کنید. و خدا می داند که‏‎ ‎‏اگر پشت به اسلام کنید، همچو سیلی به شما می زند که تا ابد بیدار نشوید. یک قدری به‏‎ ‎‏خود بیایید. یک قدری برگردید به احکام اسلام. ما انقلاب کردیم هر چه دلمان‏‎ ‎‏می خواهد بکنیم؟! ما انقلاب کردیم، دیگر گوش نمی دهیم. نه به دولت گوش می دهیم و‏‎ ‎‏نه به ملاّ گوش می دهیم و نه به هیچ کس؟! چون انقلاب کردیم، انقلاب از اسلام است نه‏‎ ‎‏از اسلام به غیراسلام؟! مگر شما از اسلام به غیراسلام انقلاب کردید که حالا هر کاری‏‎ ‎‏می خواهید بکنید؟ شما از غیراسلام به اسلام انقلاب کردید، رژیم اسلامی پیش بیاورید.‏‎ ‎‏گردن بنهید به رژیم اسلامی.‏

معنای واقعی نظام توحیدی

‏     در ارتش می روید می بینید که شوراها درست کردند و یک ارتش توحیدی، ارتش‏‎ ‎‏توحیدی، آن هم توحید اصلاً نمی داند مردکه یعنی چه. یک کسی، یک کمونیستی آمده‏‎ ‎‏بیخ گوشش این را گفته، ترویج کرده. ارتش توحیدی یعنی دیگر یک ارتشی که هیچ‏‎ ‎‏نظام نداشته باشد. هیچ نظمی نداشته باشد. هیچ بالا و پایین نداشته باشد. این معنایش این‏‎ ‎‏است که ارتش نمی خواهیم. مسئلۀ نظام توحیدی معنایش این است که همه شان دنبال‏

‏حکم خدا باشند. همه توجه به خدا داشته باشند. هر کس هر کاری می کند برای خدا‏‎ ‎‏بکند. این نظام توحیدی است. یعنی همه یکی است. جوش خوردند به هم. آن نظامی که‏‎ ‎‏این برای خودش می کِشد و آن برای خودش می کِشد. و این به آن فحش می دهد، و آن‏‎ ‎‏به او بد می گوید، این نظام توحیدی نیست. آن نظامی که پایین از بالا اطاعت نمی کند، بالا‏‎ ‎‏به پایین ظلم می کند، این توحیدی نیست، این نظام شیطانی است نه نظام الهی. نظام الهی‏‎ ‎‏باید همۀ جهاتش محفوظ باشد، لکن همه متوجه به خدا. ارتشش پایین از بالا خدمت‏‎ ‎‏بکند، اطاعت بکند. بالا به پایین محبت بکند و ظلم نکند و همه برای خدا باشد.‏‎ ‎‏کشاورزش برای خدا مشغول کشاورزی باشد، کاسبش برای خدا مشغول کسب باشد،‏‎ ‎‏دانشگاهش برای خدا مشغول کار باشد. این نظام توحیدی است. معنی نظام توحیدی این‏‎ ‎‏نیست که هیچ چیز ‏‏[‏‏نباشد و‏‏]‏‏ هرج و مرج است. درجه دار اطاعت از افسر نکند و سرباز‏‎ ‎‏هم اطاعت از درجه دار و از افسر نکند. و شهربانی هم هرج و مرج باشد. از رئیس‏‎ ‎‏شهربانی اش هیچ کس اطاعت نکند. و ژاندارمری هم همین طور و از دولت هم هیچ‏‎ ‎‏اطاعت نکند. یک مملکت وحشی ای، الآن اسم یک مملکت وحشی دارند به ما‏‎ ‎‏می گذارند. آخر به داد این مملکت برسید ای جوانها! ای متوجهین! ای اشخاصی که‏‎ ‎‏برای دیانت می خواهید کار بکنید و شما را منحرف می کنند به راه دیگر! مع ذلک به شما‏‎ ‎‏توصیه می کنم که حفظ کنید وحدت خودتان را، و به شما مژده می دهم که مع ذلک پیروز‏‎ ‎‏هستید. این خرابکارها به جهنم می روند و شما جوانهای عزیز راهتان راه خداست. برای‏‎ ‎‏خداست و پیروز خواهید شد. ان شاءالله موفق باشید. من از خواهرها، از برادرها تشکر‏‎ ‎‏می کنم و توصیه می کنم به اینکه هرکاری می کنید، خدا را در نظر بگیرید، هرکاری‏‎ ‎‏می کنید برای خدا باشد و توجهتان به مبدأ خیر باشد. و خدای تبارک پشتیبان شما خواهد‏‎ ‎‏بود. ان شاءالله .‏

‎ ‎