سخنرانی
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ـ اهمیت امور فرهنگی
سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی گیلان (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 16 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 47

موضوع : انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ـ اهمیت امور فرهنگی

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان فرهنگی گیلان

سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی گیلان (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس)

سخنرانی

‏زمان: 15 دی 1358 / 16 صفر 1400‏

‏مکان: قم‏

موضوع:‏انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ـ اهمیت امورفرهنگی ‏

‏حضار: بانوان فرهنگی گیلان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهمیت فرهنگ 

‏     من این مسائل و مشکلاتی که شما گفتید می دانم، و اینطور نیست که اختصاص به‏‎ ‎‏طرف شما داشته باشد. همه جا مشکلات دارد، و بعد از هر انقلابی این مشکلات هست.‏‎ ‎‏یک کشوری که لااقل در این پنجاه و چندسال که ما شاهد بودیم آنطور به هم ریخته و‏‎ ‎‏خراب و آشفته و همه چیزش عقب مانده و اقتصادش ورشکسته تقریباً و همه چیزش‏‎ ‎‏عقب رانده و فرهنگش یک فرهنگ فاسد استعماری. یک همچو کشوری الآن به دست‏‎ ‎‏شما افتاده است و به دست ملت. کشوری که پنجاه و چند سال لااقل در طول تاریخ از همۀ‏‎ ‎‏اطراف کوشش کردند که عقب مانده باشد و آشفته. شما امید این را نداشته باشید که به‏‎ ‎‏مجرد اینکه آن سد بزرگ شیطانی شکسته شد ما به بهشت موعود برسیم. ما به یک خرابه‏‎ ‎‏رسیده ایم. یک خرابه ای که فرهنگش سالهای طولانی لازم دارد تا عوض بشود. مغزها‏‎ ‎‏که در آن رژیم تربیت شده است به تربیت خاصی، طول یک نسل می خواهد تا اینکه‏‎ ‎‏تغییر بکند. همه چیز باید تغییر بکند. فرهنگ هم از امور مهمی است که در رأس امور‏‎ ‎‏تقریباً واقع شده است. اینطور نیست که مطلب معلوم نباشد و اینطور نیست که در استان‏‎ ‎‏گیلان تنها مشکلات باشد. هرجا شما بروید همین مسائل هست، منتها کم و زیاد دارد. و‏‎ ‎‏شما از مشکلات خودتان که مشاهده می کنید، اطلاع بیشتر دارید، از مشکلات دیگر‏‎ ‎‏کمتر و هر گروهی که می آیند همان مشکلات منطقۀ خودشان که مشاهدشان هست ذکر‏‎ ‎‏می کنند و گمان می کنند که جاهای دیگر اینطور نیست. این تبلیغاتی که در طول مدت‏

‏سلطنت اینها و خصوصاً دوّمی انجام گرفته است، باور ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ مردم آورده است که یک‏‎ ‎‏مملکتی که در آستانۀ تمدن بزرگ است دست ماست، منتها هر جمعیتی در منطقۀ‏‎ ‎‏خودشان دیدند اینطور نیست، لابد خیال کردند منطقه های دیگر اینطور شده و بعد نوبت‏‎ ‎‏می رسد. علیهذا از هرجا می آیند مشکلاتشان را می گویند، آن چیزهایی که در زندگی‏‎ ‎‏ابتدایی لازم دارند. حالا شما در گیلان دیگر مبتلای به اینکه باید بروید آب از یک‏‎ ‎‏فرسخ بیاورید و مبتلای به همین که، در اطراف خود تهران در حاشیۀ تهران هست که این‏‎ ‎‏زنها آنطوری که من در نجف که بودم این را برای من نوشته بودند که شاید بیشتر از سی تا‏‎ ‎‏محله است در این حاشیه تهران، یعنی از تهران است، اما حاشیه هست، بعضی شان هم در‏‎ ‎‏خود متن است که اینها مبتلای به این هستند که اینهایی که حاشیه هستند نه آب دارند، نه‏‎ ‎‏اسفالت دارند، نه فرهنگ دارند، هیچ چیز ندارند، این زنهای بیچاره باید بروند از‏‎ ‎‏پله های زیاد، بیشتر از پنجاه تا بروند بالا کوزه هایشان را آب کنند، از این پله ها باز برگردند‏‎ ‎‏بیایند برای این بچه هایی که توی آن زاغه نشسته اند. ‏

مشکلات و محرومیتهای فراگیر کشور

‏     این ابتلائات همه جا هست. در بعض از نقاط ایران طوری است که آب انبار باید‏‎ ‎‏داشته باشند که این آب باران جمع بشود در آن و برای تابستانشان آب باران داشته باشند.‏‎ ‎‏حتی یک همچو آب انباری ندارند. من نجف که بودم، بعضی اهل خیر می آمدند و‏‎ ‎‏اظهار می کردند که اینها لازم دارند و ما هم کمکی، با اجازه کمک می کردیم و این کارها‏‎ ‎‏را می کردند. شما گمان نکنید که شما فقط مبتلای به این نقیصه ها هستید. یک نقیصۀ‏‎ ‎‏عمومی است برای همۀ کشور، و این نقیصه باید رفع بشود. و این نقیصه با همت همۀ ملت‏‎ ‎‏باید رفع بشود. یعنی اگر یک نقیصه در یک جا بود، خوب، دولت قدرت داشت که آن‏‎ ‎‏یک جا را زود درست بکند، اما در سرتاسر کشور حتی در مرکز، وقتی این نقیصه در‏‎ ‎‏سرتاسر کشور هست، یک مملکت وسیع سی و چند میلیونی و فاقد تقریباً همه چیز، باید‏‎ ‎‏این رفع بشود. و این باید به دست ملت رفع بشود، همانطوری که پیروزی با دست ملت‏

‏[‏‏حاصل‏‎[1]‎‏] شد. شمابانوان محترم، مردها، بچه ها، بزرگها، کوچکها، شهریها، دهاتیها،‏‎ ‎‏همه با هم مجتمع شدند و پیروزی را تحصیل کردند. لکن بعد از اینکه پیروزی را تحصیل‏‎ ‎‏کردند دیدند همۀ تبلیغات سابق حرف بوده است، هیچ ما نداریم. تمدن بزرگ تمامش‏‎ ‎‏صحبت بوده است. برای اینکه دلگرم کنند مردم را و اغفال کنند مردم را و همه چیزش را‏‎ ‎‏ببرند و این کار را هم کردند و بردند و خوردند. و حالا هم که این پیروزی اولی که این‏‎ ‎‏قدم اول برداشته شده و این همه آشفتگیها هست باز مجال نمی دهند. ‏

خنثی کردن توطئه ها

‏     این ریشه های فاسدی که در مملکت هست، و این توطئه هایی که در همه جا هست،‏‎ ‎‏مجال نمی دهد که یک فکر اساسی بشود، و آن فکرهای اساسی که دارد می شود پیاده‏‎ ‎‏بشود. خوب شما دیروز که آمدید قم مشاهد قم بودید. قم که مرکز علم است و مرکز‏‎ ‎‏اسلام است، یک وقت می بینید که یک همچو توطئه ای هست که این توطئه مربوط به قم‏‎ ‎‏تنها هم نبوده است. در همان حالی که قم یک همچو مسائلی بوده، تبریز هم در همان‏‎ ‎‏حال بوده است و از یک دست بوده. یعنی توطئه بوده و توطئه هم اختصاص به اینجا‏‎ ‎‏ندارد، با خارج هم روابط هست. الآن ما گرفتار این هستیم که این کشور را از دست‏‎ ‎‏دیگران که بیرون کردیم، بتوانیم حفظش کنیم. همۀ قوّه ها باید دنبال این معنا باشد. همۀ‏‎ ‎‏افکار دنبال این معنا که این توطئه هایی که هست اینها خنثی بشود و یک استقراری برای‏‎ ‎‏کشور حاصل بشود. شما دیدید که در هر قدمی که این کشور می خواست برای یک‏‎ ‎‏پیشرفت ـ پیشرفت راجع به اصل تأسیس حکومت که درجۀ اول است ـ هر قدمی که‏‎ ‎‏می خواست بردارد، مخالفتها شروع شد، و توطئه ها و کارشکنیها در همه جا. الآن هم این‏‎ ‎‏آشفتگی تازه ای که در قم و در تبریز تحقق پیدا کرد برای این است که آن قدمی که‏‎ ‎‏می خواهند باز ملت بردارند که تعیین رئیس جمهور است، این را نگذارند. یک نقشۀ‏‎ ‎‏حساب شده است که قدم به قدم هر چه ملت می خواهد یک کاری را انجام بدهد، در آن‏

‏قدم کارشکنی می کنند، والحمدلله شکست می خورند. لکن در قدم بعد هم دست بردار‏‎ ‎‏نیستند، باز همان مسائل پیش می آید. حالا که ریاست جمهور می خواهد تعیین بشود و‏‎ ‎‏مردم می خواهند با فکر آزاد، با رأی آزاد یک کسی را تعیین بکنند، باز آن توطئه ها پیش‏‎ ‎‏آمده است. چنانچه قبلاً که قانون اساسی را می خواستند طرح ریزی کنند، آن مسائل پیش‏‎ ‎‏آمد. آن وقت که مجلس خبرگان تأسیس شد باز کارشکنی کردند. بعداً که تصویب شد‏‎ ‎‏قانون اساسی، باز کارشکنی می کنند، باز تعقیب می کنند و همینها هستند که روابط با‏‎ ‎‏خارج ، با دیگران دارند و قدم به قدم با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند. و حالا این‏‎ ‎‏مخالفتی که ، آشفتگی که تازه دیدید، این روی زمزمۀ ریاست جمهور است و در این هم‏‎ ‎‏شکست می خورند، لکن اینها دست برنمی دارند. بعد در مجلس شورا که می خواهند‏‎ ‎‏مردم وکیلشان را معین کنند منتظر مصیبتهای زیادتر باشید. آنجا دیگر آشفتگی بیشتر‏‎ ‎‏خواهد شد. لکن باید با قدرت ‏‏[‏‏بایستید‏‏]‏‏ هیچ مأیوس نباشید. هیچ این آشفتگیها شما را‏‎ ‎‏مأیوس نکند ‏‏[‏‏تا‏‏]‏‏ آن روزی که ما باید به آن مسائل اساسی برسیم و بعد ان شاءالله این‏‎ ‎‏مسائل دوم را شروع بکنیم.‏

تلاش برای استقرار ارکان حکومت 

‏     اگر ما بخواهیم حالا قوا را صرف بکنیم. همه قوا را صرف بکنیم برای این سازندگیها،‏‎ ‎‏برای فرهنگ که در رأس است و برای همه چیز، این مسائل اساسی آسیب ممکن است به‏‎ ‎‏آن برسد. الآن وقتی است که همۀ افکار، همۀ فعالیتها، همۀ اراده ها مصمم باشد، و فعالیتها‏‎ ‎‏شروع بشود برای اینکه این سنگر هم ما پیش ببریم، و یک رئیس جمهور به آنطوری که‏‎ ‎‏قانون اساسی تعیین کرده است و شرایطش را ذکر کرده است، خوب آنطور تعیین کنیم. و‏‎ ‎‏بعدش هم آن وقتی که مقتضی بشود، مجلس شورای ملی هم تأسیس بشود که ارکان‏‎ ‎‏حکومت مستقر باشد. ما حالا یک حکومت لغزان داریم. یک حکومت که باز استقرار‏‎ ‎‏ندارد. برای اینکه ما ‏‏[‏‏ولو ‏‏]‏‏ قانون اساسی مان مورد تأیید ملت شد، لکن خوب باز رئیس‏‎ ‎‏جمهور و مجلس شورا لازم داریم. الآن اگر بخواهید افکار را متوجه بکنید به این مسائلی‏

‏که دست دوم است و از آن مسائل غفلت بکنید، خوب، احتمال این است که یک‏‎ ‎‏رئیس جمهور، یک وقتی آنها که در صددند، و اشخاص منحرف درصددند که یک‏‎ ‎‏منحرفی را ـ مثلا فرض کنید ـ تعیین کنند و جا بزنند، یک منحرفی که شاید در طول مدت‏‎ ‎‏حیاتش هم خودش را ملی جا زده، چنانچه دیدید مثل بختیار که در جبهۀ ملی و‏‎ ‎‏ـ نمی دانم ـ از طرفدارهای دکتر مصدق، و اینها ده ـ بیست سال اینجا این را حفظش‏‎ ‎‏کردند و ‏‏[‏‏با چهرۀ ‏‏]‏‏ ملی، بعد هم دیدید چه جنایتکاری از کار درآمد و الآن هم مشغول‏‎ ‎‏هست. یک آدمی که به امریکا ‏‏[‏‏پیشنهاد‏‏]‏‏ می کند که دخالت نظامی مثلاً بکن ـ شاید گفته‏‎ ‎‏است ـ و قضیۀ اقتصادی را به قاعده گفته است که نه، باید ایران را در ‏‏[‏‏حصر‏‎ ‎‏]‏‏اقتصادی‏‎ ‎‏قرار بدهی. آدمی که می گوید ملی، خودش را ملی حساب می کند آن وقت تأکید می کند‏‎ ‎‏که امریکا این کار را بکند. اینها دارند، یک همچو اشخاصی ذخیره دارند. ممکن است‏‎ ‎‏یک اشخاصی خودشان را، اگر ما غفلت بکنیم جا بزنند و یک مقامی را بگیرند. یا در‏‎ ‎‏مجلس شورا اشخاصی وارد بشوند که آن اهمیتش خیلی بیشتر است و اصل اساس را از‏‎ ‎‏بین ببرند. حالا باید همۀ شماها، همۀ خواهرها، همۀ برادرها، همۀ قوا باید مجتمع بشوند‏‎ ‎‏برای اینکه ما این دو مرحله را هم بگذرانیم. مرحلۀ تعیین رئیس جمهور و بعد هم‏‎ ‎‏ان شاءالله مجلس شورای ملی که یک حکومت مستقری، اسکلت حکومت تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند، و بعد برویم سراغ اینکه محتوای این باید چی باشد. محتوا الآن یک محتوای‏‎ ‎‏غربی تقریباً باید گفت هست. نه غربی غربزدگی! یک غربی وارداتی، یک غربی که این‏‎ ‎‏اجناس که خودشان نمی خواهند صادر می کنند، فرهنگی که خودشان نمی پذیرند برای ما‏‎ ‎‏صادر می کنند. یک همچو چیزهایی است الآن در کار. لکن ما باید حکومتمان را‏‎ ‎‏اساسش را درست کنیم. بعد برویم سراغ محتوا در درجۀ دوم. نه اینکه حالا نباید اصلاً در‏‎ ‎‏این کارها دخالت بکنیم نه اینکه نباید فعالیت بکنیم، باید بکنیم. لکن نباید از آن اصل،‏‎ ‎‏آن اساس غافل باشیم. گاهی وقتهاست که برای خاطر توجه به فروع، آدم از اصل باقی‏‎ ‎‏می ماند، عقب می ماند. باید کاری بکنیم که از آن اصل عقب نمانیم. اصل قضیه که‏‎ ‎‏عبارت از استقرار یک حکومت مستقر تامّی است، اسلامی و صحیح این تحقق پیدا‏

‏بکند. آن وقت بعد از اینکه اصل تحقق پیدا کرد برویم سراغ فروعش. همان طوری که در‏‎ ‎‏اسلام هم از اول که اسلام را آوردند یا انبیای دیگر، ادیان خودشان را آوردند، اول دنبال‏‎ ‎‏این بودند که مشرکها را متوجه بکنند به اصول. اصول را اول پیشنهاد می کردند، بعد که‏‎ ‎‏اصول را پا برجا می کردند می رفتند سراغ فروعش می رفتند، سراغ آن چیزهایی که‏‎ ‎‏شاخه های او هست. الآن هم ما مبتلای به این مسئله هستیم که راجع به اصل دارند‏‎ ‎‏کارشکنی می کنند. همین توطئۀ دیروز قم ـ که دنباله هم دارد ـ به نظر می رسد برای این‏‎ ‎‏است که این قضیه ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ اصل پیش نرود. و بعد هم منتظر این هستیم که توطئه های زیادتر‏‎ ‎‏در قضیۀ شورای ملی، مجلس شورای ملی باشد. اینکه من عرض می کنم، نه اینکه‏‎ ‎‏می گویم نباید حالا فرهنگ را هیچ دست به آن زد. الآن هم باید جدیت کرد و مشغول‏‎ ‎‏هم هستند. مشغول طرح ریزی و مشغول این مسائل هستند. نه اینکه خیال کنید نیستند.‏‎ ‎‏لکن خوب، این مجال می خواهد...‏

‎ ‎

  • ـ اصل : رفع.