سخنرانی
سیاست امریکا، افزایش توطئه های داخلی
سخنرانی در جمع راهپیمایان کفن پوش الیگودرز (سیاست امریکا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 18 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 75

موضوع : سیاست امریکا، افزایش توطئه های داخلی

زبان اثر : فارسی

حضار : راهپیمایان کفن پوش الیگودرز

سخنرانی در جمع راهپیمایان کفن پوش الیگودرز (سیاست امریکا)

سخنرانی

‏زمان: 17 دی 1358 / 18 صفر 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: سیاست امریکا، افزایش توطئه های داخلی‏

‏حضار: راهپیمایان کفن پوش الیگودرز‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

توطئه برای جلوگیری از استقرار ارکان نظام

‏     من امروز شنیدم که آقایان از الیگودرز پیاده تشریف آوردند و اظهار کردند که ما‏‎ ‎‏حاضریم که اینجا برای حفاظت تو پاسداری کنیم. من متشکرم از عواطف آقایان، و از‏‎ ‎‏زحمات شما تقدیر می کنم، لکن راضی نیستم که آقایان اینجا تشریف داشته باشند.‏‎ ‎‏تشریف ببرند و ان شاءالله مشغول کارشان بشوند. امریکا نه دخالت نظامی می کند در ایران‏‎ ‎‏و نه حصر اقتصادی می تواند بکند. توطئۀ امریکا این است که در داخل خود کشور ما‏‎ ‎‏کاری بکند که ما نتوانیم این راهی را که رفتیم برویم. توطئۀ داخلی و به دست اشخاصی‏‎ ‎‏که در داخل کشور هستند و از کارکنان آنها هستند. نقشه این است که ایران را جوری‏‎ ‎‏نمایش بدهند به خارج که نه دولت می تواند اداره کند آنجا را و نه ملت قابل این است که‏‎ ‎‏آزاد باشد. در هر جا غائله بپا می کنند این شیاطین. و در همۀ کشور، چه در دانشگاه و چه‏‎ ‎‏در شهرستانها و چه در دادسراها، و چه در مراکز قدرت، مراکز انتظامی، همه جا با یک‏‎ ‎‏توطئه ای می خواهند آشوب بپا کنند و نگذارند استقرار پیدا کند این حکومت . الآن که‏‎ ‎‏وقت این است ملت با هم مجتمع باشد، و این دو مرحلۀ دیگری که در اساس حکومت‏‎ ‎‏اسلامی است به طور شایسته انجام بدهد، یکی قضیۀ تعیین رئیس جمهور و یکی هم‏‎ ‎‏قضیۀ مجلس شورای ملی ، باز توطئه ها اوج گرفته است. توطئه ها برای اینکه نگذارند‏‎ ‎‏رئیس جمهور تعیین بشود. و بعد هم توطئه ها برای اینکه نگذارند مجلس شورای ملی‏‎ ‎‏برقرار بشود. برای اینکه با برقرار شدن این دو مرحله هم اسکلت حکومت اسلامی تحقق‏

‏پیدا می کند و اینها از حکومت اسلامی می ترسند. امریکا ضربه از اسلام خورده است و از‏‎ ‎‏اسلام می ترسد. ضربه از این جوانهایی که برای اسلام قیام کردند و جان دادند و فداکاری‏‎ ‎‏کردند. و از اسلام برای این ضربه می ترسد. از این جهت، تفرقه افکنی دارد می کند که‏‎ ‎‏نگذارد این اجتماعی که با وحدت کلمه، مقاصد خودشان را تا اینجا پیش بردند، بین راه‏‎ ‎‏آنها را فلج کند. نقشه این است. صحبت از دخالت نظامی و حصر اقتصادی صحبت‏‎ ‎‏است. و بعید نیست برای این باشد که اذهان را منصرف کند از آنی که اساس است. ملت‏‎ ‎‏ما باید توجه داشته باشند به این توطئۀ شیطانی که از همۀ توطئه ها بالاتر است. و او این‏‎ ‎‏است که در داخل ما را به جان هم بریزند و در داخل نگذارند یک استقراری پیدا بکند‏‎ ‎‏این نظام اسلامی.‏

حفظ وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه

‏     شما جوانها که زحمت کشیدید و از راه دور، در این سرما و در آن سرماهایی که در‏‎ ‎‏محل خودتان هست آمدید و از اطراف آمدید، از همه جا اینجا آمدید، من تشکر‏‎ ‎‏می کنم. و شما را هوشیار می کنم به اینکه از تفرقه به هر صورتی که هست پرهیز کنید. هر‏‎ ‎‏چیزی که موجب تفرقه می شود از او پرهیز کنید. هر شعاری که موجب تفرقه می شود از او‏‎ ‎‏پرهیز کنید. هر تحصنی که موجب تفرقه می شود از او پرهیز کنید. هر راهپیمایی که‏‎ ‎‏موجب تفرقه می شود از او پرهیز کنید. امروز شما احتیاج دارید به وحدت کلمه . امروز‏‎ ‎‏بیشتر از دیروز احتیاج دارید و فردا بیشتر از امروز. این وحدت کلمۀ خودتان را حفظ‏‎ ‎‏کنید. از خدای تبارک و تعالی تبعیت کنید که فرموده است: ‏وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَ‎ ‎لا تَفَرَّقُوا‎[1]‎‏ همه به ریسمان بزرگ خدا که اسلام است بپیوندید و تفرقه نکنید. تفرقه‏‎ ‎‏موجب این می شود که نتوانید مملکت خودتان را به رشدی که باید برسد برسانید. نتوانید‏‎ ‎‏حکومت اسلامی را به طوری که شایسته است در دنیا، در کشور خودتان متحقق کنید. و‏‎ ‎‏آنها درصدد همین معنا هستند. آنهایی که نمی خواهند اسلام تحقق پیدا بکند. آنهایی که‏

‏نمی خواهند جمهوری اسلامی در ایران تحقق پیدا کند. کشورهایی که از اسلام‏‎ ‎‏می ترسند. از جمهوری اسلامی می ترسند. از صدور این جمهوری اسلامی از این کشور‏‎ ‎‏به کشورهای دیگر می ترسند. آنها درصددند که شما را در بین راه متوقف کنند و‏‎ ‎‏نگذارند پیش بروید. شما با هوشیاری، بیداری از تفرقه ها بکلی پرهیز کنید.‏

عزت و اقتدار کشور در پرتو خودکفایی 

‏     و امر دیگر اینکه، مملکت شما احتیاج به کار دارد. مملکت خرابی است که محتاج به‏‎ ‎‏این است که ساخته بشود و ساختن مملکت به دست شماهاست. هر کس در هر جا هست‏‎ ‎‏اشتغال به کار پیدا کند و کار را خوب انجام بدهد. نباید ما در ارزاقمان محتاج به خارج‏‎ ‎‏باشیم. مملکت وسیعی که برای 150 میلیون جمعیت کافی است ـ به حسب آنطوری که‏‎ ‎‏گفته می شود ـ الآن 35 میلیون در آن زندگی می کند و مملکت بیشتر از این گنجایش دارد.‏‎ ‎‏زمینهای وسیع دارید. آب دارید. برکات آسمانی دارید. قدرت دارید. قوه دارید. جوان‏‎ ‎‏هستید. جوان دارید. عیب است از یک مملکت اسلامی که محتاج باشد در ارزاقش، آن‏‎ ‎‏هم به دشمنهای خودش. امریکا که دشمن ماست، ما اگر محتاج به او باشیم برای ما‏‎ ‎‏سرشکستگی است. کاری بکنید که خودکفا بشوید و خودتان از این زمین خدا و از این‏‎ ‎‏آب خدا ارزاق خودتان را بیرون بیاورید. و امید است ان شاءالله که صادرات داشته باشید‏‎ ‎‏شما. ‏

‏     خداوند ان شاءالله شما را حفظ کند. و من باز از زحمات شما تشکر می کنم و دعا‏‎ ‎‏می کنم برای شما و خدمتگزار شما هستم.‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ آل عمران، آیۀ 103.