سخنرانی
تحول و وحدت کلمه ملت ایران الگویی برای ملت های دیگر
سخنرانی در جمع نمایندگان سازمان های آزادی بخش جهان (ایران، سرمشق دیگران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 21 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 108

موضوع : تحول و وحدت کلمه ملت ایران الگویی برای ملت های دیگر

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان سازمان های آزادی بخش جهان

سخنرانی در جمع نمایندگان سازمان های آزادی بخش جهان (ایران، سرمشق دیگران)

سخنرانی

‏زمان: بعدازظهر20 دی 1358 / 21 صفر 1400‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: تحول و وحدت کلمۀ ملت ایران الگویی برای ملتهای دیگر‏

‏حضار: نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

جنایات و خیانتهای رژیم پهلوی

‏     من تشکر می کنم از آقایان که آمدند از نزدیک اوضاع این ملت ما را ببینند،‏‎ ‎‏گرچه نمی توانند ببینند. ملت ما اخیراً پنجاه و چند سال گرفتار دو حاکم غیرقانونی‏‎ ‎‏و جائر، که یکی از طرف انگلیسها بر ما تحمیل شد و آن رضاخان بود. و یکی هم‏‎ ‎‏از جانب دولتهای سه گانه، که یکی از آنها انگلیس و یکی امریکا و یکی شوروی بود.‏‎ ‎‏و در طول این پنجاه سال جنایاتی کردند بر این ملت و خیانتهایی کردند بر این ملت که در‏‎ ‎‏چند روز و چند سال نمی تواند کسی احصا‏‎[1]‎‏ کند.‏

‏    ‏‏بعضی از جنایات و خیانتهای اینها در دست نیست. کسی اطلاع ندارد . فقط خودشان‏‎ ‎‏اطلاع دارند و بعض نزدیکانشان، که آنها هم در دست نیستند. بنابراین شما که آمدید‏‎ ‎‏نمی توانید آثار جرم را در این مملکت آنطور که بوده است، و آثار خیانت را آنطور که‏‎ ‎‏بوده است ببینید. همین قدر است که بشنوید یا بعض معلولین ما هم که حاضر در آن‏‎ ‎‏قضایا بودند شاید دیده باشید.‏

بازیابی شرق، با تمسک به مکتب اسلام 

‏     باید عرض کنم که تا ملت شرق خودش نفهمد این معنا را که خودش هم‏‎ ‎‏یک موجودی است، خودش هم یک ملتی است، شرق هم یک جایی است،‏‎ ‎‏نمی تواند استقلال خودش را به دست بیاورد. اینها در طول زمانهای بسیار طولانی‏

‏با تبلیغات بسیار زیاد، حتی به دست خود قشرهای ملتها، خود حکومتها، طوری‏‎ ‎‏کردند که ملت شرق خودش را بکلی در مقابل غرب و در مقابل ابرقدرتها باخته است‏‎ ‎‏و گم کرده خودش را، مکتبش را گم کرده.‏

‏     مکتب بزرگ اسلام که رأس همۀ مکاتب است، و در شرق است، شرق او را گم کرده‏‎ ‎‏است. تا این مکتب را پیدا نکند شرق و نفهمد مکتبش چه است و خودش چه است و‏‎ ‎‏خودش هم یک موجودی است و کشورش هم یک کشوری است، نمی تواند مقابله کند‏‎ ‎‏با غرب. برای اینکه هر جور مقابله ای که بکند، آنها روی آن تبلیغاتی که دارند این مقابله‏‎ ‎‏را خنثی می کنند. شماها فکر این بکنید که مملکت خودتان را هر کدام در هر جا که هستید‏‎ ‎‏بیدار کنید ملت خودتان را.‏

‏     ملت خودتان را بفهمانید که شما هم یک موجودی هستید. شما هم مکتب دارید.‏‎ ‎‏شما هم ذخایر دارید. شما هم همه چیز دارید. و آنها از دست شما همه چیز را گرفته اند. و‏‎ ‎‏از همه بالاتر اینکه انحراف در ملتها پیش آوردند. جوانها را منحرف کردند. یک‏‎ ‎‏انحراف، انحراف مکتبی است که مکتبهای خود شرق را، مکتب بزرگ اسلام را منحرفاً‏‎ ‎‏به مردم تحویل دادند. عرضه کردند. آنکه اسلام است نبود و چیز دیگری مبتذل در‏‎ ‎‏دست مردم دادند. و آن مکتبهای مبتذلی که در خود آنجاها هم که این مکتبها بوده است‏‎ ‎‏شکست خورده اند. در اینجاها او را ترویج کردند. به طوری که جوانهای ما شیفتۀ آن‏‎ ‎‏مکتبها شدند.‏

تلاش رژیم پهلوی برای بی هویت نمودن جوانان 

‏      یک مطلب دیگر اینکه، ابواب فساد را به روی جوانهای ما باز کردند و دامن زدند. ما‏‎ ‎‏که شاهد مملکت خودمان هستیم و می دانم ممالک شما هم همین است. ما که شاهد‏‎ ‎‏هستیم می بینیم مراکز فسادی که در مملکت ما هست، و جوانهای ما به آن مراکز فساد‏‎ ‎‏کشیده شدند و هویت خودشان را از دست دادند. زیاد است که گفته می شود و مسلّم‏‎ ‎‏اینطور است که مرکز فساد در تهران بیشتر از کتابخانه است.‏


‏     ما را تهی کردند از همه چیز. جوانهای ما را تهی کردند از آن خاصیتی که باید نیروی‏‎ ‎‏جوانی داشته باشد. خواستند نیروی جوانی ما را از دست ما بگیرند، و بعد از اینکه این‏‎ ‎‏نیروها گرفته شد خزائن ما، ذخایر ما را ببرند و جوانهای ما بی تفاوت باشند. در زمان رژیم‏‎ ‎‏سابق همین حال را پیش آورده بودند. جوانهای ما را به مراکز فساد کشیدند. تبلیغات‏‎ ‎‏راجع به فسادها، فسادهای اخلاقی عملی به قدری زیاد بود که تمام روزنامه ها، تمام‏‎ ‎‏مجلات در این باب کار می کردند، و همین طور رادیو، تلویزیون، همۀ اینها مجهز بودند‏‎ ‎‏برای اینکه جوانهای ما را از بین ببرند و نیروی جوانی را از آنها سلب کنند.‏

‏      و یک باب واسع دیگر قضیۀ مخدرات، مثل هروئین و خمر و تریاک و سایر اینها، که‏‎ ‎‏باز این هم یک باب واسعی بود که کشانده بودند جوانهای ما را به مراکزی که مورد این‏‎ ‎‏معانی بود. برای اینکه این جوانها هرچه به سرشان بیاید سؤال نکنند که برای چه. «چرا» را‏‎ ‎‏از جوانهای ما بگیرند. جوان در فکر این نباشد که نفت او را کی می برد و چرا می برد.‏‎ ‎‏ذخایر او را می برد و چرا می برد. اختناق هست در مملکت و چرا اختناق هست. آزادی‏‎ ‎‏مسلوب‏‎[2]‎‏ است و چرا مسلوب است. اینها نقشه هایی بوده است که برای ما کشیده بودند‏‎ ‎‏و برای شماها هم. برای همۀ مملکتهای شما هم. این نقشه ها یکنواخت در همه جا بوده‏‎ ‎‏است.‏

‏     بنابراین کوشش کنید و کوشش کنند کسانی که علاقه دارند به کشورشان، کسانی که‏‎ ‎‏علاقه دارند به ملتشان، کسانی که علاقه دارند به اسلام، کوشش کنند که این مسائلی که به‏‎ ‎‏صورت مصایب در این مملکتهای ما پیاده شده است بزدایند. مغزهای منحرف را‏‎ ‎‏برگردانند به حال سابق. تربیت کنند جوانها را. دانشگاهها اگر علاقه دارند به اسلام، اگر‏‎ ‎‏علاقه دارند به کشورشان، اگر علاقه دارند به ملتشان، جوانها را تربیت صحیح بکنند. از‏‎ ‎‏این غربزدگی نجاتشان بدهند. و همه جاها و همه کس باید دنبال این مطلب باشد. و‏‎ ‎‏حکومتها که مع الأسف کمترشان هست که در فکر این مسائل باشند، باید اگر چنانچه‏

‏علاقه به اسلام دارند، علاقه به کشور دارند، علاقه به ملت دارند، کیفیت اعمالشان را‏‎ ‎‏تجدیدنظر بکنند. اینطور که تاکنون عمل شده است، دست بردارند.‏

اقتدار و عزت در رویکرد به اسلام 

‏     کشورهای شرقی و کشورهای اسلامی، یک کشورهای وسیع غنی ای هست. دیگران‏‎ ‎‏محتاج به شما هستند. ابرقدرتها محتاج به شما هستند. سلاحی که در دست شماست اگر‏‎ ‎‏یک روز از آنها قطع کنید، آنها مطیع شما می شوند. مع الأسف بعضی حکومتهای ما، هم‏‎ ‎‏ذخایر ما را دادند و هم اطاعت از آنها کردند. باید یک تحولی پیش بیاید. یک تحولی که‏‎ ‎‏مردم مثل مردم صدر اسلام بشوند. ما یک نیم تحولی در مملکتمان پیش آمد که مردم‏‎ ‎‏شبیه شدند تا یک حدودی به آن مردم صدر اسلام. و همۀ پیروزی ما دنبال این معنا و این‏‎ ‎‏تحول پیش آمد که مردم همان طوری که در صدر اسلام جوانهای مسلمین آرزوی‏‎ ‎‏شهادت می کردند، در ایران هم این آرزو پیدا شد. و شاید هر روز جوانهایی به ما مراجعه‏‎ ‎‏می کنند و می گویند دعا بکنید که ما شهید بشویم. این تحولی که پیدا شد در ایران، و این‏‎ ‎‏وحدت کلمه ای که در ایران پیدا شد، و این توجه به اسلام که در ایران پیدا شد، باید یک‏‎ ‎‏الگویی باشد از برای همۀ ملتها.‏

‏      چنانچه این تحول پیدا بشود، و همه رو به اسلام بیاورند، و همه رو به یک نقطه‏‎ ‎‏باشند، و آن نقطه «اسلام»، با این جمعیت زیادی که دارند، با این تجهیزاتی که دارند، با‏‎ ‎‏این سلاحهایی که دارند مثل نفت و غیر نفت که دارند، اینها آقایی باید بکنند در دنیا، و‏‎ ‎‏مع الأسف نمی گذارند اینها را اینطور بشوند.‏

‏     تحول لازم است. باید همه کوشش کنند. همه کوشش کنید که این تحول را به دست‏‎ ‎‏بیاورید و ملت خودتان را برگردانید به یک ملتی که هوشیار باشد. توجه داشته باشد که‏‎ ‎‏دیگر وقت اینکه همه باز دنبال یک ممالک دیگری باشند، و پیرو یک قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏باشند، آن وقت گذشته است. حالا ملتها دیگر کم کم بیدار می شوند. ملت ما بیدار شده‏‎ ‎‏است. منتها الآن اشخاصی که باز بسته به همانها هستند در سر راه ایستاده اند و می خواهند‏

‏نگذارند که ما به نهضت خودمان ادامه بدهیم. و این خیال خامی است که آنها می کنند و‏‎ ‎‏نهضت ما پیروز است و نهضت ما جلو خواهد رفت. و امیدوارم که خداوند همۀ مسلمین‏‎ ‎‏را بیدار کند و همۀ مسلمین با هم متحد بشوند. برادر باشند. اختلافات را دست بردارند.‏‎ ‎‏حکومتها اختلافات را دست بردارند. ملتها با هم باشند. و خداوند ان شاءالله این‏‎ ‎‏مشکلات را رفع کند تا مسلمین ید واحده باشند و خداوند با جماعت است.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ شمارش کردن، شمردن.
  • ـ سلب شده؛ گرفته شده.