سخنرانی
عدم موفقیت طرح کودتا در ایران
سخنرانی در جمع اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران (شکست طرح کودتا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1359

زمان (قمری) : 3 رج‍ب‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 303

موضوع : عدم موفقیت طرح کودتا در ایران

زبان اثر : فارسی

حضار : اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سخنرانی در جمع اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران (شکست طرح کودتا)

سخنرانی

‏زمان: بعد از ظهر 28 اردیبهشت 1359 / 3 رجب 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: عدم موفقیت طرح کودتا در ایران ‏

‏حضار: اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

شکست طرح کودتا در ایران

‏     با قاطعیت باید عمل کرد؛ هیچ کس نباید اظهار یأس کند هر کس اظهار یأس کند،‏‎ ‎‏نمی داند ایران در چه وضعی است. انقلاب ما با کودتا فرق دارد، ایران مثل افغانستان‏‎ ‎‏نیست. مردم ایران باید بدانند که حتی فکر کودتا در مغز احدی امکان ندارد وارد شود.‏‎ ‎‏زیرا به محض اینکه این خیال در سرش بیاید اول خودش نابود می شود. مگر ملت ما‏‎ ‎‏خواب است؟ کودتا مقدماتی می خواهد که یکی از آنها خواب بودن ملت است، و دیگر‏‎ ‎‏اینکه ارتشی می خواهد که آلت دست باشد، نه ارتش ایران که اکثریت قریب به اتفاقش‏‎ ‎‏همراه و همدل ملت است. با چهار نفر مخالف که نمی شود کودتا کرد. این از شایعات‏‎ ‎‏دشمن است، و عده ای هم ساده اند و گول خورده اند. ملت ما تمام خائنین رژیم سابق را‏‎ ‎‏به جزایش رسانده، و یا آنها را بیرون کردند، اگر کسی در ذهنش این مسئله بیاید، ملت ما‏‎ ‎‏با چنگ و دندان آنان را خُرد می کنند.‏

آسیب ناپذیری ملت ایران

‏     الحمدلله ارتش و سپاه و ملت همه با هم اجازه نمی دهند که کسی علیه خودشان قیام‏‎ ‎‏کند؛ سی و پنج میلیون جمعیت است. به حرفهای ابلهانۀ عده ای که در اتاقهای دربسته‏‎ ‎‏حرف می زنند، گوش ندهید. من اطمینان می دهم که این ملت آسیب پذیر نیست. روزی‏‎ ‎‏سفیر شوروی آمد پیش من و گفت افغانستان از ما کمک خواسته است و ما می خواهیم‏‎ ‎‏وارد افغانستان شویم؛ من گفتم، البته می شود افغانستان را گرفت، ولی بدانید که‏

‏نمی توانید دوام بیاورید. تا ملت چیزی را نخواهد نمی شود کاری کرد. حالا فهمیده اند‏‎ ‎‏ولی پایشان گیر کرده است، و مسئله همان طور که من گفتم خواهد شد. دولت افغانستان‏‎ ‎‏غاصب است و موافق خارجیهاست و مخالف مردم است. ولی در ایران دولت و ملت و‏‎ ‎‏ارتش و سپاه همه و همه از هم می باشند. امریکا آمدن و نظامی پیاده کردن همان، و مردم‏‎ ‎‏آنان را از بین بردن همان. و اکنون هم باید بداند که قضیۀ ایران غیر از افغانستان است. در‏‎ ‎‏ایران همۀ مردم با هم همصدا هستند. در هر صورت من از ارتش و سپاه و ژاندارمری‏‎ ‎‏تشکر می کنم. و امیدوارم همۀ شما با هم همکاری کنید و بدانید که اگر شهید بشوید‏‎ ‎‏موفقید، و اگر هم بر دشمن پیروز بشوید، موفقید. این سرّ پیروزی صدر اسلام است.‏‎ ‎‏دشمنان شما نمی توانند اینچنین فکر کنند، چون جانشان را دوست دارند و دنبال مال و‏‎ ‎‏غنیمت هستند. لشکر روم و ایران را عده ای از اهل ایمان با سلاحهای شکسته و با‏‎ ‎‏تجهیزات کمشان و تعداد قلیلشان شکست داده اند. ان شاءالله موفق و مؤید باشید.‏

‎ ‎