سخنرانی
نظارت بر رادیو ـ تلویزیون و لزوم تصفیه و اصلاح آن
سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی صدای جمهوری اسلامی (نظارت بر برنامه ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 خ‍رداد ‭1359

زمان (قمری) : 2 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 439

موضوع : نظارت بر رادیو ـ تلویزیون و لزوم تصفیه و اصلاح آن

زبان اثر : فارسی

حضار : مدیران واحدها و اعضای انجمن اسلامی صدای جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی صدای جمهوری اسلامی (نظارت بر برنامه ها)

‏سخنرانی‏

‏زمان: قبل از ظهر 25 خرداد 1359 / 2 شعبان 1400‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: نظارت بر رادیو ـ تلویزیون و لزوم تصفیه و اصلاح آن ‏

‏حضار: مدیران واحدها و اعضای انجمن اسلامی صدای جمهوری اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     شما توقع این را نداشته باشید که یک مرکزی که پنجاه و چند سال است تحت سیطرۀ‏‎ ‎‏یک حکومت جائر و به وسیلۀ سازمان امنیت و امثال اینها اداره می شده، و افراد هم‏‎ ‎‏منتخب خود آنها بوده است، حالا بزودی بشود یکدفعه برگردد به صورت اسلامی؛ البته‏‎ ‎‏من هم می دانم که خوب شده است، لکن نه آن خوبی که اسلام می خواهد، و باید به طور‏‎ ‎‏جدی پاکسازی بشود؛ یعنی در مرکزی که مرکز تبلیغات اسلامی است، و مهمترین مرکز‏‎ ‎‏تبلیغات است نباید اشخاصی باشند که بر خلاف مسیر اسلام و از ریشه های سابق آن‏‎ ‎‏رژیم باشند. و رادیو و تلویزیون به طوری که در قانون اساسی می گویند هست، این باید‏‎ ‎‏تحت نظارت مجلس و دولت و قوای اجراییه، با نظارت همۀ اینها اداره بشود. مجلس باز‏‎ ‎‏راه نیفتاده است به طوری که حالا بتواند مستقیماً در امور دخالت کند. از این جهت یک‏‎ ‎‏قدری باید شما تأمل کنید تا ان شاءالله مجلس استقرار پیدا کند و به کار مشغول بشود. و‏‎ ‎‏این مرکز را مجلس و سایر قوایی که باید اداره کنند، یعنی باید نظارت کنند، آنها نظارت‏‎ ‎‏کنند. و الآن هم باید اشخاصی که متکفل هستند و خصوصاً آن که سرپرست است باید به‏‎ ‎‏خط اسلام باشد. و اگر انحرافی برای یکی از اینها یا خود سرپرست ـ خدای نخواسته ـ یا‏‎ ‎‏آنهایی که در مراکز حساس این مرکز هستند پیدا بشود، هیچ اشکال ندارد که باید کنار‏‎ ‎‏برود، من او را برکنارش می کنم. لکن باید یک قدری باز تأمل کرد، و شما هم مشغول‏‎ ‎‏مطالعه باشید برای افرادی که لایق نیستند؛ به جای آنها مطالعه کنید، افرادی که لایقند پیدا‏‎ ‎‏بکنید، تا آن وقتی که بناست شروع بشود به کار و بناست شروع بشود به پاکسازی این‏‎ ‎‏مرکز، که از امور لازم است، دیگر اینطور نباشد که گفته بشود افراد متخصصی هستند که‏

‏ما نداریم به جای او کسی بگذاریم؛ افرادی باشند که به جای اشخاصی که اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته انحرافی دارند گذاشته بشود، و ان شاءالله اصلاح می شود این امور. البته انقلابی‏‎ ‎‏به این بزرگی نمی شود که یکدفعه متحول بشود به یک جوّ سالم، باید به تدریج این جوّ‏‎ ‎‏سالم پیش بیاید. و من امیدوارم که با کوشش کسانی که در اینجا هستند و اسلامی هستند و‏‎ ‎‏متعهد، با کوشش آنها این اداره بشود و خوب اداره بشود. و با پیدا شدن، یعنی تحقق‏‎ ‎‏مجلس شورا حتماً با نظارت مجلس و نظارت دیگران که در قانون تعیین شده این همه‏‎ ‎‏اشکالات رفع بشود. و هیچ اشکالی نیست که باید این رفع بشود.‏

‏و من از اوّلی که این نهضت رو به ‏‏[‏‏جلو رفت‏‏]‏‏ و استقراری پیدا کرد، از اول راجع به رادیو‏‎ ‎‏و تلویزیون همیشه این مطلب را می گفتم که اینجا باید اصلاح بشود، و با اصلاح این،‏‎ ‎‏خیلی از امور اصلاح می شود، چنانچه با فساد این، خیلی از امور فاسد می شود. حالا هم‏‎ ‎‏شما کوشش کنید که در هر مرکزی که هستید خدمت خودتان را به طور اسلامی انجام‏‎ ‎‏بدهید، و اشخاصی که اسلامی هستند یادداشت کنید که وقتی که بنا شد ان شاءالله به طور‏‎ ‎‏جدی عمل بشود، و اشخاص نالایق کنار بروند، داشته باشید افرادی که به جای آنها‏‎ ‎‏بگذارید. من امیدوارم که ان شاءالله زودتر اصلاح بشود این امور. و البته یک قدری هم‏‎ ‎‏صبر لازم است در امور. و همچو نیست که فقط رادیو و تلویزیون اینطور باشد، همۀ‏‎ ‎‏نهادها یک همچو آشفتگیهایی الآن در آن هست که باید با تدریج درست بشود. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که ان شاءالله بتدریج این امور همه درست بشود، و مطابق دلخواه اسلام و احکام‏‎ ‎‏اسلامی باشد. ان شاءالله موفق و مؤید باشید شما. و این خدمتی است که یک خدمت‏‎ ‎‏ارجمندی است که باید همه بکنید. و ان شاءالله آنجا را تصفیه کنید به طوری که یک بنگاه‏‎ ‎‏اسلامی بشود به همۀ معنا.‏

‏     ‏‏[‏‏امام خمینی دربارۀ سرودهایی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، فرمود:‏‏]‏

‎     ‎‏این جور سرودهایی که مهیج است و سرودهایی که مفید است، اشکال ندارد؛ سرود‏‎ ‎‏آقای مطهری‏‎[1]‎‏ اشکالی ندارد.‏

  • - سرودی که به مناسبت شهادت شهید مرتضی مطهری ساخته شد.