سخنرانی
توطئه گروهک ها در ارائه چهره نامطلوب از نظام ـ تصفیه ادارات از افراد ناصالح
سخنرانی در جمع روحانیون شمال کشور (توطئه در ارائۀ چهره نامطلوب از نظام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 م‍رداد ‭1359

زمان (قمری) : 14 رم‍ض‍ان‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 64

موضوع : توطئه گروهک ها در ارائه چهره نامطلوب از نظام ـ تصفیه ادارات از افراد ناصالح

زبان اثر : فارسی

حضار : روحانیون گنبد، ترکمن صحرا، گالیکش و کلاله

سخنرانی در جمع روحانیون شمال کشور (توطئه در ارائۀ چهره نامطلوب از نظام)

سخنرانی

‏زمان: 5 مرداد 1359 / 14 رمضان 1400‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: توطئۀ گروهکها در ارائۀ چهرۀ نامطلوب از نظام ـ تصفیه ادارات از افراد ناصالح ‏

‏حضار: روحانیون گنبد، ترکمن صحرا، گالیکش و کلاله‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

توطئه گروهکها در تضعیف نظام اسلامی

‏     یکی از برکات این نهضت این است که ما سابقاً، آقایان و علمای بزرگی که در اطراف‏‎ ‎‏کشور بودند ملاقات نمی کردیم و نمی شناختیم و حالا با آقایان ملاقات می کنیم؛ از‏‎ ‎‏نزدیک می آیند زیارتشان می کنیم و هم به آنها دعا می کنیم و از آنها هم دعا می خواهیم.‏‎ ‎‏اینهایی که نوشتید و فرمودید، در باب این گروههایی که به عناوین مختلف در اطراف‏‎ ‎‏شما هستند، مع الأسف اینها در همۀ ایران هستند، و در بین اینها اینطور که احساس‏‎ ‎‏می شود اشخاصی هستند که به اسلام گرایش ندارند، بلکه گاهی اشخاصی هستند که‏‎ ‎‏می خواهند کاری بکنند که این نهضت را در بین خود مردم ایران هم بدجلوه بدهند.‏‎ ‎‏همان طوری که قلمهایی تا کنون و صحبتهایی تا کنون که واقع می شده است جوری بوده‏‎ ‎‏است که می خواستند نهضت را در خارج کشور بد جلوه بدهند. حالا ما می فهمیم که خیر،‏‎ ‎‏در این گروههای مختلفی که در اطراف و به این اسمای مختلف مشغول فعالیت هستند، و‏‎ ‎‏به اصطلاح خودشان گروههای اسلامی هستند، در بین اینها افراد غیر اسلامی هست، و‏‎ ‎‏بنایشان بر این است که در خود کشور هم مردم را به نهضت بدبین بکنند. باید وقتی که‏‎ ‎‏مجلس درست بنا گذاشته شد، عمل تمام این گروهها و مسائلی که دارند و کارهایی را که‏‎ ‎‏می کنند انعکاس پیدا کند و طرح بکنند، و مجلس آنها را بخواهد و از آنها بازخواست‏‎ ‎‏کند. این منحصر به گنبد و اطراف گنبد نیست، هر جایی که الآن اینها دارند مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند، یک فعالیتهایی می کنند که گاهی برخلاف موازین شرع است. جمهوری اسلامی‏

‏باید بر وفاق موازین شرعی باشد. الآن از طرف آقای گلپایگانی،‏‎[1]‎‏ آقازاده شان آمده بود‏‎ ‎‏اینجا؛ ایشان هم راجع به این مسائل ناراحت هستند. سایر علمای اسلام هم ناراحت‏‎ ‎‏هستند در این مسائل.‏

جلوگیری از تصدی مناصب توسط افراد ناصالح

‏     باید مجلس رسیدگی کند و افرادی که بنایشان براین است که به اسم اسلام یک‏‎ ‎‏کارهایی انجام بدهند وبرخلاف اسلام است، به اسم اسلام کارهایی انجام می دهند که‏‎ ‎‏موافق با مارکسیست و کمونیست است و به اسلام مربوط نیست، باید مجلس جلوی اینها‏‎ ‎‏را بگیرد. دولتی که حالا انتخاب خواهد شد، باید افرادی باشند که به اسلام عقیده داشته‏‎ ‎‏باشند، نه مثل بعضی از اشخاصی که در وزارت کشاورزی بودند و به اسلام اصلاً اعتقاد‏‎ ‎‏ندارند اینها، اینها کمونیستهایی هستند که به صورت اسلام بیرون آمدند، اینها باید هیچ‏‎ ‎‏وقت داخل در دولت نباشند، هیچ وقت داخل در وزارت کشاورزی نباشند. در هر‏‎ ‎‏صورت مسائلی است که باید دولت طرح بکند و مجلس رسیدگی بکند، و چنانچه چیزی‏‎ ‎‏بر خلاف موازین از مردم اخذ شده است برگردانند. و اگر اشخاصی برخلاف اسلام عمل‏‎ ‎‏کردند تربیت بشوند و بازخواست بشوند. و من امیدوارم که ان شاءالله این مجلس که الآن‏‎ ‎‏افرادش اکثراً مردم صالحی هستند، و شورای نگهبان هم از علمای قم هستند یک عده ای‏‎ ‎‏که و دیگران هستند در آنجا‏‎[2]‎‏، دراین امور رسیدگی بکنند، و طرحهایی که دولت‏‎ ‎‏می دهد، طرحهایی که دولت قبلاً داده است، اینها بیاید در مجلس رسیدگی بشود، هر‏‎ ‎‏طرحی که مخالف با اسلام است باید رد بشود. نباید تحت تأثیر چند نفر کمونیست و‏‎ ‎‏چهار نفر مارکسیست قرار بگیرند، و اینها بروند وزارتخانه ها را خراب بکنند و مردم را‏‎ ‎‏ناراحت بکنند. الآن مردم ناراحتند، و این ناراحتی اسباب این می شود که شکست بخورد‏‎ ‎‏این نهضت، البته باید رسیدگی بشود. و من امیدوارم که ان شاءالله وقتی که مجلس بنا شد‏

‏رسیدگی به این امور بکند من هم پیشنهاد بکنم به آنها که رسیدگی صحیح بکنند، و هر‏‎ ‎‏یک از پیشنهادهایی که قبلاً شده و ‏‏[‏‏قوانینی‏‏]‏‏ که گذشته است در مثلاً وزارتخانه ها، اینها‏‎ ‎‏بخواهند مطالعه کنند، و شورای نگهبان هم مواظبت کند که هیچ کلمه ای مخالف با اسلام‏‎ ‎‏نباشد. ما می خواهیم یک جمهوری اسلامی باشد. ما می خواهیم اسلام باشد.‏‎ ‎‏نمی خواهیم اسم جمهوری اسلامی بگذاریم، آن وقت مسائل کمونیستی در اینجا طرح‏‎ ‎‏بشود، مسائل مارکسیستی طرح بشود، اینها نباید بشود، و ان شاءالله جلوگیری خواهد شد.‏‎ ‎‏من امیدوارم که همه تان موفق باشید در این ماه مبارک رمضان. امیدواریم که از برکات‏‎ ‎‏این ماه واز برکات لیلة القدر محروم نباشیم و نباشید. خداوند همه تان را ان شاءالله حفظ‏‎ ‎‏کند.‏

‏والسلام علیکم‏

‎ ‎

  • - آقای سید محمدرضا گلپایگانی، از مراجع عظام تقلید.
  • - شش عضو فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر و شش عضو حقوقدان به پیشنهاد قوه قضاییه و با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین می شوند.