سخنرانی
اخطار شدید به مخالفان لایحه قصاص و اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 خ‍رداد ‭1360

زمان (قمری) : 12 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 448

موضوع : اخطار شدید به مخالفان لایحه قصاص و اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام

زبان اثر : فارسی

حضار : اقشار مختلف مردم، روحانیون مازندران، روحانیون اهل سنت، اهالی مشهد، کارکنان شرکت واحد

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام)

سخنرانی

‏زمان: صبح 25 خرداد 1360 / 12 شعبان 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیّۀ جماران‏

‏موضوع: اخطار شدید به مخالفان لایحۀ قصاص و اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام ‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم، روحانیون مازندران، روحانیون اهل سنت، اهالی مشهد، کارکنان‏‎ ‎‏شرکت واحد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

منافقانه عمل کردن گروهکها

‏     ‏‏امروز یک مجمعی است از علمای استان مازندران، و از علمای اهل سنت، و از‏‎ ‎‏برادران مشهد، و شرکت واحد، و از قشرهای دیگری که اینجا هستند. چون مجمعی‏‎ ‎‏است از برادران اهل سنت و برادران تشیع. مسائلی را باید عرض کنم، یا درد دلهایی را با‏‎ ‎‏شما در میان بگذارم. من در طول مدتی که با رژیم منحوس پهلوی مقابله می کردم تکلیفم‏‎ ‎‏خیلی روشن بود ـ تشخیص داده بودیم که آن رژیم رژیمی است که بر خلاف مصالح‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین مشغول کار هست و کشور ما را به سوی امریکا سوق داده است و منافع‏‎ ‎‏این کشور را در جیب دو ابرقدرت کرده است، و تتمه ای اگر باقی مانده در جیب خود و‏‎ ‎‏بستگان خود در بانکهای خارج از کشور ریخته است. آن روز تکلیف ما روشن بود. به‏‎ ‎‏عبارت دیگر، تکلیف در مقابل یک جمعیتی که، یا یک رژیمی که، صاف ایستاده بود‏‎ ‎‏در مقابل مصالح کشور و مصالح اسلام عمل می کرد روشن بود. و ما هیچ باکی از این‏‎ ‎‏نداشتیم که ملت را سراسر بر ضد آن رژیم تجهیز کنیم و آنچه که می توانیم و در توان‏‎ ‎‏داریم در خدمت اسلام عمل کنیم و به نظر می آید که عمل کردیم؛ و شما ملت ایران همه‏‎ ‎‏با هم دست به هم دادید و با بانگ «الله اکبر» و با «لااله الاّ الله » جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏خواستید، ودر پناه جمهوری اسلامی استقلال و آزادی را خواستید، و بحمدالله ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی با رأی قاطع ملت تصویب شد؛ و دنبال او هم یک مراحلی به طور‏

‏معجزه آسا تحقق پیدا کرد و یک حکومت مستقر قانونی در این کشور متحقق شد. لکن‏‎ ‎‏مع الأسف ما الآن مقابل یک گروهها و گروهکهایی هستیم که نه به طور صریح می آیند‏‎ ‎‏بگویند که ما اسلام را قبول نداریم و قوانین اسلام را قبول نداریم و جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏قبول نداریم. تا باز ما تکلیفمان معلوم باشد و همان طوری که سابق عمل کردیم امروز هم‏‎ ‎‏عمل کنیم. ونه آن طور است که اینها سر جای خودشان بنشینند و به قوانین مملکت‏‎ ‎‏خاضع بشوند و به اسلام و قوانین اسلام خاضع بشوند. بین دو محظور الآن ‏‏[‏‏هستیم‏‏]‏‏: با‏‎ ‎‏اینها معاملۀ محمدرضا باید کرد؟ یا با اینها باز دعوت به صلح و صفا و دعوت به عمل به‏‎ ‎‏قوانین؟‏

دعوت جبهه ملی به قیام در مقابل قرآن

‏     ‏‏من می خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده است، اساس این راهپیمایی‏‎ ‎‏چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهۀ ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در‏‎ ‎‏یکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزه ای که برای راهپیمایی قرار داده اند، لایحۀ‏‎ ‎‏«قصاص»است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در‏‎ ‎‏اعلامیۀ دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحۀ غیر انسانی»! ملت مسلمان‏‎ ‎‏را دعوت می کنند که در مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل‏‎ ‎‏نص قرآن کریم راهپیمایی کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایی می کنند در‏‎ ‎‏مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم. ضروری مسلمین، چه برادران اهل سنت و چه‏‎ ‎‏برادران شیعی، ضروری این است که این قرآن از خداست و در قرآن هرچه باشد‏‎ ‎‏ضروری است که باید پذیرفت. قضیۀ «قصاص» در جاهایی از قرآن تصریح شده است.‏‎ ‎‏لایحۀ قصاص همین مسائل قرآن است. در این راهپیمایی که مسلمانها را به اصطلاح‏‎ ‎‏خودشان دعوت کرده اند، دعوت کرده اند که مردم قیام کنند در مقابل قرآن! مردم قیام‏‎ ‎‏کنند در مقابل احکام ضروریۀ اسلام! آنهایی که از بعض جبهه ها هستند، تکلیفشان معلوم‏‎ ‎‏است. آن ها از اول هم، از آن وقتی هم که «جمهوری اسلامی» تأسیس شده است، مسئلۀ‏

‏اسلام پیش آنها مطرح نبوده است. آنچه مطرح بوده است، اگر راست بگویند، همان‏‎ ‎‏ملی گرایی بوده است. و من در این هم شک دارم! برای اینکه افرادی که سر دستۀ اینها‏‎ ‎‏بودند و به ملی گرایی معروف بودند‏‎[1]‎‏ ما دیدیم که بر ضد ملت اینها قیام کردند. الآن هم‏‎ ‎‏که در خارج هستند دعوت می کنند که بر ضد این ملت، قدرتها فعالیت کنند. و این‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ هم همه جور چیزی دارند! ملی هم دارند؛ مذهبی هم دارند؛ معمم هم‏‎ ‎‏دارند. من آن چیزی که بسیار مورد تعجبم است این نیست که در اعلامیۀ «جبهۀ ملی»‏‎ ‎‏برای لایحۀ «غیر انسانی» ‏‏[‏‏به اصطلاح او‏‏]‏‏ قصاص، یعنی حکم غیر انسانی قرآن! ، یعنی‏‎ ‎‏حکم غیر انسانی اسلام!، اعلامیه بدهند و مردم را دعوت کنند که ایهاالناس بیایید، در‏‎ ‎‏مقابل اسلام قیام کنید و استقامت کنید. من از آنها همچو توقعی داشتم و دارم. اما بعضی‏‎ ‎‏که اعلامیه دادند و تأیید کردند این راهپیمائیها را، آیا خوانده اند این اعلامیه های «جبهۀ‏‎ ‎‏ملی» را؟ دیده اند، که به این راهپیمایی دعوت کرده اند؟ و یکی از انگیزه های آنها این‏‎ ‎‏است که بیایید مقابل قرآن قیام کنید؟ منتها لفظش را نگفتند، و واقعِ صریحش همین‏‎ ‎‏است. اگر اینها خواندند این را، غفلت کردند از اینکه این راهپیمایی برای مقابله با اسلام‏‎ ‎‏است؛ برای مقابله با جمهوری اسلامی است؛ و برای مقابله با حکومت اسلام است. من‏‎ ‎‏عجالتاً کار ندارم که آیا دولت آقای رجایی یک دولت فعّال است یا نه، و آیا کارهایی‏‎ ‎‏کرده است که باید در مقابل او ایستاد یا نه؛ و کار ندارم به اینکه مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏آیا یک مجلسی است که از ملت است یا نه؛ و کار ندارم به اینکه قوه قضائیه آیا به‏‎ ‎‏تکالیفش عمل می کند یا نه؛ به اینها من کاری ندارم؛ و اگر راهپیمایی هم فقط برای‏‎ ‎‏راهنمایی مردم بود، آن هم صحبتی نبود، و ممکن بود که عمل بشود؛ اما راهپیمایی در‏‎ ‎‏مقابل اسلام! در مقابل صریح قرآن! در مقابل حکم ضروری اسلام! این را چه جور تعبیر‏‎ ‎‏کنیم؟ باز من کار ندارم به «جبهۀ ملی»، با اینکه بعض افرادش شاید افرادی باشند که‏‎ ‎‏مسلمان باشند؛ لکن من کار دارم به آن هایی که پیوند کرده اند با این جبهه؛ پیوند کرده اند‏

‏با منافقین؛ پیوند کرده اند با منحرفین. من با اینها کار دارم که شمایی که متدین هستید و‏‎ ‎‏مدعی تدین چه توجیهی از این معنا دارید؟ آیا تکلیف شرعی فقط این است که در مقابل‏‎ ‎‏مجلس و دولت اعلامیه صادر کنید! در تمام تکلیفهای شرعی که شما احساس کردید‏‎ ‎‏همین تکلیف شرعی را دارید که مردم را دعوت کنید به شورش در مقابل دولت اسلامی،‏‎ ‎‏در مقابل مجلس شورای اسلامی؟! نهی ازمنکر و امر به معروف فقط منحصر است به‏‎ ‎‏همین که دولت اسلامی را نهی و امر بکنید؛ آن هم با آن کوبندگی؟! و آن هم دعوت به‏‎ ‎‏قیام؟! آن هم دعوت به شورش؟! در مقابل این اعلامیۀ «جبهۀ ملی» که مخالف نص قرآن‏‎ ‎‏مجید است، در مقابل این که مردم را دعوت کرده است به راهپیمایی در مقابل قانون‏‎ ‎‏الهی، تکلیف دیگر ندارید شما؟ آقایان تمام تکلیفها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط‏‎ ‎‏یک تکلیف مانده و آن جمهوری اسلامی را به هم زدن؟! تمام تکلیفهایی که بر ما و شما‏‎ ‎‏متوجه است، چه از قشر نویسندگان و روشنفکران و جبهه ها و نهضتها و سایرین، تمام‏‎ ‎‏تکالیف فقط منحصر به این شده است که این جمهوری اسلامی را در خارج از کشور‏‎ ‎‏طور دیگری که هست نمایش بدهید، ومردم را دعوت کنید که بر خلاف جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی شورش کنند؟! دیگر همه چیز درست شده است، فقط این یکی مانده؟! در وقتی‏‎ ‎‏که سرتاسر ایران آشوبگران مشغول آشوب هستند، منافقان مشغول فعالیت هستند، و ابتلا‏‎ ‎‏به جنگ با قدرتهای بزرگ داریم، و مملکت ما آنجا مبتلا به جنگ است و در داخل‏‎ ‎‏مبتلا به این دستجات مختلفی است که به بهانۀ اسم شماها در خیابانها می ریزند و جوانان‏‎ ‎‏ما را زخمی می کنند و گاهی هم می کشند، اینها نهی از منکر نمی خواهد؟ اینها را دعوت‏‎ ‎‏به شورش می کنید این امر به منکر نیست؟ این امر به فساد نیست؟‏

‏     من باید متأسف باشم، من باید بسیار متأسف باشم، از اینکه غیب نمی دانم!‏‎ ‎‏نمی دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضی از اینها را می پذیرفتم؛ به ایشان هم محبت‏‎ ‎‏می کردم؛ لیکن نمی دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام می کنند. من نمی دانستم که اینها‏‎ ‎‏ائتلاف پیدا می کنند‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مرکز ائتلافشان یک جا است، و ائتلاف پیدا می کنند با منافقین که‏

‏«شناخت»‏‎[2]‎‏شان را اشخاصی که مطالعه کرده اند می دانند چیست، ائتلاف کرده اند با این‏‎ ‎‏جبهه ها که ماسک را از روی صورتشان برداشتند و به طور صریح مردم را دعوت کردند‏‎ ‎‏به اینکه ای مسلمانها بیایید و حکم قرآن را، حکم «غیر انسانی» قرآن را!! و لا حولَ ولا‏‎ ‎‏قوةَ اِلاّ بالله . در یک کشور اسلامی این طور سبّ بر قرآن و سبّ‏‎[3]‎‏ بر اسلام در مرئی و‏‎ ‎‏منظر مسلمین بشود، و فلان مقام هم تأیید کند و دعوت به شورش! در مقابل چه؟ در‏‎ ‎‏مقابل نص صریح قرآن؟! امروز، دو بعد از ظهر دعوت به راهپیمایی است. به حسب‏‎ ‎‏چیزی که در اعلامیه شان ثبت شده است، دعوت به راهپیمایی است در مقابل این حکم‏‎ ‎‏«غیر انسانی» اسلام!‏

‏     ما با اینهایی که اظهار دوستی می کنند و تیشه برداشته اند و به ریشۀ اسلام می زنند باید‏‎ ‎‏چه بکنیم؟ در تمام طول سلطنت رضاخان و محمدرضا یک همچو جسارتی به قرآن‏‎ ‎‏کریم نشد. مسلمانها بدانند که یک راهی الآن هست در کار، یک روشی الآن هست در‏‎ ‎‏کار، که به طور ناشیگری اینها نقاب راکنار زدند. آنهایی که در این راهپیمایی می خواهند‏‎ ‎‏شرکت کنند، یا اظهار این را کردند که شرکت بکنند، یا تأیید کردند این شرکت را، یا مردم‏‎ ‎‏را دعوت کردند به این شرکت، اگر بدانند که محتوای این معنا چیست، وای به حال ملتی‏‎ ‎‏که ملی هایشان این باشد، و متدینینی هم که اظهار تدین می کنند، آن باشد، و سرانشان هم‏‎ ‎‏این! و اگر ندانسته می کنند، چه طور اطلاعیۀ «جبهۀ ملی» را ندیده دعوت می کنند به اینکه‏‎ ‎‏شما هم به دنبال جبهۀ ملی راهپیمایی کنید. بازار تهران ببندد و بازار اصفهان هم ببندد و‏‎ ‎‏بازارهای ایران هم ببندند، خیابان ها هم همه ببندند، و همه قیام کنند، استقامت کنند! در‏‎ ‎‏مقابل چی؟ در مقابل لایحۀ قصاص «غیر انسانی»! حکم قرآن «غیر انسانی»!‏

عهدشکنی بنی صدر

‏     ‏‏با اینها ما چه بکنیم؟ با این مقدسهایی که از اینها پشتیبانی می کنند و با هم ائتلاف‏‎ ‎


‏کردند، وبا منافقین هم از اول ائتلاف داشتند، با این مسلمانهای نمازخوان ما چه بکنیم؟‏‎ ‎‏اینکه من گفتم درد دل خودمان را باید در میان بگذاریم، برای این بود که «سعدی از‏‎ ‎‏دست دوستان فریاد»! ما این دوست نماها را چه بکنیم؟ آقایان در هر چه صحبت می کنند‏‎ ‎‏و در هرچه اعلامیه می دهند، یکی از مطالبشان این است که قانون. از اول هم قانون باید به‏‎ ‎‏آن عمل بشود. این سال هم «سال قانون» اسم گذاشته شد؛ یعنی اجرای قانون. آقایان این‏‎ ‎‏همه بساطی که الآن به حسب قانون در ایران بر پا است. مجلس شورای اسلامی یک‏‎ ‎‏مجلسی است که قانون او را تأیید کرده است، و شورای نگهبان آنی است که قانون تعیین‏‎ ‎‏کرده، و دولت هم آنی است که مجلس شورا تعیین کرده، این هم دولت قانونی، قوۀ‏‎ ‎‏قضائیه هم این است که قانون تعیین کرده؛ خوب ،شما اگر واقعاً به قانون می خواهید عمل‏‎ ‎‏بکنید، و ما هم می خواهیم که همۀ شماها بیایید به قانون عمل کنید، و آمدید اینجا بنابر‏‎ ‎‏همین هم شد، و بنابراین شد که دیگر روزنامه هاتان و صحبتهاتان برای تشنج نباشد، آیا‏‎ ‎‏شما وفا کردید به عهد خودتان؟ در اینجا آمدید و قرار دادید به اینکه، یعنی بعد از اینکه‏‎ ‎‏می خواستید به جنگ هم بروید، به این منتهی شد که یک هیأت سه نفره ای باشد، یک‏‎ ‎‏نفر از طرف آقای رئیس جمهور، یک نفر هم از طرف آن آقایان، و یکی هم من تعیین‏‎ ‎‏کنم،‏‎[4]‎‏ اینها حَکَم باشند. بعد از اینکه حَکَم رفته است و دیده است و موارد خلاف را‏‎ ‎‏دیده و یک جایی صحبت کرده است، در روزنامه هایشان بود که این حکمیت مثل‏‎ ‎‏حکمیت ابوموسی اشعری است! یعنی این سه نفری که یکیش را خود ایشان تعیین کرده‏‎ ‎‏و یکیش را هم مجلس تعیین کرده است،و آن دو نفر دیگر یعنی رئیس مجلس و آن‏‎ ‎‏دوتای دیگر، و یکیش را هم من تعیین کردم و اینها حکمیت کردند، نظیر آن حکمیتی‏‎ ‎‏است که ابوموسی اشعری بر خلاف حضرت امیر رأی داده! من فرض می کنم که اینها‏‎ ‎‏حکمیتی که کردند مثل حکمیت ابوموسی ـ ‏‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏من فرض می کنم که این تهمت را به‏

‏چند نفر عالم و چند نفر متدین که یکیش هم خود ایشان تعیین کردند ـ ما فرض می کنیم‏‎ ‎‏که این روزنامه ای که این ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ نوشته صحیح است. خوب، بیایند مثل حضرت امیر عمل‏‎ ‎‏کنند. حضرت امیر در عین حالی که در فشار ابوموسی را تعیین کرد ـ نمی خواست تعیین‏‎ ‎‏کند. ایشان می خواست یک کس دیگر را تعیین کند. لکن فشار آوردند دوستان خودش،‏‎ ‎‏همان دوستانی که باید حضرت امیر از آنها فریاد کند، فشار آوردند که نه، ابوموسی برای‏‎ ‎‏این کار خوب است. حضرت، ابوموسی را تعیین کرد ـ بعد که ابوموسی آن حکمیت را‏‎ ‎‏کرد، همین دوستها می خواستند نقض کنند! حضرت امیر مقاومت کرد و گفت حالا که ـ‏‎ ‎‏حَکَم حکم کرده بودند بر ضد حضرت امیر، یعنی حضرت امیر را از خلافت به حسب‏‎ ‎‏این حکمیت خلع کردند و معاویه را به حسب این حکمیت نصب کردند ـ حضرت امیر‏‎ ‎‏فرمود که این حکمیت بوده است، و ما باید به آن احترام قائل بشویم. در صورتی که بر‏‎ ‎‏ضد او بود. خوب، شما هم که این قدر دعوا دارید، خوب، مثل حضرت امیر بشوید. مگر‏‎ ‎‏اینکه بگویید اشتباه کردند! ما نمی کنیم ـ چنانچه گاهی می گویید. شما کجا را قبول دارید؟‏‎ ‎‏این آقایانی که با هم ائتلاف کردند، این آقایانی که با این منافقین ائتلاف کردند، ائتلاف‏‎ ‎‏کردند که مملکت ما را به هم بزنند، ائتلاف کردند که آشوب بپاکنند؛ شمایی که ائتلاف‏‎ ‎‏کردید، برای چه ائتلاف کردید؟ آقایان می گویند که این بازی قبول نیست، از سر! دیروز‏‎ ‎‏من گفتم این را که خوب، این را ملت تعیین نکرده یا کرده؟ اگر ملت تعیین نکرده. خوب،‏‎ ‎‏ببینید کی تعیین کرده؟ از کجا آمدند و رأی دادند؟ آرا زیاد. قانون اساسی را ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ آن قدر‏‎ ‎‏زیاد رأی دادند، آن طرفش، همین منافقین و اینها، رأی ندادند. همین مؤتلفین. همینها.‏‎ ‎‏البته نه آن جناح متدینشان. همه این چیزهایی که پیدا شده است از آرا همین مردم است.‏‎ ‎‏خوب، شما هی می گویید مردم را ما قبول داریم، مردم را قبول داریم. خوب، بسیار‏‎ ‎‏خوب، کی هست که این مردم را قبول ندارد! این مردم تعیین کردند. خوب، قبول دارید،‏‎ ‎‏اگر می گویید میزان رأی مردم است؛ خوب، رأی مردم. حالا ائتلاف کردید که به ضد‏‎ ‎‏رأی مردم عمل کنید؟ ائتلاف کردید که مجلس شورای اسلامی را کنار بگذارید؟‏‎ ‎‏ائتلاف کردید که قوۀ قضائیه را کنار بگذارید؟ ائتلاف کردید دولت را کنار بگذارید؟‏

‏این ائتلاف برای چیست؟ این چه ائتلافی است؟‏

‏     من از اول یک خَلَجانی در ذهنم حاصل می شد راجع به بعضی اینها؛ لکن صبر کردم.‏‎ ‎‏صبر کردم و نصیحت کردم. صبر کردم، و هر وقت اینها آمدند ـ یعنی هر وقت نه ـ اما‏‎ ‎‏بسیاری اوقات، آنها را به مسائل اسلامی دعوت کردم؛ به عمل به قانون دعوت کردم؛ به‏‎ ‎‏حفظ و حراست جمهوری اسلامی دعوت کردم. کم کم آن احساسِ من زیاد شد. تا وقتی‏‎ ‎‏که می بینم آن جناح منافق در میدان است و تأیید می کند. تا وقتی که می بینم آن جبهه ای‏‎ ‎‏که بر ضد اسلام است تأیید می کند.‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ من تکلیف شرعی است، تا دیگر، تأیید نکنم.‏‎ ‎‏مگر من می توانم که یک جریانی که بر ضد اسلام و بر ضد کشور ما دارد انجام می گیرد،‏‎ ‎‏باز ساکت بنشینم اینجا و بگویم بیایید و با شما صحبت کنم. من اگر احتمال این معنا را‏‎ ‎‏می دادم که اینها به اسلام برگردند و به قانون اساسی که سوگند خورده اند وفادار باشند و‏‎ ‎‏قوانین اسلام را قبول کنند، من اگر احتمال این را می دادم ـ برای یک محظوری که من در‏‎ ‎‏آن محظور هستم،و به خود این آقایان گفتم آن محظور را ـ باز آنها را دعوت می کردم و‏‎ ‎‏آنها را وادار می کردم به اینکه با هم بنشینند و به قانون عمل کنند. لکن بسیار غفلت‏‎ ‎‏می خواهد و بسیار ساده اندیشی می خواهد که ـ این گروههایی که با هم ائتلاف کردند و‏‎ ‎‏این «جبهۀ ملی» که بر ضد اسلام می خواهد راهپیمایی راه بیندازند، و ـ مسلمانها هم همین‏‎ ‎‏بنشینند تماشا کنند که به ضد اسلام مقاله بنویسند و سبّ اسلام بکنند و حکم ضروری‏‎ ‎‏اسلام را «غیر انسانی» بخوانند! بعد از اینکه من می بینم ائتلاف شما با اینهاست ‏‏[‏‏...‏‏]‏‎ ‎‏خوب، من با این جمعیت نمازخوان و متدین چه بکنم؟ من به اینها علاقه داشتم، حالا به‏‎ ‎‏بعضیشان هم باز علاقه دارم. با اینها ما تکلیفمان چیست؟‏

توصیۀ به نهضت آزادی در جدا شدن از معاندین

‏     ‏‏خوب چرا حسابتان را جدا نمی کنید؟ من حالا باز عرض می کنم به شماها حسابتان را‏‎ ‎‏جدا کنید. به مجرد اینکه کمونیستها هم به ضد اسلام است، آقایان از کمونیستها هم‏‎ ‎‏دعوت کردند که بیایید، بیایید با هم باشیم! خوب، «جبهۀ ملی» تکلیفش معلوم است؛ آن‏

‏صریحاً به ضد اسلام قیام کرده؛ اما شمایی که مسلمان هستید و هیچ گاه نمی خواهید به‏‎ ‎‏ضد اسلام قیام کنید چرا این قدر هواهای نفسانیه زیاد شده است که نمی فهمید دارید چه‏‎ ‎‏می کنید؟ چرا این قدر شیطان در نفس ماها سلطنت پیدا کرده است که چشمهای ما را کور‏‎ ‎‏کرده است و قلبهای ما را وارونه کرده است؟ بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا‏‎ ‎‏«نهضت آزادی» هم قبول دارد آن حرفی را که «جبهۀ ملی» می گوید؟ آنها هم قبول‏‎ ‎‏دارند که این حکم ـ حکم قصاص ـ که در قرآن کریم و ضروری بین همۀ مسلمین است،‏‎ ‎‏«غیر انسانی» است؟ آیا این نماز شب خوانها این را قبول دارند یا نه؟ شک ندارم که قبول‏‎ ‎‏ندارند. خوب، اعلام کنید. چرا ساکت نشسته اید. مگرنهی از منکر فقط باید من را نهی‏‎ ‎‏کنید؟ نهی از منکر فقط برای این است که دولت را خُرد کنید و مجلس را خُرد کنید و چه؟‏‎ ‎‏با منکر می خواهید نهی از منکر کنید؟! کدام منکر؟ شما می فرمایید که ‏‏[‏‏در مقابل‏‎ ‎‏]‏‏آن‏‎ ‎‏کسی که دعوت می کند به اینکه بیایید ‏‏[‏‏علیه‏‏]‏‏ این حکم «غیر انسانی» اسلام راهپیمایی‏‎ ‎‏کنید، مسلمانها بنشینند تماشا کنند سبّ به رسول الله بشود، سبّ به قرآن هم بشود؟ این‏‎ ‎‏سبّ به قرآن است. مسلمانها بنشینند تماشا کنند که یک گروهی که از اولش باطل بودند‏‎ ‎‏[‏‏هر کاری می خواهند بکنند‏‏]‏‏ ـ من از آن ریشه هایش می دانم ـ یک گروهی که با اسلام و‏‎ ‎‏روحانیت اسلام سر سخت مخالف بودند. از اولش هم مخالف بودند. اولش هم وقتی که‏‎ ‎‏مرحوم آیت الله کاشانی‏‎[5]‎‏ دید که اینها خلاف دارند می کنند و صحبت کرد، اینها ‏‏[‏‏این‏‏]‏‎ ‎‏کار کردند ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ یک سگی را نزدیک مجلس عینک به آن زدند و اسمش را «آیت الله »‏‎ ‎‏گذاشتند! این در زمان آن‏‎[6]‎‏ بود که اینها فخر می کنند به وجود او. او هم مُسلِم نبود. من در‏‎ ‎‏آن روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک‏‎ ‎‏زده اند و به اسم «آیت الله » توی خیابانها می گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این‏‎ ‎‏دیگر مخالفت با شخص نیست؛ این سیلی خواهد خورد. و طولی نکشید که سیلی را‏

‏خورد. و اگر مانده بود سیلی بر اسلام می زد. اینها تفاله های آن جمعیت هستند که حالا‏‎ ‎‏قصاص را، حکم ضروری اسلام را، «غیر انسانی» می خوانند. ما تکلیفمان با آنها خوب تا‏‎ ‎‏یک حدودی معلوم است. هر وقت هم مصلحت پیدا بشود، روشنش می کنیم. اما با این‏‎ ‎‏نمازخوانها باید چه بکنیم؟ همین نمازخوانهایی که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ من‏‎ ‎‏نمی خواهم بگویم من حضرت امیر، آنها خوارج. خیر، من هم مثل شما یکی از افراد‏‎ ‎‏ملت هستم ـ اما اینها همان جمعیتهایی هستند که حضرت امیر در مقابل آنها فَشَل شد‏‎ ‎‏نتوانست کاری بکند.‏

ثبوت کفر بواسطه غیر انسانی خواندن حکم خدا

‏     ‏‏اینکه من می گویم، آقایان اهل سنت هستند، آقایان متشیّعین هم هستند، علمای استان‏‎ ‎‏مازندران هم هستند، علمای اهل سنت هم هستند، خطاب من به همۀ علمای سرتاسر‏‎ ‎‏کشور‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ ، از علمای اهل سنت و از علمای اهل تشیع و همۀ مراجع اسلام وهمۀ ملت‏‎ ‎‏اسلام، این ملتی که از اول قیامش برای اسلام بود، برای قرآن بود، این ملتی که در طول‏‎ ‎‏چندین سال، تقریباً دو دهه و اخیراً چند سال، آن قدر زحمت کشیدند، آن قدر تحمل‏‎ ‎‏بلیّات کردند، و آن قدر جوان دادند و آن قدر خانمانشان به باد فنا رفت، اینها با صراحت‏‎ ‎‏گفتند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم. جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم،‏‎ ‎‏رژیم اسلامی باشد؛ حکومت، حکومت اسلامی باشد، و قوانین، قوانین اسلامی. شما‏‎ ‎‏خوب ‏‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏به قانون سابق هم یک نظری بکنید. قانون سابق که در صدر مشروطیت‏‎ ‎‏تصویب شده بود به وسیلۀ ملت، ومتمم قانون را، با جدیت مرحوم شیخ فضل الله ‏‎ ‎‏نوری،‏‎[7]‎‏ به آن ضم کردند و ملت به او رأی دادند، شما بیایید به آن قانونی که سابق بود و‏‎ ‎‏حالا برای او می خواهید سینه بزنید، و رفیق شفیق شما آن وقت که می خواست آشوب‏‎ ‎‏کند و در ایران بود، قبل از فرارش، می گفت بیایید به قانون عمل کنید! خوب، شما هم به‏‎ ‎‏این قانون عمل کنید. این قانون می گوید که: هر قانونی که بر خلاف اسلام است قانون‏

‏نیست. پس قوانین باید قوانین اسلامی باشد. شما آن را هم که قبول ندارید! می گویید که‏‎ ‎‏قصاص، این قانون واضح اسلام، این قانون ضروری اسلام، این قانونی که قرآن به آن‏‎ ‎‏تصریح کرده است، این قانونی که مصلحت و امنیت کشور را تأمین می کند، شما این را‏‎ ‎‏یک قانون «غیر انسانی» می دانید. شما از ریشه هایتان خراب بودید! ولی حالا من نظرم با‏‎ ‎‏این جمعیتی است که اینها را تأیید می کنند. یک قدر اصلاح کنید خودتان را آقا! چرا‏‎ ‎‏برای دنیا این قدر دست و پا می زنید؟ انسان این قدر برای دنیا دست و پا بزند که یک‏‎ ‎‏جمعیتی که قرآن را سبّ می کنند و یک جمعیتی که کمونیستها را دعوت می کنند برای‏‎ ‎‏ضدیت با اسلام، شما تأییدشان بکنید. شما ناهی از منکر! مفسر قرآن!‏‎[8]‎‏ خوب، بیایید در‏‎ ‎‏مقابل اینها بایستید. در مقابل اینها بگویید این امری که گفتند اینها کفر است. اینکه کسی‏‎ ‎‏بگوید حکم خدا «غیر انسانی» است، اسلام غیر انسانی است، این کافر است. خوب، شما‏‎ ‎‏بیایید این را بگویید، فقط نهی از منکرتان این است که بعضی از علمای اسلام را شما هی‏‎ ‎‏تضعیف کنید، بعضی از نهادهای اسلامی را تضعیف کنید. این نهی از منکر همه اش‏‎ ‎‏خلاصه شده است در همین هر چه اعلامیه می دهند آقایان و هر چه صحبت می کنند و‏‎ ‎‏هرجا می روند صحبت می کنند، همّ و غمّشان این است که این جمهوری اسلامی به درد‏‎ ‎‏نمی خورد! ما حتماً باید یا در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم؛ یا در آغوش‏‎ ‎‏شوروی. و چون شوروی الحاد دارد و امریکا موحّد است! و خیلی صحیح است و خوب‏‎ ‎‏است، یا کمتر از او بد است، ما خوب است که همراه اینها باشیم. این چه فکری است که‏‎ ‎‏شماها دارید؟ چرا باید این طور باشید؟‏

زیادی عقل رجائی از علمش

‏     ‏‏من بسیار متأسفم! من بسیار متأسفم! اینکه مرا به درد دل وادار می کند، مقابله با این‏‎ ‎‏جمعیت است. مقابله با آنی است که حضرت امیر را نگذاشتند کارهایش را انجام بدهد.‏‎ ‎‏اگر اینها واقعاً اعتقاد به اسلام دارند و لازم می دانند نهی از منکر کنند، کدام منکری بالاتر‏

‏از این است که کسی بگوید حکم قرآن «غیر انسانی» است، و مردم را دعوت کند برای‏‎ ‎‏این؟ اینها دعوت می کنند به راهپیمایی بر ضد کی و به طرف کی، طرفداری از کی؟‏‎ ‎‏طرفداری از آن که می گوید که حکم قصاص یک حکم «غیر انسانی» است؟ طرفداری‏‎ ‎‏از این؟ باید یک مسلمان طرفداری از این مسئله بکند؟ من الان هم نمی خواهم با این‏‎ ‎‏دسته ای که مسلمان هستند، لکن دید سیاسیشان ناقص است، مع الأسف دانشمند هم‏‎ ‎‏هستند ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ در یک جایی هست که یکی از علما سؤال کرده بود از یک کسی که شما این‏‎ ‎‏عالِم و آن عالِم را چه طور می بینید. او گفته بود که این عالم عقلش کمتر از علمش است.‏‎ ‎‏یا گفته بود علمش بیشتر از عقلش است. عقلش کمتر از علمش است. علمش زیاد است؛‏‎ ‎‏عقلش کم است. در بعضی از این اشخاص هم من باید بگویم که اینها علم دارند، لکن‏‎ ‎‏عقلشان به اندازۀ علم نیست. اینها عملشان هم معلوم است، که به روز خودشان چه‏‎ ‎‏آوردند و چه کردند. شما آقایانی که نهی از منکر را واجب می دانید، و واجب هم هست،‏‎ ‎‏جزء ضروریات اسلام است، نباید این دوستان خودتان را نهی کنید که به ضد قرآن حکم‏‎ ‎‏نکنند، دعوت نکنند به ضد قرآن، آیا مراجع اسلام، علمای بلاد اسلام، باید گوش کنند‏‎ ‎‏این مطلب را و هیچ صحبتی نکنند؟ ساکت باشند در مقابل سبّ قرآن کریم؟ ساکت باشند‏‎ ‎‏در مقابل کسی که حکم ضروری اسلام و منصوص کتاب خدای تبارک و تعالی را «غیر‏‎ ‎‏انسانی» بخواند؟ در مقابل لایحۀ قصاص دعوت به شورش می کنند! آقایان دعوت‏‎ ‎‏می کنند مردم را به قیام. قیام بر ضد کی؟ قیام بر ضد جمهوری اسلامی؟ این مردمی که با‏‎ ‎‏خون خودشان جمهوری اسلامی را مستقر کردند حالا بیایند توی خیابانها بگردند و‏‎ ‎‏بیفتند به اینکه بیایید ما این احکام غیر انسانی را کنار بگذاریم! این جمهوری اسلامی به‏‎ ‎‏درد نمی خورد! همۀ این نهادها همه دروغ و غلط! همه اش! بیایید بگویید خوب، نقص‏‎ ‎‏دارد؛ بگویید قوۀ قضائیه نتوانسته است عمل کند. خوب، همراهی کنید تا بشود. بگویید‏‎ ‎‏دولت نمی تواند که اقتصاد این ملت را یک روزه درست کند. شما بیایید. درست کنید.‏‎ ‎‏حرف نباشد. شعار نباشد. من هم اینجا می توانم بنشینیم و بگویم که ما در یکروز‏‎ ‎‏می توانیم دنیا را به هم بزنیم. نگویید که تو نمی توانی. تو هم نمی توانی! مگر امکان دارد‏

‏که یک همچو مملکت خرابی که برای ما گذاشتند، و شما هم هر روز خرابترش کردید و‏‎ ‎‏دارید می کنید، هر روز دعوت به خلاف دارید می کنید، آرامش را از این مملکت بردید،‏‎ ‎‏مگر امکان دارد که دیگر آقای رجایی بتواند اقتصاد این مملکت را بزودی درستش‏‎ ‎‏کند؟ اگر شماها بودید، تا حالا خرابش کرده بودید! این بیچاره ها دارند اینجا درستش‏‎ ‎‏می کنند، اگر شماها بگذارید. اگر شماها بگذارید، اینها کوشش دارند می کنند برای این‏‎ ‎‏که درست کنند مسئله را. لکن مسئلۀ اقتصاد یک چیزی نیست که بله، خوب است کشاورز‏‎ ‎‏ـ اقتصاد آقایان این است ـ کشاورزان مشغول کشاورزی بشوند و کارخانه داران مشغول‏‎ ‎‏کار بشوند و کارگران مشغول کار بشوند و بیکاران به کار گذاشته بشوند! اینها همه خوب‏‎ ‎‏است. شما می توانید این کار را بزودی بکنید؟ شما می توانید یکدفعه بیایید و همۀ ایران را‏‎ ‎‏کشاورزیش را درست کنید و همۀ این بیکارها که در انگلستانش بیشتر است و در‏‎ ‎‏امریکایش بیشتر است ـ و آنهایی که قبله گاه شما هستند نتوانسته اند حلش بکنند ـ شما‏‎ ‎‏می توانید حلش بکنید؟ این گوی و این میدان، بفرمایید! لکن قضیه این نیست؛ مسئله این‏‎ ‎‏نیست. مسئله این است که نمی خواهند این چیزها باشد. یک دولتی که اسلامی باشد و در‏‎ ‎‏وزارتخانه اش وقتی می خواهند بنشینند با هم صحبت کنند، اول قرآن می خوانند. آخر‏‎ ‎‏این هم رسم شد، که یک مملکتی قرآن بخواند! این «مرتجعین»، «این مرتجعین» در‏‎ ‎‏وزارتخانه قرآن می خوانند! شما با این چیزها بَدید. نمی گویم این دستۀ متدینش را. من‏‎ ‎‏آن دستۀ متدین را حالا هم عقیده بهشان دارم. در عین حالی که آنها هم ضربه دارند‏‎ ‎‏می زنند، لکن من آن ها را علی_' حدّه می کنم. و از خدا می خواهم که اینها جدا بشوند از آن‏‎ ‎‏جمعیتها؛ جدا بشوند و وارد بشوند با سایر مردم. شنا نکنند در مقابل سیل برخلاف سیل،‏‎ ‎‏سیل خروشان، شنا نکنند. شما یک اشتباه بزرگی دارید و آن این است که خیال می کنید‏‎ ‎‏که حالا در زمان محمدرضا اگر یک دو تا اعلامیه بر ضدش دادید، مردم به شما علاقه‏‎ ‎‏پیدا کردند، حالا هم اگر چنانچه یک اعلامیه به ضد مثلاً دولت بدهید، مردم علاقه پیدا‏‎ ‎‏می کنند! شما مقایسۀ این دوتاتان غلط بوده است. من که می گویم دید سیاسی ندارید،‏‎ ‎‏برای این است که شماحالا برای اینکه خودتان را روی کار بیاورید ـ من می دانم که قضیۀ‏

‏خدایی تو کار نیست! نه من و نه تو! خدایی تو کارنیست. هر چه هست شیطان است! ـ‏‎ ‎‏خوب، شما بیایید حسابتان را از اینهایی که مقابله با اسلام در اطلاعیه شان کردند و‏‎ ‎‏کمونیستها را دعوت کردند،و آن کمونیستها ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ که شما دشمن سرسختشان هستید و‏‎ ‎‏امریکا هم دشمن سرسختش است، شما حسابتان را بیایید جدا کنید؛ همین امروز. دیر‏‎ ‎‏نشده است؛ همین امروز در رادیوی ایران اعلام کنید به اینکه این اعلامیه ای که «جبهۀ‏‎ ‎‏ملی» داده است و مردم را دعوت کرده است که، در یکیش دعوت کرده است به اینکه‏‎ ‎‏لایحۀ قصاص و لوایح دیگر، و در یکی دیگرش گفته لایحه های غیر انسانی ـ که همین‏‎ ‎‏است مقصودش. اینها قرینه اند شما بیایید الآن ـ شماها که اسلام را قبول دارید و می دانم‏‎ ‎‏قبول دارید. شما نهی از منکر را واجب می دانید و می دانم که واجب می دانید. اگر این‏‎ ‎‏شیطان باطنی بگذارد شماراکه عقلتان عمل بکند ـ شما بیایید همین قضیه را محکوم کنید.‏‎ ‎‏رادیوی بعدازظهر را ما باز کنیم، گوش کنیم ببینیم که «نهضت آزادی» اعلام کرده است‏‎ ‎‏که این اطلاعیۀ «جبهه ملی» کفرآمیز است؛ قرآن را سبّ کرده است. هی نروید دنبال‏‎ ‎‏اینکه رجایی علم ندارد! این عقلش بیشتر از علمش است. و بعضی از شما علمتان بیشتر از‏‎ ‎‏عقلتان است!‏

ارتداد جبهه ملی

‏     ‏‏و من نتوانستم، و می خواستم و واقعاً می خواستم، و متأثرم از اینکه با دست خودشان‏‎ ‎‏اینها گور خودشان را کندند، من نمی خواستم این طور بشود. من حالا هم توبه را قبول‏‎ ‎‏می کنم؛ اسلام قبول می کند. حالا هم بروند در رادیو، بروند در تلویزیون، توبه کنند‏‎ ‎‏بگویند ما تا حالا خطا کردیم؛ اشتباه کردیم، مردم را دعوت کردیم به شورش غلط بوده؛‏‎ ‎‏خلاف اسلام بوده، خلاف قوانین کشوری بوده تأیید کردیم، ائتلاف کردیم با گروه‏‎ ‎‏منافق.‏

‏     من چندین بار به این آقا‏‎[9]‎‏ گفتم آقا این جمعیت تو را به باد فنا می دهند! این افرادی‏‎ ‎

‏که دور تو جمع شده اند، بعضی از اینها، یک گرگهایی هستند که تو را به باد فنا می دهند.‏‎ ‎‏گوش نکرد. حالا هم دیر نشده. آقایانی که متدین اند اعلام کنند به اینکه این دعوت به‏‎ ‎‏راهپیمایی دعوت بر ضداسلام است ـ چنانچه صریحش این است ـ و آن آقا هم بروند‏‎ ‎‏عذرخواهی کنند از ملت؛ بگویند ملتی که به من رأی داد من مطابق رأی آنها عمل‏‎ ‎‏نکردم؛ از حالا به بعد می کنم. اما این طور نباشد که لفظاً، مکرر بهشان می گویم! لفظاً‏‎ ‎‏[‏‏قبول‏‏]‏‏ می کند، لکن ‏‏[‏‏در عمل‏‏]‏‏ «من نه این مجلس را قبول دارم، نه آن قوۀ قضائیه را قبول‏‎ ‎‏دارم و نه آن شورای نگهبان را قبول دارم و نه این هیأت سه نفری را، که خودم هم یکیش‏‎ ‎‏را تعیین کردم، قبول دارم و هرچه هست باید من بکنم، این نباشد در کار، سایرین مانعی‏‎ ‎‏ندارد»!‏

‏     اما ما چه بکنیم؟ من که می گویم باید از دست این دوستان یک فکری بکنیم. برای‏‎ ‎‏این دوستان یک فکری بکنیم، که من نمی خواهم اینها به آن طوری که خودشان را‏‎ ‎‏رساندند برسانند. من نمی خواستم که وضع این طور بشود. من نمی خواستم که این مردم‏‎ ‎‏و این ملت که سال اول جمهوری اسلامیشان هست این طور مشوش بشود خاطرشان از‏‎ ‎‏امثال شماها. من نمی خواستم که شما ائتلاف بکنید با منافقینی که بر ضد اسلام اند، و‏‎ ‎‏«شناخت»شان منتشر است. ولی چه بکنم، خوب، شما گوش نکردید به نصیحت. الآن هم‏‎ ‎‏من نصیحت می کنم، این جمعیت متدین «نهضت آزادی» را، و آقای رئیس جمهور را،‏‎ ‎‏الآن هم من نصیحت می کنم که آقا شماها دست بردارید از این سنگ اندازی جلوی‏‎ ‎‏چرخ اسلام، دست بردارید از این تضعیف مجلس و تضعیف روحانیت و تضعیف ملت‏‎ ‎‏و تضعیف روحیۀ ملت و تضعیف روحیۀ ارتش. دست بردارید از این امور، و بیایید‏‎ ‎‏درمیدان با برادران دیگرتان بنشینید؛ شما رئیس جمهور قانونی باشید؛ روی قوانین عمل‏‎ ‎‏کنید. شما وکلایی هستید در مجلس، محترمید، متدینید؛ جدا کنید حساب ‏‏[‏‏خودتان‏‏]‏‏ را‏‎ ‎‏از مرتدها. اینها مرتدند. «جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است. بله، «جبهۀ ملی» هم‏‎ ‎‏ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده ایم. اگرآمدند در رادیو امروز بعدازظهر‏‎ ‎‏آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اطلاعیه ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع‏‎ ‎


‏مسلمین، را «غیر انسانی» خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما‏‎ ‎‏نبوده، از آنها هم ما می پذیریم.‏

‏     اسلام درِ رحمتش باز است به روی همۀ مردم. در تاریخ است که یزید از حضرت‏‎ ‎‏سجّاد پرسید که من توبه می توانم بکنم؟. ایشان فرمودند که بله، در توبه باز است. خوب،‏‎ ‎‏یزیدی که آن جنایتها را کرده است‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ منتها بعد حضرت سجّاد به حضرت زینب، که به‏‎ ‎‏ایشان عرض کردند آخر این چه هست؛ گفت این موفق به توبه نمی شود! اگر توبه بکند‏‎ ‎‏قبول است. یک کسی پیغمبر را هم بکشد توبه بکند قبول است؛ اما موفق به توبه‏‎ ‎‏نمی شود. ومن هم احتمال می دهم که این آقایان موفق به توبه نشوند! جدیت کنند؛ الآن‏‎ ‎‏وقت هست؛ وقت باقی است. تا آن وقتی که پایتان را به گور وارد می کنند در توبه باز‏‎ ‎‏است. رحمت خدا واسع است. بیایید توبه کنید. بیایید از کارهایی که کردید، از دعوت به‏‎ ‎‏شورش که کردید، ازمخالفتهایی که با اسلام کردید، بیایید توبه کنید. برگردید، توبۀ‏‎ ‎‏همه تان قبول است.‏

‏     بیایید با هم برادر بشوید، این مملکت را به پیش ببرید. هی ننشیند و بگویید که این‏‎ ‎‏مملکت را دارند خراب می کنند. آخرکجا، کی دارد خراب می کند جز شماها؟ کی دارد‏‎ ‎‏مملکت را خراب می کند؟ حساب کنید آخر! ملت بنشینند حساب کنند این دولتی که با‏‎ ‎‏تمام توانش دارد زحمت می کشد و دارد راهسازی می کند و دارد به جنگزدگان کمک‏‎ ‎‏می کند و دارد به جبهه ها کمک می کند، و عیبش فقط این است که می گوید من مسلمانم!‏‎ ‎‏من به غیر اسلام هیچ فکر نمی کنم، شمااین یک عیب را صرفنظر بکنید! این دارد ایران را‏‎ ‎‏به هم می زند؟ این مجلسی که خوب، مردم می بینند چه قدر این مجلس تحمل کرده‏‎ ‎‏است بار سنگین فحاشیهای شما را، اینها هم که دارند زحمت می کشند، اینها که علما‏‎ ‎‏هستند، به استثنای بعضیها، خوب دارند زحمت می کشند، اینها دارند خراب می کنند‏‎ ‎‏کشور را؟ آن هم قوۀ قضائیه اش که با کمبود فرد، حتی در حوزه های علمی کمبود ما‏‎ ‎‏داریم، کمبود قضایی داریم، دارند شب و روز زحمت می کشند که این کمبود را رفعش‏‎ ‎‏بکنند، اینها دارند خراب می کنند؟‏


دانشگاه اسلامی، در خدمت ملت

‏     ‏‏یکی از چیزهایی که اینها باز برایش سینه می زنند و «جبهۀ ملی» هم در اعلامیه اش‏‎ ‎‏[‏‏آورده این است که‏‏]‏‏ دانشگاه چرا باز نمی شود. هی دانشگاه! آقا دانشگاه شما را بیرون‏‎ ‎‏داده! این دانشگاه باز بشود، ده بیست سال دیگر یک عده ای بیایند، همینها هستند، همین‏‎ ‎‏که شمایید! آنها هستید که اسلام را هیچ قبول ندارید؛ احکام اسلام را احکام «غیر انسانی»‏‎ ‎‏می دانید! ما می خواهیم یک دانشگاهی درست بشود برای ملت. شما با اسم ملت دارید‏‎ ‎‏به ضد ملت عمل می کنید. این ملت این جمعیتها هستند که در خیابانها و در بازارها دارند‏‎ ‎‏برای اسلام زحمت می کشند؛ برای کشور زحمت می کشند. ما می خواهیم یک‏‎ ‎‏دانشگاهی باشد که بعد مثل شما را بیرون ندهد! یک دانشگاهی که یک آدم متعهد به‏‎ ‎‏اسلام را بیرون بدهد. اگر تعهد به اسلام داشته باشد، نه ما را طرف شرق می کشد، نه ما را‏‎ ‎‏طرف غرب می کشد؛ نه آن دیدِ تنگ بعضی از شما را دارد که می گوید «ما نمی توانیم».‏‎ ‎‏شما تا آن آخر هم «اعلیحضرت» را می خواستیدش! به من گفتید دیگر. اینکه نمی توانید‏‎ ‎‏حاشا کنید. تا آن آخر هم می گفتید خوب، ایشان باشند. اعلیحضرت همایونی باشند،‏‎ ‎‏حکومت نکنند! شما تا آخر هم این طور بودید. بختیار هم تا آخر می خواستید! آخر شما‏‎ ‎‏نباید دیگر ما را بازی بدهید بگویید که ما چه، ما چه. این «جبهۀ ملی»، از میرزای‏‎ ‎‏شیرازی‏‎[10]‎‏ ـ دریکی از روزنامه هایشان که من دیدم و بسیار ناراحت شدم ـ از میرزای‏‎ ‎‏شیرازی که قضیۀ تنباکو را درست کرده، تا آقای کاشانی، تمام علمایی که در خلال‏‎ ‎‏مشروطیت برای اسلام کار کردند، میرزای شیرازی برای اسلام کار کرده است، آقای‏‎ ‎‏کاشانی برای اسلام کار کرده، شیخ فضل الله کرده، تمام اینها را به آنها بد گفتند! آن‏‎ ‎‏روزنامه جبهۀ ملی را پید بکنید: میرزای شیرازی را متهم کرده به دروغگویی! شیخ فضل‏‎ ‎‏الله را این قدر فحش داده! جرم شیخ فضل الله بیچاره چه بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود‏‎ ‎‏که قانون باید اسلامی باشد.جرم شیخ فضل الله این بود که احکام قصاص غیر انسانی‏

‏نیست، انسانی است. آقای کاشانی هم همین طور. جرم اینها همین است که اینها‏‎ ‎‏عقیده شان این است که باید اسلام در ایران پیاده بشود. و شما می گویید که احکام غرب‏‎ ‎‏مترقی است. ما باید احکام مترقی را ... شما هم رأیتان، همه تان، مثل آن آقایان‏‎ ‎‏حقوقدانهاست که مقابل قصاص ایستاده اند. منتها آنها این تعبیر فضیح شما را نکردند!‏‎ ‎‏ومن گفتم که در تمام طول سلطنت رضا شاه و محمدرضا شاه سبّ به اسلام در کار نبوده،‏‎ ‎‏و «جبهۀ ملی» سبّ اسلام کرده است.‏

‏     من ازخدای تبارک و تعالی می خواهم که همه اصلاح بشوند.ان شاءالله همه به آغوش‏‎ ‎‏اسلام برگردند. و نگذارند خدای نخواسته یک وقت چیزی پیش بیاید که ناگوار باشد.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته‏

‎ ‎

  • - شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی.
  • - از کتب منتشرۀ سازمان منافقین برای تبیین مبانی جهان بینی آنها.
  • - سبّ: دشنام، بدگویی.
  • - اشاره به آقایانی که برای داوری دربارۀ اختلافات بین آقای بنی صدر رئیس جمهور و آقایان بهشتی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی برگزیده شدند یعنی آقایان: محمدرضا مهدوی کنی (به نمایندگی از سوی امام خمینی)، شهاب الدین اشراقی (به نمایندگی از سوی آقای بنی صدر) و محمد یزدی (از سوی آقایان بهشتی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی).
  • - آقای سیّد ابوالقاسم کاشانی، روحانی سرشناس و مؤثر در تحوّلات سیاسی اجتماعی دو دهۀ 20 و 30 ایران از جمله در ملّی شدن صنعت نفت، وی به ریاست مجلس شورای ملّی نیز رسید.
  • - آقای محمد مُصدّق، رهبر جبهۀ ملّی.
  • - از علمای بزرگ و از بانیان نهضت مشروطه که سرانجام در 13 رجب 1327 ه . ق در تهران به دارآویخته شد.
  • - اشاره است به آقای مهدی بازرگان.
  • - آقای ابوالحسن بنی صدر.
  • - میرزا حسن شیرازی از مراجع بزرگ شیعه در اوائل قرن 14 هجری که فتوای معروف خود، موجب لغو قرارداد منعقده بین کمپانی رژی انگلستان با دولت ایران در زمان ناصرالدین شاه شد، وی به سال 1312 ه . ق. درگذشت.