پیام
بیان ویژگی های ارتش اسلام و رهنمودهایی به نظامیان
پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش (رهنمود به نظامیان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 ف‍روردی‍ن‌ ‭1361

زمان (قمری) : 23 جمادی الثانی ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 200

موضوع : بیان ویژگی های ارتش اسلام و رهنمودهایی به نظامیان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : روز ارتش (29 فروردین)

مخاطب : ملت ایران و نیروهای نظامی

پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش (رهنمود به نظامیان)

پیام

‏زمان: 29 فروردین 1361 / 23 جمادی الثانی 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: بیان ویژگیهای ارتش اسلام و رهنمودهایی به نظامیان‏

‏مناسبت: روز ارتش (29 فروردین)‏

‏مخاطب: ملت ایران و نیروهای نظامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     گرچه روز ارتش در جمهوری اسلامی از روز مردم جدا نیست، بحمدالله تعالی ارتش‏‎ ‎‏آنچنان مردمی است و در خدمت مردم است، و مردم آنچنان با ارتش منسجم و پیوند‏‎ ‎‏ناگسستنی دارند که هر دو یک واحد را تشکیل می دهند و روز ارتش روز مردم است،‏‎ ‎‏لکن انتخاب یک روز برای ارتش به منظور تجلیل بیشتر و تقدیر، سزاوارتر و نمودارِ‏‎ ‎‏تکریم از چهرۀ سلحشور و رزمندۀ آنان است. ملت عظیم الشأن ایران روز 29 فروردین‏‎ ‎‏را به عنوان روز مبارک ارتش به آنان تبریک می گویند. امسال با سپاس بی حد به درگاه‏‎ ‎‏خداوند تعالی با پیروزیهای بزرگ که ارتش و سایر قوای مسلح نصیب ملت ایران‏‎ ‎‏نموده اند و با افتخار جاویدی که در فتوحات، به ویژه «فتح مبین» برای کشور اسلامی‏‎ ‎‏آفریدند تبریکها بیشتر و جدّیتر و توأم با سرافرازی است. جاوید باد قوای مسلح و‏‎ ‎‏ارتش؛ و سرافراز باد کشور بقیة الله اعظم  ـ ارواحنا لمقدمه الفدا ـ که اینچنین سربازان‏‎ ‎‏متعهد و فداکار دارد . در این جنگ تحمیلی و دفاع از حق، ارتش ایران و دیگر قوای‏‎ ‎‏مسلح بر جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن معظّم از یک‏‎ ‎‏قدرت غیبی مافوق طبیعت و برتر از محاسبات کاخ نشینان ستمگر برخوردارند که با‏‎ ‎‏ارزیابی کوردلان خدانشناس نمی توان سنجید و با معیارهای الحادی درست نخواهد‏‎ ‎‏شد. با کدامین سنجشها و معیارها می توان «فتح مبین» را تحلیل کرد، و با کدامین معادلات‏‎ ‎‏می توان ارزیابی نمود نبرد نابرابری که یک طرف آن قدرت شیطانی مجهز به تمام ابزار‏‎ ‎‏جنگی سبک و سنگین و برخوردار از پشتیبانی بی دریغ ابرقدرتها و اکثر دولتهای منطقه‏‎ ‎‏که با دست باز و روی گشاده تمام امکانات خویش را در اختیار آن قرار داده اند و تمام‏

‏بوقهای تبلیغاتی جهان نیز از آن پشتیبانی نموده اند و همۀ جهاتِ تقویت در آن موجود‏‎ ‎‏بوده است، و طرف دیگر قوای مسلحی که ولادت او پس از انقلاب و پیروزی آن بود و‏‎ ‎‏ارتشش تازه از زیر سلطۀ مستشاران امریکایی و فرماندهان ستمشاهی نجات پیدا کرده و‏‎ ‎‏از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی انسانی انتقال یافته اند، و سپاه پاسدارانش و بسیجش از‏‎ ‎‏متن ملت برخاسته و تازه تفنگ به دست گرفته و دانشگاههای نظامی آنچنان ندیده اند و‏‎ ‎‏از ابزار جنگیِ کامل برخوردار نبوده، و تمام اسباب ظاهریِ ضعف در آن موجود بوده‏‎ ‎‏است و تنها ایمان به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و فداکاری، ابزار‏‎ ‎‏نبرد نابرابر اینان بود، و در ظرف قریب به یک هفته آنچنان قوای عظیم شیطانی را در هم‏‎ ‎‏کوبید و آنچنان طومار ارتش مجهز برخوردار از آرایش رادرهم پیچید که فوج فوج‏‎ ‎‏قوای دشمن با همۀ تجهیزات، تسلیم یا فراری و یا مقتول گردیدند. کدام روشنفکران‏‎ ‎‏تحلیلگر و دانشگاهِ جنگ رفتگانِ متفکر این پیروزی معجزه آسا را توجیه می کنند؟ اگر‏‎ ‎‏ارتش و سایر قوای مسلح از نصرت معنوی الهی برخوردار نبودند پس این امر خارق‏‎ ‎‏العاده چگونه تحقق یافت؟ آری فرق بسیاری است بین جوانانی که شب را با مناجات و‏‎ ‎‏قرائت قرآن و نماز و نیایش به سر می برند و حمله را با ذکر خدا و الله اکبر شروع می کنند، با‏‎ ‎‏آنان که شب را با معصیت خدا و روز را در جنگ با خدا آغاز می کنند. فرق است میان آن‏‎ ‎‏سنگرها که کتاب خدا و نهج البلاغه و کتابهای دعا در آن است، با آن سنگرها که بنا به گفتۀ‏‎ ‎‏فاتحان، ابزار قمار و شراب و مسکرات و بدتر از آن در آنها یافت می شود. و فرق است‏‎ ‎‏میان آنان که با اعتقاد به اینکه صاحب الزمان ـ روحی فداه ـ فرماندۀ آنهاست و جنگ‏‎ ‎‏می کنند، و آنان که صدام عفلقیِ ابرجنایتکار فرماندۀ آنان است. و فرق است میان آنان که‏‎ ‎‏خود را برادر ملت مسلمان عراق می دانند و هرگز به خود اجازه نمی دهند که به شهرها یا‏‎ ‎‏روستاهای برادر خود تجاوز کنند، با آنان که هر روز به هر شهر و دهکده، هرچند‏‎ ‎‏عرب نشین، که بتواند، آتش گشوده و با دعوی جنگ برای عربیت، کودکان و زنان و‏‎ ‎‏پیرمردان بی گناه را قتل عام می کنند. فرق است میان آنان که با اسرای جنگی خویش که‏‎ ‎‏در حال جنگِ با آنان به اسیری در آمده اند چون  برادران خویش رفتار می کنند، با آنان‏

‏که با اسرایی که از ایران گرفته اند و اکثر آنها مردم عرب روستاها یا شهر بوده و در جنگ‏‎ ‎‏دخالت نداشته اند آنچنان دژخیمانه رفتار می کنند که از ترس رسوایی بیشتر اکنون نیز‏‎ ‎‏نتوانند خویشاوندان و نزدیکان آنان را برای ملاقات بپذیرند. ما بحمدالله تعالی امروز‏‎ ‎‏ارتشی داریم که با سرافرازی و قامتی استوار در جهان می درخشد. امسال ملت ایران با‏‎ ‎‏چنان سرافرازی و افتخار، روز ارتش را می گذراند که در سالهای پیش بی سابقه بوده‏‎ ‎‏است. و ارتش باچنان درخششی در مقابل دشمنان ایستادگی می کند که در تاریخ حیاتش‏‎ ‎‏کم نظیر یا بی نظیر بوده است؛و امید است که هر سال از سال پیش افتخار آفرینتر گردد. و‏‎ ‎‏در اینجا از بعضی تذکرات هر چند بدان توجه داشته باشید نگذرم:‏

‏     1 ـ از عنایات غیبی الهی غافل نباشید و تمام قوای نظامی و انتظامی و قوای مسلح از هر‏‎ ‎‏ارگانی که هستید سعی کنید این عنایات الهی را برای خودتان و برای ملت حفظ کنید. و‏‎ ‎‏راه آن این است که به تعهد خویش عمل کرده و در پیشگاه حق تعالی برای اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی تا حد توانایی فداکاری نمایید. برای رضای خداوند تعالی، نه هواهای‏‎ ‎‏نفسانی وشیطانی، برای دفاع از اسلام و میهن خودتان در صحنه حاضر باشید. و مبادا‏‎ ‎‏پیروزیها شما را مغرور کند و از کمکهای غیبی غافل نماید که غرور و غفلت انسان را به‏‎ ‎‏تباهی می کشد و بی تردید از قدرت نظامی می کاهد. و پس از اتکال به خداوند، به قدرت‏‎ ‎‏خود که از اوست اعتماد و اتکال داشته باشید.‏

‏     2 ـ می دانید که پیروزیها در اثر انسجام تمام قوای مسلح با نقشۀ واحد و فکر واحد‏‎ ‎‏نصیب شما شد. باید این انسجامها و این وحدت حفظ شود که تزلزل در این امر الهی از‏‎ ‎‏بزرگترین اسباب فَشَل و خدای ناخواسته شکست است. و اگر کسی یا خطی در صدد‏‎ ‎‏ایجاد تفرقه باشد بی درنگ به فرماندهان خبر دهید تا جلوگیری کنند. تمام قوای مسلح در‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی برای مقصد و هدف معیّن کوشش می کنند و همه باید بمنزلۀ دستِ‏‎ ‎‏واحد علیه مخالفان و معاندان با اسلام و جمهوری اسلامی باشند. و بدانند که تا این‏‎ ‎‏وحدت و انسجام و این هدف عالی اسلامی پابرجاست کشور شما آسیب نخواهد دید.‏

‏     به برادران ارتش و پاسدار و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و گروههای مسلح مردمی‏

‏توصیه می کنم خود را چنانچه قرآن کریم امر فرموده با هم برادر بدانید و در جبهه ها و‏‎ ‎‏پشت جبهه ها چون برادران همخط و همفکر و همصدا باشید، که در این صورت‏‎ ‎‏می توانید از نیروهای معنوی و غیبی الهی برخوردار باشید و بر تمام مشکلات غلبه کنید.‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدار شما.‏

‏     3 ـ از امور مهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و اغماض از آن به‏‎ ‎‏هیچ وجه نمی توان کرد و باز هم تذکر داده ام، آن است که هیچ یک از افراد نیروهای‏‎ ‎‏مسلح، چه رده های بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند،‏‎ ‎‏هرچند آن حزب و گروه صددر صد اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار باشند. و هر‏‎ ‎‏کس در یک حزب و گروه وارد شد باید از ارتش و سپاه و سایر قوای انتظامی و نظامی و‏‎ ‎‏قوای مسلح خارج شود. و فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در یکی از‏‎ ‎‏احزاب یا گروههای سیاسی یا دینی وارد شد به او تذکر دهند که از حزب و یا گروهها و یا‏‎ ‎‏سازمان خارج شود، و اگر تخلف کرد او را از ارتش یا دیگر قوای مسلح اخراج کنند، و‏‎ ‎‏همۀ افراد موظف اند چنین اشخاصی را به فرماندهان معرفی نمایند. و باید توجه داشته‏‎ ‎‏باشند که ورود قوای مسلح در احزاب و گروهها و سازمانها پایۀ قوای مسلح را متزلزل‏‎ ‎‏خواهد کرد و غفلت از این امر موجب پیگرد خواهد بود.‏

‏     4 ـ همه می دانیم که ارتش ایران و سایر قوای مسلح از پشتیبانی بی دریغ ملت در‏‎ ‎‏سراسر کشور آنچنان برخوردارند که در طول تاریخ، بی نظیر یا بسیار کم نظیر است. گمان‏‎ ‎‏ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز ملت عظیم الشأن ایران از کوچک و بزرگ و زن و‏‎ ‎‏مردِ سراسر کشور اینگونه پشتیبان قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به‏‎ ‎‏جبهه های جنگ برای فداکاری و شهادت سبقت گیرند. و گمان ندارم هیچ معیاری جز‏‎ ‎‏عقیده به مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوی قادر به حل این معما باشد. اینجانب به‏‎ ‎‏ارتش عزیز و سایر عزیزان نصیحت می کنم که قدر این نعمت الهی را بدانید و با تمام قوا‏‎ ‎‏بکوشید که این حضور عمومی ملت را در صحنه و این پشتیبانی بزرگ را حفظ نمایید. و‏‎ ‎‏راه آن استقامت و پایداری در راه هدف و فداکاری برای اسلام عزیز و ایران و جمهوری‏

‏اسلامی است. مادام که شماها در حفاظت میهن خودتان و اسلام و جمهوری اسلامی با‏‎ ‎‏اتحاد و انسجام کامل در صحنه باشید، از توطئه های دشمنان اسلام برای براندازی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نهراسید و چون سدی آهنین در مقابل آنان بایستید و با سرافرازی بر‏‎ ‎‏مهاجمین تبهکار بتازید و آنان را در هم کوبید. ملت بزرگ یکدل و یکجهت پشتیبان‏‎ ‎‏شماست و دست عنایت حق تعالی و پرتو قدرت لایزال او برسر شماست. پیروز باشید و‏‎ ‎‏با قدرت به پیش بروید و دشمنان خدا را از کشور خود برانید و دست تباهکاران داخل و‏‎ ‎‏خارج را قطع کنید و از خداوند قادر استعانت نمایید.‏

‏     5 ـ ملت ایثارگر ایران، عزیزان بسیاری در جبهه ها از دست داده و تحمل رنجها و‏‎ ‎‏سختیهای بسیاری نموده و از دشمنان قسم خورده و دوست نمایانی خیانتکار و‏‎ ‎‏تبه روزگار، دغلبازیهای زیادی دیده اند، لکن در مقابل، در پیشگاه خداوند متعال‏‎ ‎‏سرافراز و روسفید، و در جهان نمونه و الگو، و در نزد نسلهای آینده مأجور و سربلند‏‎ ‎‏است. از خداوند تعالی برای ملت سعادت ابدی؛ و برای رزمندگان در جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها استقامت و پایداری؛ و برای شهدای بزرگوار از اول نهضت تاکنون و پس از این‏‎ ‎‏رحمت و مغفرت؛ و برای آسیب دیدگان عافیت و سلامت؛ و برای بازماندگان و‏‎ ‎‏ستمدیدگان صبر و شهامت؛ و برای ارتش و دیگر قوای مسلح شجاعت و اخلاص و‏‎ ‎‏مروّت؛ و برای جمهوری اسلامی بقا؛ و برای گردانندگان آن حسن تدبیر و سیاست؛ و‏‎ ‎‏برای مخالفان جاهل و بی غرض آن، بیداری و انصاف؛ و برای غرض مندان و دشمنان‏‎ ‎‏آن خذلان و ذلت؛ و برای مسلمانان جهان همبستگی و وحدت؛ و برای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی استقلال و عظمت، و برای سران آنها خروج از قید خودخواهی و سرپیچی از‏‎ ‎‏تبعیت بیگانگان؛ و برای همگان شناخت اسلام عزیز و عظمت و قدرت آن را خواستارم.‏

‏     بار الها، ارتشیان و سایر رزمندگان اسلام را بر کفر جهانی هر چند فزونتر پیروز فرما، و‏‎ ‎‏توفیق خدمت و اخلاص به همۀ ما عنایت فرما. سلام بر ارتشیان محترم، و درود بر‏‎ ‎‏سپاهیان و دیگر قوای مسلح.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎