سخنرانی
اهمیت انتشارات در جامعه ـ لزوم حفظ محبوبیت سپاه
سخنرانی در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران (اهمیت انتشارات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1361

زمان (قمری) : 4 رج‍ب‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 227

موضوع : اهمیت انتشارات در جامعه ـ لزوم حفظ محبوبیت سپاه

زبان اثر : فارسی

حضار : مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سخنرانی در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران (اهمیت انتشارات)

سخنرانی

‏زمان: صبح 8 اردیبهشت 1361 / 4 رجب 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اهمیت انتشارات در جامعه ـ لزوم حفظ محبوبیت سپاه‏

‏حضار: مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهمیت و ارزش انتشارات

‏     ‏‏ابتدا باید من از سپاه پاسداران و از شما آقایان تشکر کنم که اشخاصی هستند که به‏‎ ‎‏حسب غالب متعهدند و برای اسلام و برای جمهوری اسلامی عمل می کنند. و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی ان شاءالله آنها را تقویت کند. و شهدای آنها را با شهدای صدر اسلام‏‎ ‎‏محشور کند. و بازماندگان آنها ـ که همه هستند ـ را تأیید کند، که این جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏که می بینید همۀ قدرتها بر خلافش قد علم کرده اند ان شاءالله به منزل برسانند و به نسل‏‎ ‎‏آتیه تحویل بدهند.‏

‏     اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایی است که در جبهه ها ریخته می شود. و ‏مِدادُ‎ ‎الْعُلَماءِ اَفْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء‎[1]‎‏ برای اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده،‏‎ ‎‏لکن قلمها بیشتر می تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها می سازند و شهیدپرور هستند‏‎ ‎‏قلمها. لهذا این عمل ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که شما دارید، باید ارزشش را توجه کنید و مسئولیتش را. و‏‎ ‎‏عمل هرچه ارزش بیشتر داشته باشد، مسئولیتش هم بزرگتر است. و حالا که شما در‏‎ ‎‏انتشارات واقع هستید و درجهت فرهنگ این گروه هستید،باید توجه کنید به انتشاراتتان که‏‎ ‎‏یک انتشارات مفید باشد.وبایدانتشارات امروز،جبران انتشارات زمان رژیم سابق رابکند.‏

جبران تباهی های گذشته، وظیفه انتشارات

‏     ‏‏[‏‏در سابق به وسیلۀ‏‏]‏‏ انتشارات کشاندند جوانهای ما را به فساد، به تباهی. دختر و پسر را‏

‏به فحشا کشاندند، و گناه بزرگش گردن انتشارات آن روز بود. آنها هم یک عامل قوی‏‎ ‎‏برای آن مسئله بودند. و باید انتشارات در هر جا هست، چه سپاه و چه جاهای دیگر توجه‏‎ ‎‏کنند که آن کارهایی که آنها کردند و جوانهای ما را به تباهی کشیدند، اینها جبران کنند آن‏‎ ‎‏را. و توجه به اینکه، البته جوانها زیادند در این سپاه پاسداران، و ممکن است گاهی وقتها‏‎ ‎‏یک جوانی ـ به واسطۀ جوانی که دارد، با حُسن نیتی که دارد ـ یک کاری بکند که موافق با‏‎ ‎‏مصلحت نباشد.‏

‏     باید این انتشارات یک مقدارش هم راجع به نصیحت خود این سپاه پاسداران باشد.‏‎ ‎‏یعنی، شما اختصاص بدهید یک مقداری از او را برای ساختن جوانهایی که حالا در سپاه‏‎ ‎‏پاسداران هستند، و بعدها هم می آیند تا اینکه ان شاءالله این کار شما، هم سازندۀ خود این‏‎ ‎‏گروه باشد، و هم تبلیغات برای دیگران، و جلوی تبلیغات سوئی که بر ضد ما الآن از همه‏‎ ‎‏جا هست، و شاید اکثر رادیوها تقریباً اکثری که آنطرفش همه است، و اکثر منشورات‏‎ ‎‏خارجی، آن قدری که برای ما نمونه هایش گاهی می آید، اینها مخالفت می کنند. یعنی، با‏‎ ‎‏همۀ جدّیتی که دارند هر چیز خوب اینجا را بد جلوه می دهند. و اگر یک چیز خوبی واقع‏‎ ‎‏شده باشد سبک جلوه می دهند یا جلوه نمی دهند. و ما باید تبلیغاتمان، مقداریش راجع‏‎ ‎‏به این باشد که این جمهوری اسلامی را برسانیم به مردم خارج. حالا هم که دیدید که با‏‎ ‎‏زبانهای دیگری هم هست، انگلیسی هست، عربی هم هست، که مناطق دیگر هم بفهمند‏‎ ‎‏که اینجا چه می گذرد، وضع اینجا چه جوری است. اینجا را آنطوری که نویسنده های‏‎ ‎‏خارجی، گوینده های خارجی یا گوینده هایی که از اینجا سرخورده شدند و رفتند به‏‎ ‎‏خارج، آنها می گویند. یک هیولای عجیب و غریبی از این جمهوری اسلامی و از‏‎ ‎‏متصدیان آن ارائه می دهند و باید جبران بشود این امور به تبلیغات ـ البته عمل‏‎ ‎‏باید عمل صحیح باشد ـ و تبلیغات هم باید ارائه بدهد آن اعمالی که واقع می شود.‏‎ ‎‏و ـ خدای نخواسته ـ اگر، یک وقتی انحرافی دیدید در بعضی از دوستانتان که‏‎ ‎‏حُسن نیت هم دارند، لکن گاهی اشتباهاتی دارند، باید بگویید به کسانی که آنها را‏‎ ‎‏تبلیغ می کنند، باید تبلیغ کنند. شما بطور کلی در مجلاتی که دارید، یک بابی را برای‏

‏نصیحت داخل سپاه باز کنید. بطور کلی، نه بطور شخصی. بطور کلی آنها را هدایت کنید‏‎ ‎‏که ان شاءالله این یک ستون فقراتی باشد از برای جمهوری اسلامی، و بتواند این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را ان شاءالله به پیش ببرد. و خداوند همۀ شما را توفیق و سعادت و‏‎ ‎‏سلامت بدهد.‏

لزوم حفظ محبوبیت سپاه در میان مردم

‏     ‏‏و شما بدانید که این خدمتی که شما امروز دارید می کنید، من می توانم بگویم‏‎ ‎‏ارزنده تر از خدمتهایی است که در طول تاریخ برای اسلام شده. برای اینکه در سابق این‏‎ ‎‏طور دشمنهایی که ما الآن داریم نداشته اند. یعنی روابط نبوده اصلش. امریکایی در کار‏‎ ‎‏نبود. آن اسلام آن طرف واقع شده بود و سر و کارشان با روم و ایران بود. امّا حالا سر و‏‎ ‎‏کار با همۀ ممالک دنیاست. آن ور دریاها می آیند دخالت در اینجا می کنند. و سایر‏‎ ‎‏کشورها می خواهند دخالت کنند در کارهای همۀ کشورها. و ما باید توجه کنیم و مایی که‏‎ ‎‏می خواهیم خودمان بایستیم روی پای خودمان، باید مردم را دعوت کنیم به اینکه‏‎ ‎‏استقامت کنند؛ دعوت کنیم به اینکه در صحنه حاضر باشند و جوانهای خودتان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم‏‎ ‎‏دعوت کنید به خیر و صلاح، که این محبوبیتی که شما الآن در بین مردم دارید این خیلی‏‎ ‎‏ارزش دارد؛ این را باید حفظ کنید. مادامی که شما این محبوبیت را دارید در بین مردم و‏‎ ‎‏مردم پشتیبان شما هستند، این سپاه به قوت خودش باقی هست و می تواند خدمت بکند. و‏‎ ‎‏اگر ـ خدای نخواسته ـ یک وقتی لغزشهایی پیدا بشود و جلوگیری نشود آن وقت هم‏‎ ‎‏ممکن است سرایت بکند. و ممکن است یک اشخاصی باشند که ـ خدای نخواسته ـ وارد‏‎ ‎‏شده باشند در بین شماها و بخواهند یک کارهایی را بکنند. این هم یک مسئله مهمی‏‎ ‎‏است که من کراراً تذکر داده ام که این جهت ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ خیلی باید توجه داشته باشید. بلکه در‏‎ ‎‏همین کاری که شما انجام می دهید که کار تبلیغاتی است و بسیار مهم است، باید توجه‏‎ ‎‏کنید که اشخاص که آشنا با آنها هستید در این امر باید باشند. بعد هم نوشته های شما را‏‎ ‎‏همان طوری که دیدید که نظر دارند، حوزۀ علمیه هم نظر دارد به این، آنها نظر داشته‏

‏باشند که اگر یک وقت ـ خدای نخواسته ـ از زیر قلم یک کسی اشتباهی در رفت، یا اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته کسی باشد که بخواهد اشتباهات درست کند، آنها توجه داشته باشند و به‏‎ ‎‏کمک همه جلوگیری بشود.‏

‏     من هم وظیفه ام دعاست. به همه تان دعا می کنم. خداوند همۀ شما را حفظ کند، موفق‏‎ ‎‏باشید. خداوند این جمهوری اسلامی را که برای خدا دارند کار می کنند، و این ملت الآن‏‎ ‎‏برای خدا قیام کرده است و به پیش می رود تا اینکه این جمهوری اسلامی متصل بشود به‏‎ ‎‏زمان ظهور حضرت ـ سلام الله علیه ـ موفق باشید.‏

‎ ‎

  • ـ بحارالأنوار، ج 2، ص 14، ح 26. «جوهر قلم دانشمندان برتر از خون شهیدان است».