سخنرانی
ایران امروز مقتدر و نیرومند
سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج اقتصادی (اقتدار ایران امروز)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 خ‍رداد ‭1361

زمان (قمری) : 5 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 270

موضوع : ایران امروز مقتدر و نیرومند

زبان اثر : فارسی

حضار : آقای بهزاد نبوی (وزیر مشاور در امور اجرایی و سرپرست ستاد بسیج اقتصادی) و اعضای این ستاد

سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج اقتصادی (اقتدار ایران امروز)

سخنرانی

‏زمان: صبح 8 خرداد 1361 / 5 شعبان 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ایران امروز مقتدر و نیرومند‏

‏حضار: آقای بهزاد نبوی (وزیر مشاور در امور اجرایی و سرپرست ستاد بسیج اقتصادی) و اعضای‏‎ ‎‏این ستاد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران

‏     ‏‏کسانی که سنشان اقتضا می کند و زمانهای گذشته را به یاد دارند، می دانند که چگونه‏‎ ‎‏جنگ شد و به کشور ما وارد شدند و عواقب جنگ چه بود و چه چیزهایی را به دنبال‏‎ ‎‏داشت.‏

‏     در جنگ دوم جهانی ما هیچ قدرتی نداشتیم و دیگران به کشور ما وارد شدند و من به‏‎ ‎‏یاد دارم که بر ملت چه گذشت. من باب نمونه، در آن موقع وسایل اولیه زندگی پیدا‏‎ ‎‏نمی شد و اگر هم بود فاسد بود. شما اگر زندگی امروز مردم را نسبت به گذشته مقایسه‏‎ ‎‏کنید خواهید فهمید که برخلاف گذشته امروز نایابی نیست، بلکه گرانی است.‏

‏     مهم این است که امروز همه، همه چیز را بر روی ما بسته اند و این خود، نعمتی برای ما‏‎ ‎‏بوده است. وقتی همۀ درها بسته شد و فکرها باز، می بینید که فعالیتها آغاز شد و همه جا‏‎ ‎‏کانون فعالیت است. مردم همچنان در کنار دولت ایستاده اند و هیچ گاه دولت را تنها‏‎ ‎‏نگذاشته اند و می بینید قریب دو سال است که جنگ را به خوبی به پیش می برند. فتح‏‎ ‎‏خرمشهر یک مسئله عادی نبود. اینکه پانزده الی بیست هزار نفر به صف، برای اسارت‏‎ ‎‏بیایند و تسلیم شوند، مسئله عادی نیست، بلکه مافوق طبیعت است. ایران امروز به عنوان‏‎ ‎‏یک ایران بزرگ و نیرومند مطرح است و در همه جا بر سر زبانهاست. صدام می گوید ما‏‎ ‎‏پیروزمندانه عقب نشینی کردیم!! قصه نادر را شنیده اید که وقتی شکست خورد و به‏

‏سردارها گفت: بنویسید ما شکست خوردیم. میرزا مهدی خان نوشت: چشم زخمی به‏‎ ‎‏ارتش ما وارد آمد. وقتی که نوشته را به دست نادر دادند، آن را پرت کرد آن طرف و‏‎ ‎‏گفت: بنویس با ما چه کردند. او این قدرت را داشت که بگوید ما شکست خوردیم. اینها‏‎ ‎‏اگر قدرت جبران داشتند به شکست خود اعتراف می کردند، ولی شکست آنها همیشگی‏‎ ‎‏تا ابد است.‏

‏     از طرفی امریکا تشر می زند که ما منافع داریم. بلی، شما منافع دارید ولی ما از دستتان‏‎ ‎‏گرفته ایم. شما از آن طرف دنیا می خواهید دخالت کنید. مگر دخالت چگونه است؟‏‎ ‎‏دخالت شما این است که صدام و منافقین را فرستاده اید. معنای دخالت این نیست که‏‎ ‎‏ریگان خودش بیاید. شما آقایان قدر این ملت را بدانید و کوشش کنید رضایت آنها را که‏‎ ‎‏با ما و شما همراهی کردند حاصل کنید. من از شما که مشغول خدمت به اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏هستید تشکر می کنم و امیدوارم در کارتان موفق باشید.‏

‎ ‎