سخنرانی
وحدت و انسجام مورد توجه خدا
سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه (حفظ انسجام نیروها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 خ‍رداد ‭1361

زمان (قمری) : 10 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 286

موضوع : وحدت و انسجام مورد توجه خدا

زبان اثر : فارسی

حضار : خانواده های شهدای شهرهای بهشهر، ساری، قائمشهر و تهران، بانوان طلبه مدرسه فاطمیه نجف آباد، آقای محسن

سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه (حفظ انسجام نیروها)

سخنرانی

‏زمان: قبل از ظهر 13 خرداد 1361 / 10 شعبان 1402 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: وحدت و انسجام مورد توجه خدا‏

‏حضار: خانواده های شهدای شهرهای بهشهر، ساری، قائمشهر و تهران، بانوان طلبه مدرسه فاطمیۀ‏‎ ‎‏نجف آباد، آقای محسن رضایی (فرمانده کل سپاه) و کلیۀ فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

عنایت الهی در وحدت و انسجام نیروها

‏     ‏‏همان طوری که این برادرها، برادرهای بسیار عزیز مایل اند که با من ملاقات کنند، من‏‎ ‎‏هم مایلم که چهره های عزیز و نورانی آنها را ببینم. خوب، لکن مسائل بعضی اش مهم‏‎ ‎‏است و به واسطۀ مهم بودن آن مسائل، یک مسائل دیگری باید یک قدری تعویق بیفتد و‏‎ ‎‏بحمدالله امروز و در این 15 خرداد که نزدیکش هستیم، وضع ایران به طور عموم، وضع‏‎ ‎‏قوای مسلح به طور خصوص بسیار فرق دارد با خرداد سال قبل و بحمدالله انسجامی که‏‎ ‎‏الآن حاصل شده است بین تمام قوای مسلح که کوشش می شد که اینها با هم نباشند و نقشۀ‏‎ ‎‏امریکایی بود که این اشخاصی که می توانند فعال باشند، مقابل هم قرار داده بشوند، آن‏‎ ‎‏مدفون شد و خنثی. و آنطوری که من، اشخاصی که رفت و آمد می کنند از روحانیون،‏‎ ‎‏دیگران برای ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ نقل می کنند، اعجاب دارند از این برادری که همۀ گروهها با هم دارند‏‎ ‎‏که گاهی گفته می شود که وقتی که انسان وارد می شود آنجا و نمی شناسد، اصلاً نمی تواند‏‎ ‎‏تمیز بدهد که کدام ارتشی اند، کدام سپاهی اند، کدام بسیجی اند. اینطور با هم مربوط و با‏‎ ‎‏هم هستند. و همین معناست که خدای تبارک و تعالی شماها را و همۀ ما را مورد عنایت‏‎ ‎‏قرار داده است و همین نصرت الهی است، نصرت الهی که انسان توجه به احکامش داشته‏‎ ‎‏باشد و عمل بکند به احکامش، این نصرت الهی است و یکی از احکامی که مورد توجه‏

‏است این وحدت و انسجام همه است و خصوصاً، قوایی که در فعالیت نظامی هستند،‏‎ ‎‏اینها اگر ـ خدای نخواسته ـ یک وقتی یک اختلافی در خودشان بروز کند همان روز‏‎ ‎‏است که امریکا به مقاصد خودش نزدیک می شود.‏

حفظ حیثیت اسلام

‏     ‏‏و لهذا، فرضاً که شما ملاحظه کنید که، یا آنها ملاحظه کنند که بعضیها مخالف ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏میلشان یا موافق چه عمل می کنند، امروز نباید انسان امیال خودش را در نظر بگیرد. یک‏‎ ‎‏روزی که گرفتاری اسلام و حیثیت اسلام در میان است و می بینید که همۀ قدرتمندها و‏‎ ‎‏همۀ تبلیغات بر ضد همه هست و از اول هم بر ضد همه و خصوص پاسدار عزیز بوده‏‎ ‎‏است، باید انسان تمام امیال خودش را فدای میل اسلام، حکم و احکام اسلام بکند. همان‏‎ ‎‏طور که شما و همۀ این رزمندگان ما واقعاً، یک چهره هایی هستند که انسان از خودش‏‎ ‎‏خجالت می کشد که با آنها مواجه بشود؛ کسانی که جان خودشان را که سرمایۀ همه چیز‏‎ ‎‏است دیگر برای انسان، این را فدا دارند می کنند برای اسلام و ماها این توفیق را نداریم،‏‎ ‎‏نمی توانیم، منتها دعا می کنیم به شما. وقتی بنا شد که شما یک همچو تحفه ای را دارید به‏‎ ‎‏اسلام تقدیم می کنید، آن وقت اگر ـ فرض کن ـ یک چیزی مخالف میلتان شد باید با آن‏‎ ‎‏مخالف میل خودتان قدری مبارزه کنید. این مبارزۀ باطنی است که لازم است انسان‏‎ ‎‏داشته باشد همیشه و همیشه مواظب باشد.‏

‏     شیطان خرده کاری خیلی دارد؛ چیزهایی مخفی، چیزهایی که انسان نمی تواند ادراک‏‎ ‎‏کند و بعد ادراک می کند زیاد دارد و وسوسه های زیاد دارد. باید در مقابلش ایستاد از‏‎ ‎‏هواهای نفسانی جلوگیری کرد. و این وحدت و انسجامی که الآن بین شما و سایر‏‎ ‎‏برادرانتان در ارتش و بسیج و سایر جاها هست، این را حفظ کنید و همین طور عشایر را‏‎ ‎‏که یک قوه ای هستند و علاقمند هستند بحمدالله .‏

اتحاد برای دفع دشمن

‏     ‏‏و در رژیم سابق، زمان رضاشاه می خواستند این عشایر را از بین ببرند و بسیاری شان‏

‏را از بین بردند. الآن بحمدالله ، آنها هم یک قدرتی هستند، با شما دوست و رفیقند. همه با‏‎ ‎‏هم دوست باشید، همه با هم رفیق باشید تا اینکه بتوانید این بار را به منزلش برسانید و‏‎ ‎‏مطمئن باشید که تا ایران به این وضعی که فعلاً هست و بحمدالله دارد جلو می رود. خیلی‏‎ ‎‏از اشخاصی که بدبین بودند به اسلام و بدبین هم هستند، هی امید این را داشتند که اسلام‏‎ ‎‏همین چند ماهی بیشتر، باز مهلت می دادند، یک چند ماه دیگر، یک چند ماه دیگر، یک‏‎ ‎‏سال دیگر، و حالا دیدند که سه سال گذشت و رو به انسجام بیشتر و اینجا ثبات بیشتر‏‎ ‎‏است. و من امیدوارم که هر چه عمر این طفل‏‎[1]‎‏ زیادتر بشود و عمرش طولانیتر بشود، بر‏‎ ‎‏آن فعالیت و بر آن قوه های خودش افزوده بشود و انسجامش هم زیادتر بشود. و این‏‎ ‎‏اشخاصی که به امید این نشسته اند که دوباره ایران برگردد ـ سلطنت طلب می خواهد‏‎ ‎‏دوباره ایران به سلطنت برگردد دیگران می خواهند یک جمهوری دمکراتیک‏‎ ‎‏غیرمذهبی، با تعبیر غیرمذهبی، غیرمذهبی درست بکنند ـ اینها همه شان به قبرستان‏‎ ‎‏خواهند رفت و نمی توانند ان شاءالله . و اما شرطش این است که: ‏اِنْ تَنْصُرُواالله ِ یَنْصُرْکُمْ،‎[2]‎‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی تعلیق کرده، آن نصرت خدا دنبال نصرت ماست. ما اگر از خدا‏‎ ‎‏نصرت کردیم و برای خدا، برای دین خدا عمل کردیم، که یکیش همین است که گله ها‏‎ ‎‏اگر داریم، الآن باشد، الآن بایگانی کنند گله ها را، بعدها که درست شد اگر باز گله ای باقی‏‎ ‎‏ماند می شود انسان یک کاری بکند. اما امروز وقت اینکه من از یک کسی اوقاتم تلخ‏‎ ‎‏باشد، یک چیزی بگویم که یک وقت ـ خدای نخواسته ـ برای او مضر باشد، یا شما یک‏‎ ‎‏چیزی بگویید، یا ارتشیها یک چیزی بگویند، این امروز نباید مطرح باشد. همه باید با هم‏‎ ‎‏باشیم و یک دشمن مشترک آمده است و باید اول دشمن مشترک را دفعش کنیم، بعد که‏‎ ‎‏دشمن مشترک دفع شد، خوب، گله ها بعدها امید است که حل بشود، اگر هم حل نشد،‏‎ ‎‏آسان است آن بعدها. و من دعا می کنم به شما و امیدوارم که همین حیثیتی که دارید الآن‏‎ ‎‏[‏‏محفوظ باشد‏‏]‏‏. ‏


‏     بحمدالله شما الآن در بین همۀ دنیا، الآن ایران، اگر همۀ رسانه ها را ملاحظه کنید، ایران‏‎ ‎‏مطرح است همه جا، در همۀ دنیا مطرح است ایران و همه از این جنبش ایرانی و اسلامی‏‎ ‎‏وحشت دارند. با اینکه ملتهای اسلامی و دولتهای اسلامی ـ ملتها که وحشت ندارند،‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی ـ هم نباید وحشت داشته باشند؛ برای اینکه ایران بنا ندارد به اینکه‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی را کنار بگذارد و چی بشود، ولو میل دارد اسلام محقق بشود، آنها هم‏‎ ‎‏خودشان را با اسلام تطبیق کنند. همۀ ما با آنها موافق هستیم و دشمن مشترک ما که امروز‏‎ ‎‏اسرائیل و امریکا و امثال اینهاست که می خواهند حیثیت ما را از بین ببرند و ما را تحت‏‎ ‎‏ستم دوباره قرار بدهند، این دشمن مشترک را دفع بکنیم. بعد که دفع کردیم دشمن‏‎ ‎‏مشترک را، آن وقت دیگر هر کسی در محل خودش برای خودش حکومت هست و‏‎ ‎‏برای چی. ان شاءالله که موفق باشید و مؤید و من دعا می کنم به شما و دعا کنید که من غافل‏‎ ‎‏نشوم از این دعاگویی. ان شاءالله ، خداوند همه تان را حفظ کند و در پناه امام زمان ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ از عنایات حق تعالی برخوردار باشید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎

  • ـ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، که در آغاز راه خویش است.
  • - سورۀ محمد ص آیۀ 7. «اگر خدا را یاری کنید، به یقین خدا نیز شما را یاری خواهد کرد».