سخنرانی
وضع پلیس در دنیا، رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی
سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی (وضع پلیس در دنیا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 خ‍رداد ‭1361

زمان (قمری) : 26 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 340

موضوع : وضع پلیس در دنیا، رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : سرهنگ حجازی (رئیس شهربانی) و مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی

سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی (وضع پلیس در دنیا)

سخنرانی

‏زمان: 29 خرداد 1361 /  26 شعبان 1402‏

‏مکان:  تهران، جماران‏

‏موضوع: وضع پلیس در دنیا،رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی‏

‏حضار: سرهنگ حجازی (رئیس شهربانی) و مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی‏

‏بسم ا الرحمن الرحیم‏

وضع پلیس در جوامع مختلف

‏     ‏‏وضع پلیس در دنیا و در رژیم سابق این بود که همه در خدمت قدرتمندان بودند. و‏‎ ‎‏نقشۀ آنهایی که می خواستند در کشورها سلطه پیدا کنند و نمی توانستند که همۀ مردم را‏‎ ‎‏تحت نظارت قرار دهند، این بود که یک نفر یا افراد مقتدری را بر سر همه بگمارند؛ مثل‏‎ ‎‏رضاخان که یک آدم قلدری بود و به اسم «نجات ایران» وارد شد و همۀ قدرتها را در‏‎ ‎‏دست گرفت و در اختیار انگلیس قرار داد.‏

‏     پلیس در دنیا در خدمت مردم و بیچاره ها نیست، در دنبال قلدرهاست. و اینکه‏‎ ‎‏می بینید همۀ قدرت ها نسبت به ایران بد شده اند و هر موضوع کوچکی را بزرگ  و هر امر‏‎ ‎‏بزرگی را کوچک می کنند، به خاطر این است که پلیس و ارتش امروز ما غیر از همۀ‏‎ ‎‏کشورهاست. پلیس با مردم مختلط است. الآن پلیس با سایر ارگانها با هم و همه در‏‎ ‎‏خدمت مکتبی هستند که سالها کوبیده شده است. خدا خواست که این کشور را نجات داد‏‎ ‎‏و این هم یک نعمتی بود که متوجه این مسائل بشوند. ‏

‏     اینکه می گویم «دنیا چیزهای کوچک خود را بزرگ و آنچه مربوط به ماست، با‏‎ ‎‏بی توجهی از آن می گذرد»، همین قضیۀ موزۀ عباسی‏‎[1]‎‏ بود که آن قدری که من مطلع‏‎ ‎

‏هستم، راجع به آن اصلاً چیزی ذکر نکرده اند، در حالی که این موضوع یکی از مسائل‏‎ ‎‏مهم پلیسی بود که اگر یک کشور دوست آنها صد مرتبه کمتر این کار را انجام می داد،‏‎ ‎‏آنها بزرگ می کردند.‏

‏      اینها از ایران ترسیده اند؛ نه از افراد، بلکه از این انسجام و اینکه پلیس و ارتش و‏‎ ‎‏دولت در خدمت مردم هستند و مردم پشتیبان آنها می باشند که اگر برای یک پلیس در‏‎ ‎‏خیابان گرفتاری پیدا شود، مردم در رفع آن همکاری می کنند.‏

‏     و این مطلب را باید همیشه در ذهن داشته باشید و به پرسنل خود تذکر دهید که هنوز‏‎ ‎‏دستها در کار است و آنها غافل ننشسته اند. آنها یک چیزی را از دست داده اند که آن چیز‏‎ ‎‏منشأ است که همه چیز را از دست آنها بگیرد. و این مسئله از منطقه هم گذشته و به خود‏‎ ‎‏امریکا رسیده است و این به خاطر آن است که همه در خدمت اسلام هستند و پلیس هم‏‎ ‎‏در خدمت اسلام است و  همین کارهای شما عبادت است و شما در مقابل خداوند تعالی‏‎ ‎‏برای کشف این مسئله ارزش دارید، چون شما به کشوری آبرو می دهید که برای خدا قیام‏‎ ‎‏کرد. و من باید از این کشفی که کردید تشکر کنم که زحمت کشیدید و ماهها روی آن کار‏‎ ‎‏کردید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ اشاره به سرقت از موزۀ رضا عباسی و دزدیدن اشیاء عتیقه از آن بود که مأموران آگاهی در اندک مدتی موفق به کشف قضیه و دستگیری سارقان شدند. امّا این موضوع با تمام اهمیتی که داشت، در رسانه های گروهی خارج بازتابی نداشت.