پیام
اهمیت تبلیغات در داخل و خارج کشور
پیام به شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت تبلیغات در داخل و خارج از کشور)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 ت‍ی‍ر ‭1361

زمان (قمری) : 11 رم‍ض‍ان‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 370

موضوع : اهمیت تبلیغات در داخل و خارج کشور

زبان اثر : فارسی

مخاطب : شورای عالی تبلیغات اسلامی

پیام به شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت تبلیغات در داخل و خارج از کشور)

پیام

‏زمان: 12 تیر 1361 / 11 رمضان 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اهمیت تبلیغات در داخل و خارج کشور‏

‏مخاطب: شورایعالی تبلیغات اسلامی‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر عظیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی ـ دام  ظله العالی. باعرض سلام به استحضار می رساند، پس از پیروزی انقلاب و احساس نیاز‏‎ ‎‏مبرم جامعۀ انقلابی به یک تشکیلات منسجم و یک مرجع مشخص برای تبلیغات اسلامی که همه‏‎ ‎‏بتوانند بدان مراجعه کنند با مشورت جامعۀ مدرسین و همکاری دفتر تبلیغات قم در تیر  ماه سال 60،‏‎ ‎‏شورایعالی تبلیغات اسلامی تشکیل شد که به حضور مبارک معرفی و مورد تأیید قرار گرفت. این شورا‏‎ ‎‏برای نیل به اهداف بالا سازمان تبلیغات اسلامی را تأسیس کرد و دفتر تبلیغات قم و دفتر انتشارات‏‎ ‎‏وابسته به جامعۀ مدرسین را زیر پوشش مالی خود قرار داد و برای  هماهنگ ساختن فعالیتهای تبلیغی‏‎ ‎‏ارگانهای انقلابی که امری ضروری بود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را به وجود آورد که چند‏‎ ‎‏نمونه از خدمات فراوان یکسالۀ این دو بخش به پیوست تقدیم می گردد اکنون بر اثر  توسعۀ روزافزون،‏‎ ‎‏کار به مرحله ای رسیده که اگر بخواهد این خدمت فعال و گسترده می شود و بایستی با همکاری سازمانها‏‎ ‎‏و نهادهای دولتی و ارگانهای  انقلابی و توانمندی بیشتر صورت  گیرد و این همکاری جز با تأیید و‏‎ ‎‏تصویب مقام معظم رهبری که تنها پشتوانۀ این نهاد تبلیغاتی است میسر نمی باشدـ و الامر الیکم و الله ‏‎ ‎‏معکم دام الله ظلکم.شورایعالی تبلیغات اسلامی‏‏]‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت اعضای محترم  شورایعالی تبلیغات اسلامی ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     گزارش خدمات شورای مذکور را ملاحظه نمودم. از همکاری با حوزۀ علمیۀ قم و‏‎ ‎‏تشکیلات منسجم و هماهنگی که با مقامات ذی ربط به وجود آورده اید تقدیر و تشکر‏‎ ‎‏می کنم. همه می دانیم در این موقع حساس، که جمهوری اسلامی و اسلام عزیز مورد‏‎ ‎‏تهاجم تبلیغاتی رسانه های گروهی مرتبط با قدرتهای بزرگ و وابستگان  آنان قرار گرفته‏‎ ‎


‏است و آنان در باطل خود آن فعالیتها و تبلیغات  وسیع را به راه انداخته اند، ما و شما  و‏‎ ‎‏همۀ طرفداران اسلام برای حق خود باید به این حربۀ برّندۀ روز مجهز باشیم؛ و چهرۀ‏‎ ‎‏واقعی اسلام و جمهوری اسلامی را در داخل، و بیشتر در خارج، در معرض شناخت‏‎ ‎‏همگان درآوریم. و این وظیفۀ الهی و انسانی بر عهدۀ ماست. و در این  زمینه تذکراتی را‏‎ ‎‏لازم می دانم:‏

‏     1ـ با تشکر عمیق از علما و فضلای محترم حوزۀ علمیۀ قم، که در هر گرفتاری وظیفۀ‏‎ ‎‏الهی خود را انجام داده اند و در نقاط مختلف کشور بویژه در جبهه های جنگ تحمیلی و‏‎ ‎‏مناطق دورافتادۀ محروم و مراکز کارگری حضور یافته و شایستگی خویش و حوزه های‏‎ ‎‏دینی و علمی را به ثبوت رساندند، لکن نظر به حساسیت موقع و موقعیت آنان در اولویت‏‎ ‎‏دادن  به امور تبلیغی، به نظر می رسد که فعالیت چشمگیرتر و دقت بیشتری برای این امر‏‎ ‎‏حیاتی اختصاص دهند، و علاوه بر اوقات تعطیل، در ایام اشتغال بخشی از اوقات شریف‏‎ ‎‏خود را در این امر صرف نمایند؛ و با انتخاب افراد شایسته به طور متناوب، نگذارند این‏‎ ‎‏پست حساس خالی بشود. از خداوند تعالی  توفیق همگان را خواستارم.‏

‏     2ـ لازم است نهادهای دولتی و ارگانهای انقلابی و ذی ربط در این وظیفۀ الهی با‏‎ ‎‏شورای مذکور همکاری جدی نمایند.‏

‏     3ـ  بدیهی است که تبلیغات خارج از کشور از  ویژگی خاص  و اهمیت  مخصوصی‏‎ ‎‏برخوردار است. و چون «وزارت ارشاد» عهده دار این امر است، لازم است شورایعالی‏‎ ‎‏تبلیغات در جذب و آموزش نیروهای صالح و افراد شایسته برای اعزام به خارج از کشور‏‎ ‎‏و برای مقصد نشر فرهنگ اسلامی به وزارت  ارشاد کمک و همکاری نمایند،  و با‏‎ ‎‏هماهنگی  کامل این وظیفۀ الهی را عمل نمایند.‏

‏     امید است خداوند قادر از عنایت خاص خود همگان را برخوردار فرماید.‏

‏12 تیر 61 / 11 شهر رمضان المبارک 1402‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎