پیام
ضرورت یادآوری ایام الله
پیام به ملت ایران در سالگرد یوم الله 17 شهریور (ضرورت یادآوری ایام الله )
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 ش‍ه‍ری‍ور ‭1361

زمان (قمری) : 19 ذی القعده ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 485

موضوع : ضرورت یادآوری ایام الله

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سالگرد 17 شهریور

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران در سالگرد یوم الله 17 شهریور (ضرورت یادآوری ایام الله )

پیام

‏زمان: 17 شهریور 1361 / 19 ذی القعده 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضرورت یادآوری ایام الله ‏

‏مناسبت: سالگرد 17 شهریور‏

‏مخاطب: ملت ایران ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

و ذکّر هم بایّام الله ‎[1]‎‏ (قرآن کریم)‏

‏    ‏‏تذکر به «ایام الله » که خداوند متعال به آن امر فرموده است، انسان ساز است. قضایایی‏

‏که در ایام الله رخ داده است، برای تاریخ و انسانها در طول تاریخ آموزنده و بیدار کننده‏‎ ‎‏است. حوادث بزرگ تاریخ که قرآن مجید هم از بعض از آنها یاد کرده است، سرمشقی‏‎ ‎‏پر برکت برای ساختن جامعه ها و اشخاص و جامعۀ عصر ما که عصر انقلاب است، و در‏‎ ‎‏کشور ایران که کشور انقلاب و شاهد بسیاری از حوادث بزرگ است که باید آنها را‏‎ ‎‏ایام الله محسوب کنیم و به ذکر آنها و تذکر آن ایام بپردازیم؛ که برای ملت قهرمان و‏‎ ‎‏مجاهدان سلحشور، درس انقلاب است.‏

‏     17 شهریور که اکنون در آستانۀ سالگرد آن هستیم از ایام الهی است که باید ذکر آن را‏‎ ‎‏زنده نگه داریم و به نسلهای آینده تسلیم کنیم. فداکاریهای ملت سلحشور در راه اسلام و‏‎ ‎‏دیوسیرتی دژخیمان رژیم شاهنشاهی در این روز، و ایامی نظیر آن، درس بسیار‏‎ ‎‏ارزنده ای از فداکاری است که ملت مظلوم سلحشور را و رژیم جنایتکار پهلوی را در‏‎ ‎‏طول تاریخ معرفی نموده است تا نسلهای آینده ببینند این جمهوری اسلامی با چه‏‎ ‎‏جان نثاریها و از خودگذشتگیها به دست آمده است تا ان شاءالله آنان نیز با شهامت و‏‎ ‎‏شجاعت و ایثار و فدای عزیزان خویش، این هدیۀ بزرگ الهی را حفظ نمایند.‏

‏     17 شهریور57 و نظایر آن که قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن بسیار بوده است و‏‎ ‎


‏ملت مجاهد ایران بحمدالله تعالی در همۀ آنها پیروزمندانه و شرافتمندانه و سرافرازانه در‏‎ ‎‏سرکوبی ستمکاران، قیام و اقدام نمودند، جلوۀ الهی و قدرت پایان ناپذیر ایمان به غیب‏‎ ‎‏را در جهان پرتوافکن ساخت، و آفتاب فروزندۀ اسلام را که از گریبان مجاهدان در راه‏‎ ‎‏حق سر برآورد، به عالمیان بویژه مظلومان و مستضعفان معرفی نمود، و به آنان درس پر‏‎ ‎‏برکت جانبازی در راه هدف الهی را آموخت. بگذار کوردلان در داخل و خارج هر چه‏‎ ‎‏می خواهند بکنند و بگویند و به هر جنایتی که روی تاریخ را سیاه می کند و روی منافقان و‏‎ ‎‏هم قطاران جنایتکارشان را سیاهتر، دست بزنند، و با انفجارها که کار جنایتکاران‏‎ ‎‏ورشکسته است و هر فرد ساده ای می تواند این نحو جنایات را انجام دهد، به اسم قیام‏‎ ‎‏مسلحانه برای نجات خلق و جنگ خیابانی برای سرنگونی اسلام و جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏برای خود و سبعانی امثال خود، دلخوشی، و برای رسانه های گروهی در خدمت‏‎ ‎‏ابرجنایتکاران، سوژۀ تبلیغاتی بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی فراهم کنند.‏

‏     ملت شریف ایران باید اذعان کند که منافقان سیه بخت و هم قطاران آنان، گوی‏‎ ‎‏سبقت را از جنایتکاران تاریخ، و گوی رذالت و خباثت را از سفلگان جهان ربوده اند.‏‎ ‎‏و گمان ندارم شما بتوانید گروه و یا دسته ای را بیابید که جنایات و سفلگی شان به ابعاد‏‎ ‎‏این گروهک منافقین باشد که مدعی اسلام راستین باشند و قرآن کریم و آیات حدود‏‎ ‎‏آن را محکوم کنند، آن هم با تعبیری جسارت بار و کفر، شعار مدعی طرفداری از خلق‏‎ ‎‏باشند، و اینگونه با بندگان مستمند و کارگر و طبقۀ ضعیف رفتار کنند. بمبگذاری کنند و‏‎ ‎‏آن را جنگ خیابانی مسلحانه بنامند و ادعای قدرتمندی کنند، و چون دزدان و روبهان‏‎ ‎‏فرار کرده و در بیغوله ها بخزند. ادعای سیاستمداری کنند و اینگونه با اعمال احمقانه،‏‎ ‎‏خود را از ملت جدا و رسوا و منزوی کنند. ادعای علم و جهان بینی کنند و اینگونه در‏‎ ‎‏مسائل واضح، جاهل باشند که با جهل و نادانی خود تار و پود خود را بگسلانند. ادعای‏‎ ‎‏خدمت به میهن و کشور کنند و اینگونه به دشمنان سرسخت کشور و میهن خدمت کنند. و‏‎ ‎‏از استقلال و آزادمنشی دم زنند و اینگونه وابسته به قدرتهای شیطانی باشند.‏‎ ‎‏اینجانب صدای انفجاری را که به دست این جنایتکاران در پارک شهر در شب گذشته‏‎ ‎


‏اتفاق افتاد، در جماران شنیدم. این انفجار عظیم در محلی اتفاق افتاد که مرکز‏‎ ‎‏طبقۀ مستمند و کاسب جزء و کارگر و محل اجتماع زن و مرد و طفل و طبقۀ ضعیف‏‎ ‎‏و محتاج است. و آنچه گزارش شده است، دهها نفر شهید و مجروح به جای‏‎ ‎‏گذاشته است که در بین آنان زنان باردار و طفل کوچک شیرخوار بوده است. و‏‎ ‎‏شما بدانید که اگر این گروهکها بتوانند، تهران را بویژه محله های جنوب شهر ـ که‏‎ ‎‏بیشتر در تحقق اهداف اسلامی فداکاری کرده اند ـ یکسره منفجر می کنند. این است‏‎ ‎‏قیام مسلحانه و جنگ خیابانی با سپاه پاسداران؛ و این است منطق آنان که برای‏‎ ‎‏ریاست دنیا به دام شیاطین افتاده اند. و باید ملت شریف ما بدانند اینان همیشه کارهایی‏‎ ‎‏را که انجام می دهند ارزیابی می کنند تا اگر صلاح خود را در انکار دیدند، انکار کنند،‏‎ ‎‏و اگر صلاح را در عهده داری دیدند، به عهده بگیرند و آن را از شاهکارهای‏‎ ‎‏چریکهای رزمندۀ خود و به عنوان یک پیروزی، و اگر بشود، جنگ خیابانی‏‎ ‎‏مسلحانه، تحویل رسانه های گروهی دهند. و ما بیش از این منتظریم تا رادیوهای‏‎ ‎‏بیگانه این عمل احمقانه را به عنوان شکست جمهوری اسلامی و بی ثباتی حکومت،‏‎ ‎‏به خورد ساده دلان دهند. از خداوند تعالی عاجزانه تقاضا می کنم که ما را از شرّ نفس‏‎ ‎‏اماره و شیطان درونی و بیرونی حفظ فرماید. سلام و درود بر شهیدان و آسیب دیدگان‏‎ ‎‏هفدهم شهریور و نظایر آن. سلام و درود بر بازماندگان شهدا از پانزدهم خرداد تا‏‎ ‎‏هفدهم شهریور 57 و تا پانزدهم و هفدهم شهریور 61.‏

‏     و سلام بر ملت شریف و مجاهد ایران که با همت والای خود هر مشکلی را تحمل و با‏‎ ‎‏روی گشاده در جبهه و پشت جبهه برای اهداف مقدس اسلام فداکاری می کنند. و سلام‏‎ ‎‏و صلوات خداوند متعال و ملائکة الله و انبیای معظم و اولیای خدا بر حضرت بقیة الله ـ‏‎ ‎‏ارواحنالتراب مقدمه الفداء ـ و السلام علی عبادالله الصالحین.‏‎[2]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ بخشی از آیۀ 5 سورۀ ابراهیم: «و روزهای خدا را به یادشان آور».
  • ـ این پیام در مراسم بزرگداشت 17 شهریور در مسجد امام خمینی تهران توسط آقای سید احمد خمینی قرائت شد.