پیام
جنایات صدام و امریکا در ایران ـ محکوم کردن کنفرانس «فاس»
پیام به ملت ایران در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (جنایات صدام و امریکا در ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 ش‍ه‍ری‍ور ‭1361

زمان (قمری) : 4 ذی الحجه ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 518

موضوع : جنایات صدام و امریکا در ایران ـ محکوم کردن کنفرانس «فاس»

زبان اثر : فارسی

مناسبت : دومین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (هفته دفاع مقدس)

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (جنایات صدام و امریکا در ایران)

پیام

‏زمان: 31 شهریور 1361 / 4 ذی الحجه 1402‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: جنایات صدام و امریکا در ایران ـ محکوم کردن کنفرانس «فاس»‏

‏مناسبت: دومین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (هفتۀ دفاع مقدس)‏

‏مخاطب: ملت ایران ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     دو سال از هجوم امریکای جهانخوار توسط جیره خوار خود، صدام عفلقی به کشور‏‎ ‎‏اسلامی ایران و در واقع به اسلام گذشت. و با سپاس به درگاه خداوند متعال هر چه از این‏‎ ‎‏جنگ ناخواستۀ تحمیلی می گذرد، قدرت اسلام و جمهوری اسلامی و قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی ایران و پایداری ملت متعهد آشکارتر و افزونتر می گردد، و رسوایی جهانخواران‏‎ ‎‏و وابستگان و پیوستگان به آنان بیشتر و واضحتر می شود، و مشت خرابکاران و منافقان و‏‎ ‎‏منحرفان بازتر می گردد. و بحمدالله تعالی و با عنایات خاصۀ الهی و توجه حضرت بقیة الله ‏‎ ‎‏ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ امسال کشور و ملت ایران با سالهای گذشته فرقهای چشمگیری‏‎ ‎‏داشته است.‏

‏     سالهای قبل، ارتش فریب خوردۀ صدام در کشور عزیز ما به جنایات خود ادامه‏‎ ‎‏می داد، و صدام تکریتی و اربابانش امید داشتند که بتوانند در داخل کشور به خرابکاری و‏‎ ‎‏جنایت ادامه دهند. و خیال سرداری قادسیه را در سر داشتند و جدایی مناطق نفت خیز را‏‎ ‎‏در مغزهای پوک خود می پختند؛ ولی در این سال پر برکت می بینید و می بینیم که‏‎ ‎‏کاخهای امیدشان فرو ریخته، و قوای مسلح شجاع و مؤمن ایران آنان را با رسوایی هر چه‏‎ ‎‏تمامتر از کشور خویش رانده اند. و اکنون چون دزدان در بلندیهای ایران پناهگاه ساخته و‏‎ ‎‏در آنها خزیده اند و قدرت مقابله را از دست داده اند، و از داخل کشور عراق با توپهای‏‎ ‎‏دوربرد و موشکها مناطق مسکونی عرب نشین را می کوبند و مردم شهرهای مقاوم مرزی‏‎ ‎


‏را به شهادت می رسانند. و بلندپروازیهای سردار قادسیه بدل شده است به دریوزگی از‏‎ ‎‏این دولت و آن دولت و به مشتی دروغ که خود را به آن دلخوش و روی خود را با سیلی‏‎ ‎‏سرخ کرده است، و به خیال خود ارتش خویش  را فریب می دهد، و انتقام شکست‏‎ ‎‏مفتضحانۀ خود را از ملت مظلوم عراق و فرماندهان ارتش خود می گیرد. و مضحکتر از‏‎ ‎‏همه اینکه، جزیرۀ خارک را منطقۀ نظامی اعلام می کند. و پشتیبانان شکست خوردۀ او‏‎ ‎‏دامن به این دروغ زده اند که شاید این حیله موجب شود کشتیهای نفتکش به جزیرۀ‏‎ ‎‏خارک نیایند و ایران را وادار به صلح نمایند؛ که این حیلۀ شیطانی نیز خنثی و نقش بر آب‏‎ ‎‏شد. چرا که رزمندگان ایران شجاعانه از خاک و بندرهای ایران دفاع می نمایند و دولت با‏‎ ‎‏اعلام بیمۀ کشتیهای نفتکش، این نقشه را باطل کرد. و امروز قدرت نیروهای مسلح ایران‏‎ ‎‏از ارتش و سپاه و بسیج و قوای انتظامی و عشایری و مردمی آنچنان است که می تواند با‏‎ ‎‏راحتی شهرهای عراق را در هم کوبد؛ لکن پیروی از احکام اسلام عزیز آنان را از تجاوز‏‎ ‎‏به حریم شهرهای مسکونی باز داشته است. و اگر خدای ناکرده فرماندهان و پرسنل قوای‏‎ ‎‏مسلح ما چون صدام و قوای تابع او بودند که به اسلام و احکام نورانی آن اعتنایی‏‎ ‎‏نداشتند، و از ارزشهای انسانی بی بهره بودند، شهرهای عراق چون شهرهای خوزستان و‏‎ ‎‏امثال آن در هم کوبیده می شد.‏

‏     در سال گذشته توطئه گران مطبوعات و بازیگران رسانه های گروهی وابسته به امریکا‏‎ ‎‏و صهیونیسم با کمال وقاحت ایران را متهم می کردند که از اسرائیل اسلحه وارد می کند و‏‎ ‎‏طرفدار اسرائیل جنایتکار است. اکنون در کنفرانس فاس، فاش و روشن شد که طرفدار‏‎ ‎‏اسرائیل، صدام جنایتکار و اکثر دولتهای منطقه می باشند. طرفداری از جنایتکاری که با‏‎ ‎‏کمال جسارت پس از آنهمه تبهکاریهایش و خدمتگزاریهای دویله های‏‎[1]‎‏ منطقه، آنان‏‎ ‎‏را به باد مسخره گرفته است و آنان را آنچنان تحقیر نموده که جز خود آنان هر انسانی را‏‎ ‎‏خجلت زده می کند. و خجالت نه از برای سران این دولتها، بلکه برای انتسابشان به اسلام،‏‎ ‎


‏و از آن جهت که متأسفانه امور مسلمانان به دست اینان است. پیامد آن خدمتگزاریها به‏‎ ‎‏این جنایتکار، قتل عام بیگناهان بیروت؛ جنایتی که عمق آن را ما نمی دانیم. حجم جنایت‏‎ ‎‏به قدری بوده است که به حسب گزارش خبرگزاریها خشم جهانیان را برافروخته است.‏‎ ‎‏حتی جنایتکاران جهان، چون «ریگان» و «حسنی مبارک» را به صورت ظاهر وادار به‏‎ ‎‏محکوم نمودن آن نموده است. حجم جنایت به گونه ای بوده است که حتی خبرگزاریها و‏‎ ‎‏روزنامه های طرفدار اسرائیل آن را محکوم، و بزرگترین جنایت پس از جنگ جهانی‏‎ ‎‏دوم دانسته اند. و به گونه ای بوده است که حتی خود جنایتکاران نمونۀ جهان چون‏‎ ‎‏اسرائیل و فالانژها و دیگر همدستانشان هر یک به دیگری نسبت می دهد. و بزرگترین‏‎ ‎‏مصیبت برای مسلمانان آن است که از سران دولتهای منطقه نفس بر نمی آید. و از آن‏‎ ‎‏فجیعتر و ننگ آورتر طرفداری بی قید و شرط بعض حکام منطقه است. و باز هم در‏‎ ‎‏حجاز از جنایت اسرائیل و پدربزرگ او امریکا نمی شود اسم برد.‏

‏     و ما با سپاس به درگاه پروردگار عالمیان، باز هم مددهای غیبی را از اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی دریافت می کنیم. و خداوند کید آنان را که دولت ایران را طرفدار‏‎ ‎‏اسرائیل معرفی می کردند به خود آنان برگرداند، و آنان را نزد ملتها رسوا کرد. و صدام‏‎ ‎‏عفلقی که برای روبه رویی با اسرائیل بهانه می تراشید، و می خواست با آن بهانه ها خود را‏‎ ‎‏از دست مدافعان سلحشور ایران نجات دهد، در کنفرانس فاس به حمایت و شناسایی‏‎ ‎‏اسرائیل و بیمه و امنیت آن گریبان پاره کرد و ‏وَمَکَرُوا وَ مَکَرَالله وَ الله ُ خَیْرُ الْماکِرینَ.‎[2]‎

‏    ‏‏اکنون که بزرگداشت «هفتۀ جنگ تحمیلی» فرا رسیده است و بحمدالله تعالی قوای‏‎ ‎‏مسلح و غیور ایران با سرافرازی تمام و غرورآفرینی برای اسلام و ملت بزرگ، مراحل‏‎ ‎‏آخر پیروزی را طی می کند، لازم است ملت شریف ایران عموماً و خصوصاً دولتمردان و‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان از این قشرهای فداکار هر یک به سهم خود‏‎ ‎‏قدردانی نمایند و مراحل مختلف پیروزی این حماسه آفرینان را با گفتار و نوشتار و کردار‏‎ ‎


‏خود در معرض نمایش گذارند، و در محافل «هفتۀ جنگ» فواید و نتایج و پیامدهای آن‏‎ ‎‏را برشمارند، و روح شجاع این رزمندگان بزرگ را هر چه بیشتر تقویت کنند. ملت شجاع‏‎ ‎‏و متعهد، این هفته لازم است حضور خود را در صحنۀ جنگ اثبات نمایند، و مشت‏‎ ‎‏محکمی به دهان یاوه سرایان بکوبند. امروز ابرقدرتها، ملت حاضر در صحنۀ ما را متهم‏‎ ‎‏می کنند که از جمهوری اسلامی روبرگردانده، و از جنگ که حقیقتاً دفاع از اسلام است‏‎ ‎‏خسته شده اند. آنان ملت ایران را نشناخته اند و ناچار به دروغ پردازی پرداخته اند، و با‏‎ ‎‏اتهامات گوناگون به قوای مسلح و ملت ایران، تصمیم دارند به هر صورتی که هست بار‏‎ ‎‏دیگر جنایات خود را در ایران تکرار نمایند، ولی ملت رشید و مقاوم ایران در مقابل آنان‏‎ ‎‏ایستاده اند و هرگز به آنان چنین اجازه ای را نخواهند داد. آنان می خواهند با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی مخالفت کنند، چرا که این مخالفتها مردم عزیز ما را مصمم تر خواهد نمود تا برای‏‎ ‎‏مبارزه ای طولانیتر دست در دست یکدیگر نهند و از ایران و اسلام عزیز و استقلال و‏‎ ‎‏شرف خویش دفاع نمایند.‏

‏     لهذا ملت شریف در سراسر ایران، از روحانی و دانشگاهی و بازاریان و جوانان عزیز‏‎ ‎‏محصل تا رزمندگان فداکار و سایر قشرهای معظم، در این «هفتۀ جنگ» به شکرانۀ‏‎ ‎‏پیروزی اسلام پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و قوای مسلح، فداکاران در راه‏‎ ‎‏هدف که اسلام و ایران است به ثبوت برسانند. و نیز یاد شهدای فداکار را که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و پیروزیها، رهین جان نثاری آنهاست، زنده نگه دارند. و از معلولین عزیز و‏‎ ‎‏آسیب دیدگان و آوارگان مقاوم در راه استقرار حکومت الله تفقد و قدرشناسی نمایند. و‏‎ ‎‏از بازماندگان شهدا دلجویی و به آنان دلداری دهند.‏

‏     گرچه زبانها و قلمها در توصیف جوانان و نوجوانان، پیران و سالخوردگان عزیزی که‏‎ ‎‏خون پاک خود و سلامت خویشتن را فدا کردند تا اسلام، زنده و کشور، پاینده بماند، و از‏‎ ‎‏شرّ دشمنان خونخوار آزاد شود، عاجزند. و نیز عاجزند که به پدران و مادران دلیری که‏‎ ‎‏چنین فرزندانی را تربیت کردند و به اسلام تقدیم نمودند دلداری دهند، و از خواهران و‏‎ ‎‏برادرانی که در جوار آنان بودند دلجویی نمایند. اینان مشمول عنایات و رحمتهای‏‎ ‎


‏بی پایان خداوند، در جوار اولیای عظیم الشأن، با سعادت در دنیا و آخرت قرینند،‏‎ ‎‏خدایشان رحمت و برکت دهد. ‏

‏     درود بی پایان به روح پاک شهیدان راه حق، و سلام فراوان بر آسیب دیدگان و‏‎ ‎‏آوارگان در جبهه های دفاع از اسلام و ایران اسلامی، و درود و سلام بر بازماندگان شهدا‏‎ ‎‏و خانواده های آسیب دیدگان، و سلام خداوند و انبیا و اولیای او بر بقیة الله ـ ارواحنا‏‎ ‎‏لمقدمه الفداء.‏‎[3]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ دولتهای کوچک.
  • ـ سورۀ آل عمران، آیۀ 54: «و مکر کردند، و خداوند نیز مکر کرد؛ و خداوند بهترین مکرکنندگان است».
  • ـ متن پیام امام خمینی را آقای سید احمد خمینی در مراسم رژۀ پرشکوه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بسیجیان و رزمندگان و جمع زیادی از مردم تهران که در میدان آزادی و خیابانهای اطراف آن گرد آمده بودند، قرائت نمود.