سخنرانی
وظیفه استاندارها حمایت و پشتیبانی از دولت و مجلس
سخنرانی در جمع استانداران (هماهنگی استانداران با دولت و مجلس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 م‍رداد ‭1362

زمان (قمری) : 23 ش‍وال‌ ‭1403

مکان: تهران

شماره صفحه : 37

موضوع : وظیفه استاندارها حمایت و پشتیبانی از دولت و مجلس

زبان اثر : فارسی

حضار : ناطق نوری، علی اکبر (وزیر کشور) ـ استانداران سراسر کشور

سخنرانی در جمع استانداران (هماهنگی استانداران با دولت و مجلس)

سخنرانی

‏زمان: صبح 12 مرداد 1362 / 23 شوال 1403‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: وظیفه استاندارها حمایت و پشتیبانی از دولت و مجلس‏

‏حضار: ناطق نوری، علی اکبر (وزیر کشور) ـ استانداران سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم تفاهم استانداران و روحانیون

‏     ‏‏مطالبی که می گویم گرچه تکراری است لکن لازم است تکرار و سفارش شود، و آن‏‎ ‎‏دو مطلب است. یکی اینکه با روحانیون بسازید. من به روحانیون هم این سفارش را بارها‏‎ ‎‏کرده ام، ولی چون شما امروز اینجا هستید به شما تاکید می کنم. شما با ساختن با روحانیون‏‎ ‎‏مردم را با خود کنید، در این صورت آسیب نمی بینید؛ زیرا آسیب از ناحیه اختلاف پیش‏‎ ‎‏می آید. شما و روحانیون باید با هم تفاهم داشته باشید. شما می دانید تا به حال هر کاری‏‎ ‎‏انجام گرفته است، از اتفاق بوده است؛ پیشبردمان از توافقی بوده است که بین تمامی اقشار‏‎ ‎‏است. خارجی ها هم اگر بخواهند کاری بکنند، اول بین خود ما اختلاف می اندازند و از‏‎ ‎‏این راه فساد ایجاد می کنند، بعد از آنکه اختلاف شد لطمه وارد می آورند، مستقیماً که‏‎ ‎‏دخالت نمی کنند. و ما برای حفظ اسلام مکلف و مسئولیم، و امروز حفظ اسلام در تفاهم‏‎ ‎‏است، تفاهم بین همۀ اقشار، بین مردم با روحانیون، روحانیون با استاندارها، استاندارها با‏‎ ‎‏مردم و روحانیون، و این تکلیفی است الهی که باید جواب آن را بدهیم. ‏

تکلیف استاندارها، پشتیبانی از دولت

‏     ‏‏مطلب دوم اینکه باید تمام استاندارها در هر جا که هستند پشتیبان دولت باشند. امروز‏‎ ‎‏استاندارها باید نخست وزیر را، دولت را و مجلس را تقویت کنند که اگر خدای نخواسته،‏‎ ‎‏اختلاف کنند موجب شکاف می شود و صدمه به اسلام وارد می شود. و اگر صدمه به‏‎ ‎‏اسلام وارد شد خدای نخواسته موجب می شود که دیگر اسلام به این زودی ها سر، بلند‏

‏نکند. آنهایی که از اسلام سیلی خورده اند و تشخیص داده اند که اسلام است که ملت ها را‏‎ ‎‏نجات می دهد، اگر سر، بلند کنند و به اسلام صدمه وارد کنند ما چه جوابی داریم؟ باید‏‎ ‎‏استاندارها از نخست وزیر و دولت و همۀ وزرا پشتیبانی کنند. شما باید خودتان با هم‏‎ ‎‏باشید و پشتیبان همدیگر. من باز تأکید می کنم که اگر سران با هم خوب باشند، این کشور‏‎ ‎‏صدمه نمی بیند. و اگر صدمه ای این کشور ببیند از اختلاف سران است. همان طور که‏‎ ‎‏شارع مقدس فرموده، باید دولت، مجلس و قوۀ قضائیه احساس کنند که یک تکلیف‏‎ ‎‏دارند و آن اینکه اختلاف نداشته باشند. امروز اختلاف موجب می شود به جبهه ها‏‎ ‎‏سرایت کند و اگر خدای نخواسته سرایت کرد، مصیبت پیش می آید. امروز تقریباً هیچ‏‎ ‎‏کس با ما موافق نیست، و آنهایی هم که موافق هستند فقط اظهار است. مع ذلک پاسدارها‏‎ ‎‏و ارتشی ها و بسیجی ها و سایر نیروها توانسته اند این پیروزی ها را به دست آورند. این‏‎ ‎‏برای این است که بین آنها اختلاف نیست. اختلاف روحانیون با استاندارها و یا خودشان،‏‎ ‎‏به مردم سرایت می کند و در جبهه ها منعکس می شود، آن وقت نمی توانید مصیبتی را که‏‎ ‎‏از این ناحیه پیدا می شود ارزیابی کنید، و مصیبت بزرگ این است که در این صورت‏‎ ‎‏اسلام نمی تواند سر، بلند کند. باید متوجه باشید که این یک تکلیف است که همه با هم‏‎ ‎‏باشید تا این بار را به آخر برسانید. خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید. شما در‏‎ ‎‏دوردست ها مسئولیت دارید به مستمندان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند‏‎ ‎‏برسید و جدیت نمایید تا راه چاره ای که آنها را به جایی برساند پیدا کنید، در عمران و‏‎ ‎‏راهسازی برای آنان جدیت کنید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی‏‎ ‎‏نعمت ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازۀ‏‎ ‎‏خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎