سخنرانی
بیان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور ـ استقامت در مقابل مشکلات
سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1363

زمان (قمری) : 13 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 433

موضوع : بیان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور ـ استقامت در مقابل مشکلات

زبان اثر : فارسی

حضار : نمازی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ زالی، عباس علی (وزیر کشاورزی) ـ زنگنه، بیژن (وزیر جهاد سازندگی)

سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 25 اردیبهشت 1363 / 13 شعبان 1404‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: بیان مسائل و مشکلات اقتصادی کشور ـ استقامت در مقابل مشکلات ‏

‏حضار: نمازی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ زالی، عباسعلی (وزیر کشاورزی) ـ زنگنه، بیژن‏‎ ‎‏(وزیر جهاد سازندگی) ـ نوربخش، محسن (رئیس کل بانک مرکزی) ـ کارکنان وزارت امور‏‎ ‎‏اقتصادی و دارایی و بانکها ـ کشاورزان نمونه سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم اهتمام به امر کشاورزی 

‏     ‏‏از همه آقایان تشکر می کنم که تشریف آورده اند که از نزدیک با هم ملاقات کنیم.‏‎ ‎‏امیدوارم که همه موفق باشید که در هر جا که هستید، در هر پستی که هستید، در هر جای‏‎ ‎‏مملکت که هستید موفق باشید به خدمت به کشوری که مورد هجوم همۀ قدرتهاست. اول‏‎ ‎‏یک کلمه ای راجع به کشاورزان عرض کنم. کشاورزان در هر کشوری که مثل کشور ما‏‎ ‎‏باشد، اصل در امور هستند. کشور ایران کشور کشاورزی است؛ زمین زیاد دارد، آب زیاد‏‎ ‎‏دارد و افراد هم زیاد، ما اگر چنانچه از حیث کشاورزی خودکفا نشویم و دستمان پیش‏‎ ‎‏قدرتهای دیگر دراز بشود و به عبارت دیگر گدایی کنیم، از آنها یا فرض کنید که پول هم‏‎ ‎‏بدهیم به آنها، لکن وابسته ایم. کشاورزان عزیز می توانند که ایران را از وابستگی در این‏‎ ‎‏بعد نجات بدهند و این را یک عبادت شرعی حساب کنند؛ و عبادت است کشاورزی، که‏‎ ‎‏در اسلام آن قدر به آن اهمیت داده شده است، و بعضی از ائمه ما خودشان می رفتند‏‎ ‎‏سراغ اینکه سرکشی به کشاورزی بکنند و گاهی هم شاید عمل. از این جهت ما باید این‏‎ ‎‏بعد را تقویت کنیم، یعنی هم دولت تقویت کند و هم برادران کشاورز همه همت‏‎ ‎‏خودشان را بگمارند که کشاورزی را تقویت کنند. شما اگر دیروز در زمان شاه با دلسردی‏‎ ‎‏عمل می کردید برای اینکه، می دیدید که حاصل دست شماها صرف یک مسائل‏

‏انحرافی می شود، امروز این طور نیست. امروز برای اسلام کار می کنید، برای خدا عبادت‏‎ ‎‏می کنید.‏

‏     بنابراین من از همه کشاورزان تقاضا دارم که در کار کشاورزی جدیت کنند و ما را از‏‎ ‎‏اینکه دستمان پیش دیگران باشد نجات بدهند. ‏

اهمیت اصلاح سیستم بانکی کشور 

‏     ‏‏اما مسئله بانک از مسائل مهمی است که چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه‏‎ ‎‏شریفه و روایات کثیره می شویم که آیه شریفه می فرماید کسانی که ربا می خورند اینها‏‎ ‎‏اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می کنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان‏‎ ‎‏جنگ است بین کسانی که می خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم‏‎ ‎‏که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید‏‎ ‎‏برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند‏‎ ‎‏کسی با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه‏‎ ‎‏ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین‏‎ ‎‏مردمش باشد، ما  نمی توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای‏‎ ‎‏جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت‏‎ ‎‏کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه‏‎ ‎‏مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می فرماید: ‏فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله ِ وَ رَسُولِه‎[1]‎‎ ‎‏اِعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر‏‎ ‎‏هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می مانند، می نشینند توی‏‎ ‎‏خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک‏‎ ‎‏هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذلک هم بسیار‏‎ ‎‏اهمیت دارد. ‏


‏     باید مجریان امور در هر جا که هستند متعهد به اسلام باشند کارهائی را که مجلس باید‏‎ ‎‏بکند، محول به اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند، محول به اوست. بعد از‏‎ ‎‏اینکه آن مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوۀ اجرایی، قوۀ اجرایی مهم است. ممکن‏‎ ‎‏است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجریها و بد اجرا بشود. شاید غالباًاین‏‎ ‎‏طور باشد که قوانین را حالا در ایران که الآن همۀ قوانینش قوانین اسلامی است، سابق هم‏‎ ‎‏ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده‏‎ ‎‏خائن می دادند او روی افکار خودش عمل می کرد؛ وقتی هم یک رشوه ای به بالاترها‏‎ ‎‏می دادند، دیگر صحبتی نبود. امروز شما باید وضعتان وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در‏‎ ‎‏مقابل قدرتهای بزرگی که هم چشم طمع به کشور شما دوخته اند و با صراحت این مسائل‏‎ ‎‏را می گویند، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا‏‎ ‎‏که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانکها، اینها اشخاصی باشند که‏‎ ‎‏اسلامی باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جایی از این جاها‏‎ ‎‏رو به شکست برویم، کم کم این سرایت می کند شکست در جاهای دیگر و خدای‏‎ ‎‏نخواسته یک وقت می بینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالی اش و وضع‏‎ ‎‏بانکی اش و وضع کشاورزی اش و وضعهای دیگرش، آن روز است که آنها به مقاصد‏‎ ‎‏خودشان می توانند برسند. الآن که می بینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها‏‎ ‎‏می خواهید اسلامی عمل بکنید. کشور شما می خواهد اسلامی عمل بکند، و آنها این را‏‎ ‎‏مخالف با مقاصد خودشان می دانند. معنی حذف ربا به معنی ای است که اگر توسعه پیدا‏‎ ‎‏کند و از ایران به جاهای دیگر برود بانکدارها و آنهایی که می خواهند مال های مردم را‏‎ ‎‏بخورند و از بین ببرند، آنها دستشان کوتاه می شود و لهذا با یک همچو رویه ای مخالفند. ‏

استقامت و پایداری در برابر مشکلات 

‏     ‏‏و ما باید در امورمان مستقیم باشیم؛ همان طوری که رسول خدا به حسب روایاتی که‏‎ ‎‏وارد شده است فرموده است: که این آیه شریفه ای که وارد شده است که: ‏فَاسْتَقِمْ کَما اُمِرْتَ وَ

مَنْ تابَ مَعَکَ‎[2]‎‏ یعنی به آن چیزهایی که امر به تو شده است، دستور داده شده است‏‎ ‎‏استقامت کن و کسانی هم که همراه تو هستند، مؤمنین به تو هستند، آنها هم استقامت‏‎ ‎‏کنند. در روایت است که پیغمبر فرمود: ‏شَیَّبَتْنی سُورَةُ هُود‎[3]‎‏ ـ برای این آیه ـ سوره هود مرا‏‎ ‎‏پیر کرد برای این آیه ای که وارد شده است که استقامت کن و هر کسی هم همراهت است‏‎ ‎‏استقامت کنند. فتح یک کشوری آسان است نسبتاً، حفظ او مشکل است. شما دست به‏‎ ‎‏هم دادید همه تان ـ خدا همه را تأیید کند ـ و ظلم را، دست ظالم را، دست ستمکاران را،‏‎ ‎‏دست خارجیها را از کشورتان قطع کردید. امروز نه شرق در اینجا دخالتی می تواند بکند‏‎ ‎‏و نه غرب؛ در حالی که در رژیم سابق اصل خود کشور به حساب نبود، منافع خارج‏‎ ‎‏حساب بود. امروز که شما هستید و خودتان هستید و کشور مال خود شما هست و منافع‏‎ ‎‏کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید که آنها دیگر نتوانند رخنه کنند،‏‎ ‎‏استقامت باید بکنید، پایداری باید بکنید؛ پایداری به این است که هرکس در هر شغلی که‏‎ ‎‏هست آنجا را خوب عمل بکند. همان طوری که پاسدارها و ارتش ما در جبهه ها‏‎ ‎‏پایداریشان به این است که جنگ را خوب عمل بکنند و پیش ببرند. پایداری کشاورز این‏‎ ‎‏نیست که جنگ بکند، پایداری کشاورز این است که کشاورزی اش خوب باشد. پایداری‏‎ ‎‏بانکدارها این است که خوب عمل بکنند، و پایداری افرادی که پرسنل ادارۀ مالیه هستند،‏‎ ‎‏آنها این است که خوب عمل بکنند، ناراضی درست نکنند. مردم این مردمی هستند که‏‎ ‎‏همه با هم دست به هم دادند و کشور را آزاد کردند، کشور را اسلامی کردند و کسانی که‏‎ ‎‏انحراف دارند درصدد اینند که ناراضی درست بکنند. ممکن است یک وقتی دربانک،‏‎ ‎‏در ادارۀ مالیه، در جاهای دیگر افرادی خودشان را وارد بکنند برای ناراضی درست‏‎ ‎‏کردن، نه برای نفع شخصی، برای اینکه افراد را ناراضی کنند. بتدریج یک کشوری که‏‎ ‎‏سرتاتهش پرسنل مالیه هست و همین طور سایر بانکدارها و اینها هستند و سایر ادارات‏‎ ‎‏دولتی، ممکن است که افراد که بخواهند این کشور را باز گردانند به حال سابق، نفوذ کنند‏‎ ‎


‏در بین شما و مردم را ناراضی کنند به اینکه مالیات را وقتی می خواهند بگیرند بیشتر از آن‏‎ ‎‏مقداری که باید بگیرند، بگیرند خدای نخواسته. البته  نمی کنند اما باید هوشیار باشید.‏‎ ‎‏مردمی که مراجعه می کنند باید هوشیار باشید که راضی برشان گردانید. مثل سابق نیست‏‎ ‎‏که توی سر مردم بزنید تا راضی بشوند. امروز کسی  نمی تواند توی سر مردم بزند که بیا‏‎ ‎‏راضی بشو یا تن به رضایت بده. امروز مردم همه هوشیار هستند و زیر این بارها‏‎ ‎‏نمی روند. اما ناراضی درست می شود. ما باید دنبال این باشیم که این آیه شریفه را که‏‎ ‎‏فرموده است که ‏فَاسْتَقِمْ کَما اُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ‏ پیغمبر که فرمود که من ریشم سفید شد برای‏‎ ‎‏این، پیر شدم برای این. خود ایشان که استقامت داشت، برای اینکه «وَ مَنْ تابَ مَعَکَ»‏‎ ‎‏پهلوش است یعنی پیغمبر مأمور شده است که اشخاصی هم که همراه او هستند،‏‎ ‎‏اشخاصی هم که ایمان به او آوردند، آنها هم استقامت کنند و آن شما هستید. باید‏‎ ‎‏استقامت کنید و ادامه بدهید به این نبردی که کردید. نبردی که با همه کشورهای مخالف‏‎ ‎‏اسلام و با ابرقدرتها کردید باید ادامه بدهید؛ و ادامه به این است که هر کس در هر جا‏‎ ‎‏هست کار خودش را خوب انجام بدهد. کار به این نداشته باشد که دیگری خوب انجام‏‎ ‎‏می دهد یا نه، خودش کارش را خوب انجام بدهد. البته دیگری را نصیحت کند یا امر به‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر کند. اما اگر دیگری یک کار خلافی کرد، شما تکلیف ازتان ساقط‏‎ ‎‏نمی شود. اگر همۀ دنیا هم برخلاف بکند شما یک نفر هم باشید، شما یک نفر باید‏‎ ‎‏خلاف نکنید. توجه کنید که همۀ قشرهای ملت با هم کارهایی که به آنها محول است‏‎ ‎‏خوب انجام بدهند. همین معارضه با آنهایی است که می خواهند به این کشور تعدی کنند.‏‎ ‎‏و خدای تبارک و تعالی با شما همراهی خواهد کرد. وقتی که شما در خدمت اسلام‏‎ ‎‏باشید، در خدمت خدای تبارک و تعالی باشید، خدای تبارک و تعالی با شما همراهی‏‎ ‎‏می کند و تأیید از شما می کند. و من امیدوارم که همیشه مؤید و موفق باشید.‏

ناامید کردن دشمنان با شرکت فعال در انتخابات 

‏     ‏‏و یک کلمه هم راجع به انتخابات عرض کنم که همین دو روز باید سراغ انتخابات‏‎ ‎‏رفت. یکی از امور مهمه ای که امروز همه ما به آن مبتلا هستیم وهمۀ کشور، قضیۀ‏

‏انتخابات است. از خارج چشم دوخته اند به اینکه این انتخابات نشود درست. اعلامیه ها،‏‎ ‎‏نمی دانم، بساط، چیز، که مردم شرکت نکنید، و شرکت کردند الحمدلله . این مرحله هم که‏‎ ‎‏پیش آمده است، مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرتهای بزرگی که چشم دوخته اند به‏‎ ‎‏اینکه ملت ایران دیگر از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، آنها بفهمند مسئله این‏‎ ‎‏طور نیست، فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام را که قبول دارند همه،‏‎ ‎‏این یک وظیفۀ اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را. اگر مجلس لطمه ای‏‎ ‎‏بر آن وارد بشود به جمهوری اسلامی لطمه وارد می شود. اگر مجلس یک مجلس قوییی‏‎ ‎‏باشد برای خاطر اینکه پشتوانه اش همه ملت باشد، این مجلس می تواند با دنیا که در‏‎ ‎‏مقابل ایران واقع شده است کارهایش را بشایستگی عمل بکند، و این تابع این است که‏‎ ‎‏قوی باشد، و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدهید. امروز دیگر مثل سابق نیست‏‎ ‎‏که یک لیستی درست بکنند و بفرستند هرجا، اینها باید بشود، غیر از اینها نباید بشود. یا‏‎ ‎‏یک دسته مأمور بفرستند سرصندوقها هر کاری دلشان می خواهد بکنند. امروز اختیار‏‎ ‎‏دست خود شماهاست و احدی حق ندارد که تصرف بکند. بله، در تشخیص خودتان اگر‏‎ ‎‏می توانید تشخیص بدهید و اگر خودتان  نمی توانید، خوب، اشخاص متدین صحیح‏‎ ‎‏هستند به آنها مراجعه کنید که آنها تشخیص بدهند، آن هم باید عمل بکنید. من امیدوارم‏‎ ‎‏که همان طوری که تا حالا ملت ما برای حفظ اسلام قیام کردند و برای حفظ اسلام تا حالا‏‎ ‎‏استقامت کردند، از حالا به بعد هم استقامت کنند. پیغمبر را خوشحال کنید شما.  و من‏‎ ‎‏امیدوارم که خداوند همۀ شما را توفیق بدهد. و همه در خدمت اسلام باشیم و دست‏‎ ‎‏خائنین از این کشور کوتاه بشود و جنگ ان شاءالله با پیروزی نهایی به آخر برسد و دست‏‎ ‎‏آنهایی که می خواهند با این جنگ صدمه به ایران وارد بکنند، کوتاه بشود.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ بقره، آیۀ 279.
  • ـ سورۀ هود، آیۀ 112.
  • ـ علم الیقین، ج 2، ص 971.