سخنرانی
تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج و لزوم آمادگی جوانان برای دفاع از کشور
سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان (تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 25 ف‍روردی‍ن‌ ‭1364

زمان (قمری) : 23 رج‍ب‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 220

موضوع : تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج و لزوم آمادگی جوانان برای دفاع از کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : رحمانی (سرپرست)، اعضای شورا و مسئولان بسیج مستضعفان

سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان (تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج)

سخنرانی

‏زمان: صبح 25 فروردین 1364 / 23 رجب 1405 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج و لزوم آمادگی جوانان برای دفاع از کشور‏

‏حضار: رحمانی (سرپرست)، اعضای شورا و مسئولان بسیج مستضعفان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

حضور جوانان برای دفاع از اسلام

‏     ‏‏آن چیزی که وظیفۀ، من است اینکه به شما دعا کنم و خصوصاً از جنابعالی که این‏‎ ‎‏زحمت را قبول کرده اید، تشکر کنم. ‏

‏     قضیۀ بسیج همان مسئله ای است که در صدر اسلام بوده است. وقتی جنگ می شد،‏‎ ‎‏طوایف مختلف می آمدند و به جنگ می رفتند و این مسئلۀ جدیدی نیست و در اسلام‏‎ ‎‏سابقه داشته است. و چون مقصد ما اسلام است، باید هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع‏‎ ‎‏از اسلام. و همۀ مردم و هرکس در هر شغلی که هست مهیا باشد برای جلوگیری از کفر و‏‎ ‎‏الحاد و هجوم بیگانگان. ‏

‏     من در این مدتی که از بسیج مسائلی شنیده ام، به خوبی شنیده ام و فعالیت شما بسیار‏‎ ‎‏خوب بوده است و امیدوارم بهتر شود. البته مشکلات در هر امری هست که باید رفع شود‏‎ ‎‏و آن چیزی که برای ما بسیار مهم است اینکه جوانهای ما در سراسر کشور احساس‏‎ ‎‏کرده اند که خودشان باید از هر خطری که پیش می آید جلوگیری کنند و دنبال این نباشند‏‎ ‎‏که از خارج یا جای دیگر به آنها خدمت شود. و امتیاز ایران از جاهای دیگر در همین‏‎ ‎‏است که تاکنون نه از جهت مادی دستش را پیش دیگران دراز کرده و نه از جهات دیگر،‏‎ ‎‏و خودش روی پای خودش ایستاده و با تکیه بر خدا و خود، دفاع می کند و حق هم همین‏‎ ‎‏است. چون کسی که از خارج می آید، نمی آید که بجنگد، چنانکه می بینیم برای صدام از‏‎ ‎‏اردن و کجا و کجا افراد می آیند، ولی آن افراد بی عرضه ترند از آنهایی که در داخل‏

‏عراق هستند و حاضر نیستند برای صدام جانشان را بدهند. اما در کشور ما وقتی مسئله،‏‎ ‎‏مسئلۀ اسلام و فداکاری در راه اسلام است، مردم همه حاضرند، چون مردم ما می دانند‏‎ ‎‏در صدر اسلام خود پیغمبر و ائمه آن طور فداکاری کردند و مسلمین صدر اسلام با آن که‏‎ ‎‏عددشان کم بود آن گونه فعالیت کرده و جنگ کردند. و کشور ما بحمدالله به حسب نوع و‏‎ ‎‏اکثریت غالب افراد این احساس را دارند که برای اسلام و کشورشان خدمت کنند. ‏

غرور و خودخواهی در امور مبدأ شکست انسان

‏     ‏‏و شما آقایان مخصوصاً روحانیون، هرچه می توانید مردم و جوانان را تهذیب کنید و‏‎ ‎‏متوجه سازید که وقتی برای اسلام کار می کنیم باید به طور مهذب باشد که اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته، کارها با خودخواهی و غرور همراه شد، مبدأ شکست انسان است. باید اتکال به‏‎ ‎‏خدا باشد و خدمت برای خدا؛ خدمتی که در هر جا انجام شد عبادت باشد، کما اینکه‏‎ ‎‏افرادی که در بسیج و سایر جاها برای خدا خدمت می کنند، همه در حال عبادت هستند و‏‎ ‎‏بسیج یک امر بسیار مهم و خوبی است. ‏

‏     امیدوارم با جدیت شما و کسانی که در این مراکز هستند، این امر به پیش رود، و ایران‏‎ ‎‏کشوری شود که در عین حال که هرکس مشغول کار خودش می باشد، مستعد برای این‏‎ ‎‏باشد که هر روزی اعلام شد، همه برای دفاع حاضر بشوند، و یک چنین کشوری آسیب‏‎ ‎‏نخواهد دید. ان شاءالله خداوند شما را موفق و مؤید بدارد و من به شما دعا می کنم.‏

‎ ‎