نامه
مأموریت بررسی صلاحیت علمی کاندیداهای شورای عالی قضایی
نامه به آقای منتظری (بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای عالی قضایی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 خ‍رداد ‭1364

زمان (قمری) : 16 رم‍ض‍ان‌ ‭1405

مکان: تهران

شماره صفحه : 274

موضوع : مأموریت بررسی صلاحیت علمی کاندیداهای شورای عالی قضایی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : منتظری، حسین علی

نامه به آقای منتظری (بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای عالی قضایی)

نامه

‏زمان: 16 خرداد 1364 / 16 رمضان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: مأموریت بررسی صلاحیت علمی کاندیداهای شورایعالی قضایی‏

‏مخاطب: منتظری، حسینعلی‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام ظله العالی‏

‏     همان طور که استحضار دارید دومین دورۀ انتخابات شورایعالی قضایی برای انتخاب سه عضو‏‎ ‎‏شورای مزبور در جریان است و عده ای به عنوان داوطلب عضویت در شورای نامبرده معرفی شده اند؛‏‎ ‎‏چون طبق بندهای دو و سه مادۀ دو لایحۀ قانونی راجع به انتخاب سه نفر از قضات کشور برای عضویت‏‎ ‎‏در شورایعالی قضایی، انتخاب شوندگان باید دارای دو شرط: «اجتهاد در فقه» به طوری که بتوانند در‏‎ ‎‏حد یک فقیه صاحب فتوا، احکام فقهی را از کتاب و سنت و ادلۀ دیگر استنباط کنند، و «عدالت و‏‎ ‎‏تقوای دینی» که نشانۀ آن التزام عملی به انجام واجبات و پرهیز از محرمات اسلامی است، باشند؛ و طبق‏‎ ‎‏بند چهار مادۀ سه قانون مزبور احراز و تأیید وجود دو شرط مزبور در داوطلبان با امام امت است، به‏‎ ‎‏پیوست اسامی کاندیداها ارسال، مستدعی است کسانی را که اجتهاد و عدالتشان مورد تأیید حضرتعالی‏‎ ‎‏است به هیأت نظارت بر انتخابات معرفی فرمایید. 14 / 3 / 1364 ـ هیأت نظارت بر دومین دورۀ انتخابات‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی: نمایندۀ امام، محمدعلی صدوقی ـ نمایندۀ دیوانعالی کشور، حسین شایگان ـ‏‎ ‎‏نمایندۀ شورایعالی قضایی، حسین مهرپور‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ در اینباره تحقیق‏‎ ‎‏نمایند و نظر دهند.‏

‏16 / 3 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎