سخنرانی
خط مشی مجلس شورای اسلامی
سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خط مشی مجلس شورای اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 م‍ه‍ر ‭1364

زمان (قمری) : 1 ص‍ف‍ر ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 397

موضوع : خط مشی مجلس شورای اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس) ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خط مشی مجلس شورای اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 24 مهر 1364 / 1 صفر 1406‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: خط مشی مجلس شورای اسلامی‏

‏حضار: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس) ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم تأیید مجلس

‏     ‏‏من قبلاً از آقایانی که زحمت دادم معذرت می خواهم، لکن بعض مسائل هست که‏‎ ‎‏موجب شد من به خدمت آقایان برسم و آن چیزی که تکلیفم هست، عرض کنم. اولاً که‏‎ ‎‏هیچ نگرانی ای در این مسائل نیست و من تأیید می کنم مجلس را و همیشه سفارش‏‎ ‎‏می کنم به ملت که مجلس را باید تأیید کنند. و مجلس از ارگانهایی است که لازم است بر‏‎ ‎‏همۀ ما که او را تأیید کنیم. و هیچ کس حق ندارد که راجع به مجلس جسارتی بکند، و‏‎ ‎‏مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع، و یک مسئله ای است که‏‎ ‎‏همیشه باید در مجلس باشد و این امری است که گذشت و در او هیچ صحبتی نیست. ‏

انتقاد سالم و راهنمایی دولت توسط مجلس

‏     ‏‏آن چیزی که موجب زحمت آقایان است، این است که ما راجع به آتیه صحبت کنیم،‏‎ ‎‏گذشته گذشته است. الآن یک واقعیتی است و آن اینکه مجلس رأی اعتماد داده است به‏‎ ‎‏نخست وزیر. این یک واقعیتی است که در قبال همۀ ما واقع شده است، و این سه وضعی‏‎ ‎‏که در مجلس آمده است که رأی ممتنع و رأی مخالف و رأی موافق، اینها همه برای این‏‎ ‎‏بوده است که تشخیص دادند این مطلب را، در آن هم صحبتی نیست. صحبت این است‏‎ ‎‏که آیا از این به بعد مخالف می خواهد کارشکنی بکند برای دولت، به ترتیب غربی اش‏‎ ‎‏می خواهد عمل کند؟ برای اثبات اینکه ما راست گفتیم، می خواهد اسلام را شکست‏‎ ‎‏بدهد، می خواهد جمهوری اسلامی را شکست بدهد؟ یا اینکه عقل اقتضا می کند که‏

‏حالایی که در مقابل این امر واقع شده است، اینکه عقیده اش این است که به طورشایسته‏‎ ‎‏عمل نشده است و از این بهتر می شد عمل بشود، هدایت کند، کمک کند که به طور‏‎ ‎‏شایسته عمل بشود که در دورۀ آتیه همه رأی بدهند، نه اینکه کارشکنی کند، و خدای‏‎ ‎‏نخواسته در یک همچو موضع حساسی که ما واقع هستیم دولت را به شکست برساند، و‏‎ ‎‏این از اموری است که برخلاف اسلام است، بر خلاف مصالح کشور است و برخلاف‏‎ ‎‏مصالح خودتان است. اگر شما اعتقاد به اسلام دارید و عقیده دارید ـ چنانچه دارید ـ و‏‎ ‎‏اعتقاد دارید که باید کشور با قدرت پیش برود و در این موضع در جنگ پیروز بشود، راه‏‎ ‎‏برای ابرقدرت ها بسته بشود و کشور ما قوی بشود، باید کوشش کنید در تأیید، نه کوشش‏‎ ‎‏کنید در انتقاد. انتقاد سالم باید بکنید، این هم در پیشرفت مسائل مؤثر است. انتقاد سالم و‏‎ ‎‏راهنمایی دولت در همه کارهایی که می خواهد انجام بدهد، اینها از اموری است که لازم‏‎ ‎‏است. اما اینکه خدای نخواسته، یک وقت برای اینکه اثبات کنید مطلب خودتان را راجع‏‎ ‎‏به دولت، بخواهید کارشکنی بکنید، دولت را به شکست وادار کنید، ملت را تضعیف‏‎ ‎‏کنید، دولت را تضعیف کنید، اسلام را به شکست برسانید، این یک مطلبی است که الزاماً‏‎ ‎‏باید جلوش گرفته بشود و من امیدوارم این جور نباشد.‏

اظهار نظرهای خیرخواهانه مجلس درباره دولت

‏     ‏‏مجلس امروز مثل مجلس های سابق نیست که در یک محل دربسته و سربسته ای بین‏‎ ‎‏خودشان صحبت بشود، و بعد هر کدامش را خواستند منتشر کنند و هر کدام را نخواستند‏‎ ‎‏نکنند. مجلس امروز مستقیماً منتشر می شود مسائلش، و حتی آن اشخاصی که در‏‎ ‎‏مزرعه ها مشغول زراعت هستند، رادیو دارند و مسائل را می توانند بگیرند. ملت ما هم‏‎ ‎‏امروز مثل سابقش نیست که بی تفاوت باشد در امور. ملت ما هم مواظب است و مراقب‏‎ ‎‏است و همۀ امور را مشاهده می کند. باید آقایان بدانند که اگر چنانچه یک وقت خدای‏‎ ‎‏نخواسته وسوسه ای پیش بیاید، یا کسی باشد که بخواهد وسوسه ای پیش بیاورد در خارج‏‎ ‎‏و داخل، تضعیف کند دولت را و نگذارد که مسائل پیش برود و همه چیزهایی که باید‏

‏موافق با اسلام باشد پیش برود، مردم مواظب اند و مطلع اند و شناسایی می کنند و سکوت‏‎ ‎‏نمی کنند. بنابراین، توصیه من به آقایان به طور جِد این است که باید شما که می بینید که‏‎ ‎‏دولت نتوانسته به آن طوری که دلخواه است عمل بکند، باید از این به بعد تعقیب کنید،‏‎ ‎‏تأیید کنید، همراهی کنید، کمک کنید تا کشور شما رو به سلامت برود، و احتراز کنید از‏‎ ‎‏یک چیزی که برخلاف رضای خداست و برخلاف رضای ملت است. از آن طرف هم‏‎ ‎‏به آقایانی که در آن طرف واقع شده اند، عرض می کنم که شما برای اینکه تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت دادید این کار را کردید، حالا از این به بعد اگر چنانچه، از دولت یک چیزی‏‎ ‎‏برخلاف دیدید، برای اینکه بگویید ما مصلحت دیدیم و برای مصلحتمان این کار را‏‎ ‎‏کردیم و اثبات کنید حرف خودتان را بخواهید تأیید کنید از دولت در موارد بیجا، آن هم‏‎ ‎‏برخلاف شرع است. همان طوری که همیشه بنابر این است و همیشه سفارش شده است،‏‎ ‎‏مجلس یک مجلس مشورتی اسلامی است، نه یک مجلسی است که در جاهای دیگر‏‎ ‎‏متعارف است و مربوط به این مسائل اسلامی نیست و کاری به مذهب ندارد. مجلس‏‎ ‎‏اسلامی است، باید نظرها، نظرهای خیرخواهانه اسلامی باشد، هم دربارۀ دولت، هم‏‎ ‎‏دربارۀ وزرا. وزرایی که شما انتخاب می کنید، باید همان طوری که گفته شده است‏‎ ‎‏شرایطی داشته باشند که کاردان باشند و یک طور نباشد که یک وزیری باشد که بعد‏‎ ‎‏نتواند کار بکند؛ فعال باشد. و کمک کنید که یک همچو وزرایی ‏‏[‏‏انتخاب‏‏]‏‏ بشود و زودتر‏‎ ‎‏کار هم انجام بگیرد.‏

برخوردهای اسلامی سالم نمایندگان مجلس

‏     ‏‏خوب، ما الآن در مشکلات هستیم، نباید دولت یک مدت طولانی تعطیل باشد، باید‏‎ ‎‏به طوری که صلاح است زود او به حسب تکلیفش ‏‏[‏‏معرفی بشود‏‏]‏‏ و آقای رئیس جمهور‏‎ ‎‏هم به حسب تکلیفشان آن قدری که تشخیص می دهند، تأیید بکنند، و بعد هم آمد‏‎ ‎‏مجلس، زود مسئله را تمام کنید؛ نگذارید طولانی بشود و ضرر است برای اسلام، ضرر‏‎ ‎‏است برای کشور، امروز کشور مثل روزهای آرام نیست که اگر چهل روز هم، پنجاه روز‏

‏هم، یک ماه هم، دو ماه هم، سه ماه هم دولت نتواند کار بکند، اشکالی نداشته باشد.‏‎ ‎‏امروز یک روزش هم برای دولت حساسیت دارد و باید کار بکنند. بنابراین عرض من‏‎ ‎‏این است که باید آقایان نظر داشته باشند، انتقاد کنند، انتقاد سازنده، انتقاد نصیحت، و‏‎ ‎‏انتقاد خصمانه نکنند.‏

‏     در نطقهای قبل از دستور و در صحبتهایی که وقتی معرفی می کنند وزرا را هتاکی‏‎ ‎‏نکنند این از شأن آقایان دور است. نباید یکی دیگری را تضعیف کند، همدیگر را‏‎ ‎‏تضعیف کنند، نه آنهایی که در اکثریت هستند، نه آنهایی که در اقلیت هستند، نه آنهایی‏‎ ‎‏که ممتنع هستند، هیچ کدام نباید این کار را بکنند، برای اینکه این خلاف رضای‏‎ ‎‏خداست، خلاف شرع است.‏

‏     البته باید انتقاد کرد، مسائل را گفت و هرچه به نظر آقایان می آید باید بگویند، و اگر‏‎ ‎‏نگویند خلاف است. پس بنابراین، یک مطلب راجع به این است که برخوردها،‏‎ ‎‏برخوردهای اسلامی سالم باشد، چه در مجلس و چه در خارج مجلس. و یک صحبت‏‎ ‎‏این است که زودتر این مجلس تمام کار را انجام بدهد، و وزرا را زودتر و البته با نظر، با‏‎ ‎‏دقت همه چیز و به طور سریع این کار انجام بگیردکه تعطیل نباشد امور. مادر وضعی‏‎ ‎‏هستیم، در جنگ هستیم، در همؤ گرفتاریها هستیم، توطئه ها هستند و ما باید زودتر این‏‎ ‎‏کار را انجام بدهیم تا اینکه ان شاءالله این کشور ‏‏[‏‏نمونه‏‏]‏‏ باشد.‏

مداخله ننمودن قوای مسلحه در امور سیاسی

‏     ‏‏از آن طرف هم من به قوای مسلحه؛ چه ارتش باشد و چه ‏‏[‏‏نیروهای‏‏]‏‏ محلی باشد و‏‎ ‎‏چه پاسدارها باشند، به همۀ آنها سفارش می کنم که در امور سیاسی دخالت نکنند. این‏‎ ‎‏طور نباشد که یک دسته ای بروند راجع به اینکه کی این طوری گفته، یک دسته ای‏‎ ‎‏بگویند راجع به آنها، به آنها مربوط نیست، آنها باید مشغول جنگ باشند. ولی خوب،‏‎ ‎‏معلوم است که آنها مطلع می شوند از مجلس، نمی گویم مطلع نشوند، دخالت نکنند. و‏‎ ‎‏آقایان باید بدانند که اگر چنانچه در مجلس یک اضطرابی واقع بشود و یک وضع‏

‏ناخوشی پیش بیاید، آن تأثیرش در جبهه ها هست و در کارخانه ها هست و در کشاورزیها‏‎ ‎‏هست و در همه جا تأثیر دارد و این به عهدۀ شماست.‏

‏     الآن یک تکلیف بزرگ به عهدۀ شماست، به عهدۀ همۀ شماست و آن اینکه کاری‏‎ ‎‏نکنید که به واسطۀ اعمال شما و به واسطۀ برخوردهای ناهموار خدای نخواسته، یک‏‎ ‎‏وقت پیش بیاید در همۀ کشور یک آثار سوئی واقع بشود و یک وقتی یک اضطرابی‏‎ ‎‏واقع بشود. از آن طرف هم توطئه ها معلوم است که هست و موجود است الآن در کشور‏‎ ‎‏ما، و خدای نخواسته، آنها هم دامن بزنند، یک وقت هیاهویی در همه جا پیدا بشود. و‏‎ ‎‏من به همۀ ملت سفارش می کنم که در این امور آرامش خودشان را حفظ کنند و هیچ‏‎ ‎‏حرکتی که برخلاف این آرامش است انجام ندهند، و مجلس را تأیید کنند و وکلا را تأیید‏‎ ‎‏کنند و اصلاً راجع به اینکه چه شده است حرفی نزنند و راجع به آینده مواظب باشند که‏‎ ‎‏کارها ان شاءالله به خوبی پیش برود و کارها ‏‏[‏‏انجام‏‏]‏‏ بشود.‏

اتحاد نیروها در مقابل توطئه ها

‏     ‏‏مطلب دیگری را که می خواستم عرض کنم راجع به این است که ما همیشه از اول‏‎ ‎‏ارتش را تأیید کردیم، و آن وقتی که می خواستند ارتش منحل بشود و نظرهای سوئی در‏‎ ‎‏کار بود، نظرهای فاسدی در کار بود، و می خواستند ارتش را ساقط کنند، از بین ببرند، و‏‎ ‎‏می گفتند ما دیگر ارتش نمی خواهیم، در آن وقت ما برخلاف گفتیم و گفتیم ما ارتش‏‎ ‎‏لازم داریم. و ارتش هم بحمدالله الآن تصفیه شده است، ارتش الآن ارتش بسیار خوبی‏‎ ‎‏است و دارند خدمت می کنند و ما آنها را تأیید می کنیم، چنانچه پاسداران را تأیید‏‎ ‎‏می کنیم. همۀ اینها باید با هم باشند تا این کشور را بتوانند نگه دارند.‏

‏     این طور نباشد که ارتش خیال کند یک ارگان علی حده است و سپاه هم خیال کند که‏‎ ‎‏یک قوۀ علی حده هست و دیگران هم این طور حساب کنند. همه شما یک قوه هستید‏‎ ‎‏برای حفظ آرامش و برای حفظ کشورتان و برای حفظ اسلامتان. این یک تکلیفی است‏‎ ‎‏برای همۀ ما، مجلس باید این کار را انجام بدهد. دولت باید این کار را انجام بدهد،‏

‏روحانیین باید این کار را انجام بدهند، ملت بایدانجام بدهد و ارتش و سپاه هم باید انجام‏‎ ‎‏بدهند که همه یکدست در مقابل توطئه ها بایستند، و همه یکدست کشور را به پیش‏‎ ‎‏ببرند. و بحمدالله الآن کشور ما یک کشور ثابتی است، یک کشور مستقلی است، یک‏‎ ‎‏کشور پیشرویی است و دارد پیش می رود، و بسته به این است که اول مجلس درست‏‎ ‎‏برخورد بکند و بعد هم سایرین و همه.‏

‏     ان شاءالله امیدوارم که موفق و مؤید باشند و اسلام را تأیید کنند و این بار را به منزل‏‎ ‎‏برسانند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎