سخنرانی
حفظ اسلام و کشور، وظیفه اسلامی ـ ملی
سخنرانی در جمع فرماندهان ومسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش (وظیفه ارتش)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 دی‌ ‭1364

زمان (قمری) : 10 ربیع الثانی ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 455

موضوع : حفظ اسلام و کشور، وظیفه اسلامی ـ ملی

زبان اثر : فارسی

حضار : نماینده دوم امام در شورای عالی دفاع ـ رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروی سه گانه ارتش ـ مسئولان دوایر

سخنرانی در جمع فرماندهان ومسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش (وظیفه ارتش)

سخنرانی

‏زمان: صبح 2 دی 1364 / 10 ربیع الثانی 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حفظ اسلام و کشور، وظیفۀ اسلامی ـ ملی ‏

‏حضار: نماینده دوم امام در شورایعالی دفاع ـ رئیس ستاد مشترک و فرماندهان نیروی سه گانه‏‎ ‎‏ارتش ـ مسئولان دوایر عقیدتی سیاسی ارتش‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

قدردانی از عنایات الهی

‏     ‏‏من باید تشکر کنم از شما آقایان، همین طور هم روحانیون و هم آقایان دیگر که در‏‎ ‎‏یک جلسه ای که می شود گفت یک جلسۀ روحانی است، برای اینکه، شما و همۀ کسانی‏‎ ‎‏که در این جنگ وارد هستند و در ایران هستند، وضعشان همه می دانیم که با وضع سابق‏‎ ‎‏چقدر فرق کرده. یک روز بود که جوان های ما اگر هم می خواستند کاری بکنند لب دریا‏‎ ‎‏یا امثال اینها بود کارشان، و حالا می بینید که جوان های ما چطور عمل می کنند. این یک‏‎ ‎‏عنایتی است که از خدای تبارک و تعالی به این ملت شده است و همه باید قدر این عنایت‏‎ ‎‏را بدانیم. ما خودمان چیزی نیستیم، این را همه باید بدانیم که هر چه هست از طرف‏‎ ‎‏خداست. من تجربه ام در این مدت طولانی ای که مشغول بودم به این کارهایی که البته‏‎ ‎‏وظیفۀ روحانی بود لکن کنار کشیده بودیم از آن، من احساس می کنم که بسیاری از‏‎ ‎‏مسائل بود که بدون اینکه ما بفهمیم انجام می گرفت، این جور نبود که ما نقشه ای کشیده‏‎ ‎‏باشیم برای این کار، و این نبود جز اینکه خدا هدایت می کرد، این طور بود مسئله. الآن‏‎ ‎‏هم عنایت خدا به شما، به همۀ این ملت هست. شما که قوۀ این ملت هستید و خدمتگزار‏‎ ‎‏برای جمهوری اسلامی هستید و نگهدار این جمهوری هستید و نگهبان در جبهه ها‏‎ ‎‏هستید، مورد عنایت خدا بیشتر هستید. شما در آن جا یک کاری که بکنید مثل یک‏‎ ‎‏عبادت طولانی است که ماها در این جا می کنیم. شما مطمئن باشید که وقتی یک قدم‏

‏برای خدای تبارک و تعالی بردارید، خدای تبارک و تعالی عنایتش را به حسب همین‏‎ ‎‏رحمتی که دارد، به واسطۀ او بیشتر جلو می آید. ‏

وظیفۀ الهی در پشتیبانی از ارتش

‏     ‏‏مطمئن باشید که شما پایدارید، ارتش مطمئن باشد که پایدار است. ما وظیفه داریم که‏‎ ‎‏از ارتش پشتیبانی کنیم، وظیفۀ خدایی داریم و شما مطمئن باشید که ما از شما پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنیم. آن روزی که منافقین نقشه کشیده بودند که ارتش را کنار بزنند و هی انگ اینکه‏‎ ‎‏اینها چه بودند در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود که ارتش را ما باید‏‎ ‎‏حفظش کنیم، حالا بیشتر شده این اعتقاد، برای اینکه آن وقت باز یک نزدیکی ای به آن‏‎ ‎‏زمان داشت و حالا از آن زمان گذشته و تحول پیدا شده. امروز من در چهره های شما‏‎ ‎‏چیزهایی می بینم که آن روز نمی شد ببینی. امروز وضع شما یک وضعی شده است که با‏‎ ‎‏آن روز فرق دارد. و شما با کمال اطمینان مشغول خدمت باشید. هیچ کس نمی تواند که به‏‎ ‎‏وضع شما و به قدرت شما یک تصرفی بکند، و نمی تواند که یک تضعیفی از شما بکند.‏‎ ‎‏ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم باید با ملت باشید و هستید الحمدلله .‏

اتحاد اقشار عامل شکست ناپذیری ملت

‏     ‏‏وقتی یک ملت قیام کرد همه شان با هم بودند، ارتشش بود، سپاهش بود، بسیجش‏‎ ‎‏بود با این وسعت، مردمش بودند، روحانی اش بود، عرض می کنم کاسبش بود، کارگرش‏‎ ‎‏بود، همۀ اینها بودند. یک همچو ملتی که همه شان با هم بودند، هیچ کس نمی تواند‏‎ ‎‏باهاشان معارضه کند، اینها را نمی شود با آن معارضه کرد. هم امریکا این مطلب را‏‎ ‎‏می داند، هم شوروی می داند که ملت را آنها وقتی بخواهند شکستی بدهند، به یک جبهه‏‎ ‎‏ای شکست می دهند که ملت همراهش نباشد. یک جمعیتی که یک هستند، یک دست‏‎ ‎‏هستند، این جمعیت را نمی شود به هم زد. کوشش کنید در اینکه همه با هم باشید. کوشش‏‎ ‎‏بکنید به اینکه دست واحد باشید، حتی دو دستِ نه، دستِ واحد باشید؛ یعنی، شما خیال‏‎ ‎‏نکنید که سپاه یک وضعی دارد سپاه هم خیال نکند شما یک وضعی دارید، هر دو یک‏

‏وضع دارید، هر دو یک تکلیف دارید و آن حفظ اسلام است.‏

وظیفۀ اسلامی ـ ملی در حفظ اسلام و کشور

‏     ‏‏شما وقتی که ملاحظه کنید در صدر اسلام چه رنج هایی کشیدند این عدۀ کم در مقابل‏‎ ‎‏عده های زیاد، چه رنج هایی کشیدند، خود پیغمبر اکرم چقدر رنج کشید، بعدش هم‏‎ ‎‏دیگران رنج کشیدند و اسلام را حفظش کردند. شماامروز یک وظیفۀ ملی دارید نسبت‏‎ ‎‏به کشورتان، یک وظیفۀ اسلامی دارید نسبت به حفظ اسلام. اسلام الآن امانت است‏‎ ‎‏پیش شما. امروز همۀ دنیا متوجه به ایرانند که این جمعیت می خواهند چه بکنند. متحیرند‏‎ ‎‏آنها که این چهل میلیون جمعیتی که این جا جمع شدند و یک گوشه ای هستند، اینها‏‎ ‎‏می خواهند چه بکنند. چین با یک میلیارد و صدمیلیون جمعیتش توجه به این جا دارد که‏‎ ‎‏ببیند چی هست در این جا. شوروی توجه دارد، امریکا بیشتر توجه دارد، همه متوجه اند‏‎ ‎‏به اینکه این یک جمعیت کمی که در یک گوشه از دنیا یک صدایی بلند کرده، این چه‏‎ ‎‏صدایی است که این طور صدایش در همه جا موج افکنده. آنها از باب اینکه نمی دانند‏‎ ‎‏اسلام یعنی چه، معنویت را نمی دانند یعنی چه. آنها همه حساب هاشان روی این است که‏‎ ‎‏ما چند تا تانک داریم، آنها هم چند تانک دارند، ما چه، البته ما وقتی این حساب را بکنیم‏‎ ‎‏مقابل امریکا و شوروی، ما چیزی نداریم اگر حساب این باشد، اما حساب این نیست،‏‎ ‎‏حساب این است که شما یک صدا بلند کردید دنیا را به حرکت در آوردید. ‏

مقدس بودن دفاع از اسلام و کشور اسلامی

‏     ‏‏الآن هر جای دنیا کسی برود، توجهش به ایران می بیند که از خود ما که این جا هستیم‏‎ ‎‏بیشتر مطلع هست جهات را. این برای این است که، مسئله، مسئلۀ معنوی است، مسئله،‏‎ ‎‏مسئله ای نیست که ما می خواهیم فقط جنگ بکنیم یا می خواهیم دفاع بکنیم. ما دفاع‏‎ ‎‏مقدس می خواهیم بکنیم؛ یعنی ما می خواهیم از آبروی اسلام، از آبروی کشور اسلامی‏‎ ‎‏دفاع بکنیم؛ این یک دفاعی است که عقل و اسلام هر دو با آن موافقند، همه می گویند که‏‎ ‎‏باید دفاع کرد. شما کشورتان الآن مورد طمع یک جنایتکار واقع شده است، و او را‏

‏بازیش داده اند برای اینکه، بیاید یک همچو شلوغکاری بکند. اگر چنانچه دستِ اینها‏‎ ‎‏پشت سرش نبود، با یک سیلی از بین رفته بود. اما آنها دارند همه دنبالش می کنند و حالا‏‎ ‎‏هم دارد سست می شود دنبال کردنشان، مأیوس شده اند اینها. شما بدانید که دشمن شما‏‎ ‎‏مأیوس است امروز و شما قوی اید امروز. لکن عمده تکلیف خود شماست که‏‎ ‎‏هرکدامتان به تکلیف عمل بکنید. قانون برای شما تکلیف معین کرده، اسلام برای شما‏‎ ‎‏تکلیف معین کرده، به این تکلیف باید عمل کرد. این تکلیف برای شما آبرو پیدا‏‎ ‎‏می شود، برای شما حیثیت پیدا می شود، کشور شما حیثیت پیدا می کند. ‏

حفظ حیثیت اسلامی - ملی در گِرو اتحاد نیروها

‏     ‏‏الآن کشور شما با آن وقت چقدر فرق دارد؛ آن وقت همه این بودند که مستشاران‏‎ ‎‏بیایند چه بکنند، چه بکنند، کارخانه های ما دست مستشارها بود، ارتشمان دست آنها‏‎ ‎‏بود، همه چیزمان دست آنها بود. امروز شما بحمدالله خودتان هستید، ایستادید روی‏‎ ‎‏پایتان در مقابل امریکا، شوروی، نمی دانم سایر جاها. می گویید که ما هستیم هیچ کاری به‏‎ ‎‏کسی نداریم، نمی تواند کسی دخالت کند و نخواهد کرد، نمی توانند هم بکنند، نه صلاح‏‎ ‎‏نظامی شان و نه صلاح سیاسی شان هست، نمی توانند این کار را بکنند. لکن شرط اینکه ما‏‎ ‎‏بتوانیم مقاومت کنیم و بتوانیم حفظ کنیم این کشور را، شما بخواهید حفظ بکنید حیثیت‏‎ ‎‏ملی خودتان را، حیثیت اسلامی خودتان، شرطش این است که با هم باشید. فکر اینکه من‏‎ ‎‏ارتشی هستم باید چه باشم، من عرض می کنم سپاهی هستم باید چه بشوم، من بسیجی‏‎ ‎‏هستم، این فکر از سرتان دور بشود. همه یکی هستید و آن قدرت است و آن قدرت ملی‏‎ ‎‏خودتان. وقتی همه یکی هستید دیگر این حرفها از بین می رود که من کجا و او کجا، همه‏‎ ‎‏با همید. الآن هم بحمدالله ـ آن طوری که گزارش دادند ـ الآن هم همه تان منسجم شدید،‏‎ ‎‏همۀ قوا با هم منسجم اند و می بینید هم که چطور از شما دارند می ترسند؛ این ور و آن ور‏‎ ‎‏افتادند دنبال اینکه بیایید صلح کنید. دروغ هم می گویند بحمدالله ، معلوم است که دروغ‏‎ ‎‏هم می گویند اینها. و خدا عذاب اینها را به دروغشان هم اضافه خواهد کرد در هر صورت‏

‏من از شماها می خواهم که هم یک خواستی که یک نفر مسئول نسبت به شما دارد و هم‏‎ ‎‏یک خواستی که خدا دارد، من از شماها می خواهم که بدون اینکه در ذهنتان خلجان،‏‎ ‎‏پیدا کند که ارتش شاید مثلاً آن طوری که منافقین می خواستند بکنند شاید بشود، بدون‏‎ ‎‏خلجان به کار خودتان مشغول باشید، قوی باشید، ملت با شماست، ما همه با شما هستیم،‏‎ ‎‏و روحانیون با شما مختلطند. الآن می بینید که در جمعیتی که هستید که سابق سابقه ندارد‏‎ ‎‏در نظام هیچ جا که این طوری مربوط به هم باشند. هیچ نظامی این طور نیست که‏‎ ‎‏روحانیش و ارتشیش و سپاهیش و مردمش و اینها مخلوط به هم باشند کأنّه یک موجود‏‎ ‎‏هستند. الحمدلله الآن این طوری هست، روحانیت این طور است و من امیدوارم که‏‎ ‎‏آقایان روحانیون بیشتر در جبهه ها بروند و بیشتر خدمت کنند به اینها و می کنند و وظیفه‏‎ ‎‏شان هست. ‏

ارتش حافظ اسلام و کشور اسلامی

‏     ‏‏و شما هم بدون اینکه در نظر بگیرید که من چی هستم و او چیست، همه در نظر‏‎ ‎‏بگیرید خدا به ما وظیفه داده، وظیفه معین کرده، وظیفۀ خدایی را داریم عمل می کنیم.‏‎ ‎‏بدانید که این سعادت دنیا و آخرت شما را ان شاءالله حفظ خواهد کرد. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏شما همه توجه به این معنا داشته باشید و به وظیفه ای که قانون برای شما معین کرده، به‏‎ ‎‏وظیفه ای که اسلام برای شما معین کرده، به آن وظیفه عمل بکنید. و شما و سپاه و سایرین‏‎ ‎‏دست واحد باشید برای حفظ آبروی خودتان، برای حفظ اسلام، برای حفظ کشور‏‎ ‎‏خودتان، کشوری که الآن الگو شده برای همه جا و بعدها به شما ملحق خواهند شد،‏‎ ‎‏ناچار ملحق خواهند شد، کشورهای دیگر ملحق به شما خواهند شد. و امیدواریم که یک‏‎ ‎‏انقلابی پیدا بشود. همین انقلابی که در ایران پیدا شد در همه جا ان شاءالله پیدا بشود،‏‎ ‎‏ان شاءالله . و من امیدوارم که همه تان مؤید و موفق باشید. و باز هم تاکید می کنم که در‏‎ ‎‏ذهنتان نیاورد کسی به اینکه ارتش مثلاً چطور است و ارتش کذا، آن حرف های سابق‏‎ ‎‏منافقین بود. اگر کسی یک همچو کلمه ای بگوید آن هم جزو منافقین است، و الاّ کسی‏

‏که مسلمان است ارتشش را می داند باید حفظ بکند. آدمی که مسلمان است، آدمی که‏‎ ‎‏علاقه دارد به کشور اسلامی، می داند که ارتش از ارگان هایی هستند که اسلام را حفظ‏‎ ‎‏می کنند، همین طوری که سپاه حفظ می کند، همین طوری که بسیج حفظ می کند. وقتی‏‎ ‎‏همه با هم شدید، یک جمعیت عظیم هستید، و در مقابل دیگران ان شاءالله قدرت نمایی‏‎ ‎‏می کنید و حفظ می کنید کشور خودتان را، دفع می کنید دشمنهای خودتان را. و من هم که‏‎ ‎‏وظیفه ام دعاگویی است به شما، و من بی اشکال هر شب به شماها دعا می کنم، بدون‏‎ ‎‏استثنا یک شب نیست که من به شما قوای مسلحه دعا نکنم، همه تان را و کسانی که بر ضد‏‎ ‎‏شما هستند نفرینشان نکنم. و خدا ان شاءالله به همۀ شما عزت و سلامت عنایت کند، و‏‎ ‎‏همه تان در درگاه خدا روسفید باشید، وقتی وارد می شوید در آن جا، در جمعیتی که‏‎ ‎‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ در رأسش هست، شماها هم باشید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎