نامه
موافقت با تأمین کسری نیازهای مالی جبهه های جنگ توسط دولت از طریق بانک مرکزی
نامه به نخست وزیر (تأمین کسری بودجه جبهه ازطریق بانک مرکزی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 دی‌ ‭1364

زمان (قمری) : 23 ربیع الثانی ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 463

موضوع : موافقت با تأمین کسری نیازهای مالی جبهه های جنگ توسط دولت از طریق بانک مرکزی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : موسوی، میر حسین (نخست وزیر)

نامه به نخست وزیر (تأمین کسری بودجه جبهه ازطریق بانک مرکزی)

نامه

‏زمان: 15 دی 1364 / 23 ربیع الثانی 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: موافقت با تأمین کسری نیازهای مالی جبهه های جنگ توسط دولت از طریق بانک‏

‏مرکزی‏

‏مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)‏

‏ [‏‏آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر، طی نامه ای به امام خمینی نوشته است:‏

‏     «... 1ـ استقبال خارج از حدّ تصور امت اسلامی از شرکت در کاروانهای راهیان کربلا، دولت را با‏‎ ‎‏بُعد نوینی از سازماندهی و مدیریت جنگ و هزینه های جدید روبه رو ساخته است و در حقیقت دولت‏‎ ‎‏تأمین هزینه های لازم برای مشارکت این کاروانهای عظیم و تکان دهندۀ مردمی را که جان برکف برای‏‎ ‎‏سرکوبی رژیم متجاوز، سراپا آماده گشته اند، بر خود یک امر مسلم و قطعی می داند.‏

‏     2ـ ارگانها و نهادهای نظامی و انتظامی علاوه بر انجام وظایف قانونی و اسلامی خود تا سر حد‏‎ ‎‏امکان، نیروی انسانی، بودجه و منابع فیزیکی خود را در راه جنگ بسیج نموده و این امر حتی موجبات‏‎ ‎‏بدهیهای قابل توجهی را به سایر ارگانها فراهم آورده است. ‏

‏     3ـ بودجۀ مصوب سال 1364 برای تأمین هزینه های اضافی مورد نیاز جنگ کافی نمی باشد و فشار‏‎ ‎‏این قبیل هزینه ها به بودجۀ عمومی دولت بسیار قابل توجه است...».‏

‏     نخست وزیر در ادامۀ گزارش خویش با اشاره به ارقام مورد نیاز و بر اساس نظر آقای هاشمی‏‎ ‎‏رفسنجانی، نماینده امام در شورایعالی دفاع، درخواست نموده است اجازۀ واگذاری مبلغ درخواستی به‏‎ ‎‏دولت از طریق بانک مرکزی را صادر فرمایند. امام خمینی در پاسخ چنین نوشته اند:‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     در صورتی که ضرورت اقتضا کند و موافقت اکثریت رؤسای سه قوه جلب شود،‏‎ ‎‏مجازید. ان شاءالله تعالی موفق باشید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏