پیام
برگزاری مجلس ختم آقای مرتضی حائری یزدی
پیام به آقای محمد علی انصاری کرمانی (برگزاری مجلس ختم آقای حائری یزدی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : اس‍ف‍ن‍د ‭1364

زمان (قمری) : جمادی الثانی ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 12

موضوع : برگزاری مجلس ختم آقای مرتضی حائری یزدی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : انصاری کرمانی، محمد علی

پیام به آقای محمد علی انصاری کرمانی (برگزاری مجلس ختم آقای حائری یزدی)

پیام

‏زمان: اسفند 1364 / جمادی الثانی 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: برگزاری مجلس ختم آقای مرتضی حائری یزدی‏

‏مخاطب: انصاری کرمانی، محمد علی ‏

‏ [‏‏گزارش مکتوب آقای محمدعلی انصاری‏‎[1]‎‏ که جهت کسب تکلیف، خدمت امام خمینی تقدیم شده‏‎ ‎‏است:‏

‏     آقای حاج احمد آقا‏‎[2]‎‏]‏‏پیغام داده اند:‏‎]‎‏ آقای پسندیده‏‎[3]‎‏ می خواهند فردا برای آقای حائری‏‎[4]‎‎ ‎‏اعلام فاتحه کنند. بعد از فاتحه ای که از طرف حضرتعالی گذاشته شد، شاید مصلحت نباشد.‏‏]‏

‏[‏‏پاسخ امام خمینی:‏‏]‏

‎     ‎‏ما در هر امری نباید دخالت کنیم. فاتحه مانع ندارد.‏

‎ ‎

  • ـ از اعضای دفتر امام خمینی.
  • ـ آقای سید احمد خمینی.
  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده، برادر بزرگ امام خمینی.
  • ـ آقای مرتضی حائری یزدی، فرزند مؤسس حوزۀ علمیۀ قم و از مدرّسان عالیمقام حوزه.