نامه
اعلام نظر در مورد اموال غیر مجهول المالک
نامه به آقایان محمد یزدی و محمد محمدی گیلانی در مورد اموال غیر مجهول المالک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1365

زمان (قمری) : 3 رم‍ض‍ان‌ ‭1406

مکان: تهران

شماره صفحه : 43

موضوع : اعلام نظر در مورد اموال غیر مجهول المالک

زبان اثر : فارسی

مخاطب : یزدی، محمد ـ محمدی گیلانی، محمد

نامه به آقایان محمد یزدی و محمد محمدی گیلانی در مورد اموال غیر مجهول المالک

نامه 

‏زمان:‏‎ ‎‏23 اردیبهشت 1365 / 3 رمضان 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اعلام نظر در مورد اموال غیر مجهول المالک ‏

‏مخاطب: یزدی، محمد ـ محمدی گیلانی، محمد ‏

‏ [‏‏برادر میرحسین موسوی، نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران... پیرو نامۀ پیشنهادی دربارۀ‏‎ ‎‏نحوۀ اجرای تبصرۀ یازده بودجۀ کل کشور... همان طور که در صورت جلسۀ امروز ملاحظه می فرمایید‏‎ ‎‏دو مورد زیر با توجه به اینکه مجهول المالک نیستند منوط به اخذ نظر مستقیم از حضرت امام ـ مدظله‏‎ ‎‏العالی ـ شده است: ‏

‏     1ـ احکام تخمیس (اعم از خمس یا دو خمس یا دو پنجم اموال محکوم)‏

‏     2ـ احکام خروج از ذمۀ حکومت اسلامی (باتوجه به اینکه مالک خود اشخاص بوده اند و به لحاظ‏‎ ‎‏در پناه و ذمۀ حکومت اسلامی نبودن، این اموال در اختیار امام قرار می گیرد) خواهشمند است چنانچه‏‎ ‎‏مصلحت بدانید در جهت استفتاء از حضور حضرت امام ـ مدظله العالی ـ درباره تکلیف این دو مورد‏‎ ‎‏اقدام و تعیین فرمایید که اموال این احکام: 1ـ تحویل کمیتۀ امداد شود. 2ـ در اختیار دولت بماند. 3ـ به‏‎ ‎‏مصرف دیگری که حضرت امام تعیین می فرمایند برسد. ‏

‏طهماسب مظاهری ـ سرپرست دفتر اجرایی تبصرۀ 82 ـ 15 / 2 / 65‏‏]‏

‏ ‏

‏ بسمه تعالی ‏

‏     جنابان حجتی الاسلام آقای یزدی و آقای محمدی گیلانی، زحمت کشیده و به‏‎ ‎‏جهات شرعیه آنچه مرقوم شده رسیدگی نمایید. در صورت تطبیق با موازین شرعیه به‏‎ ‎‏کمیتۀ امداد و برای فقرا تسلیم شود.‏

‏23 / 2 / 65 ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎