نامه
اختیارات قاضی محکمه قضات
نامه به آقای سید جعفر کریمی (اختیارات قاضی محکمۀ قضات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1367

زمان (قمری) : 4 رم‍ض‍ان‌ ‭1408

مکان: تهران

شماره صفحه : 32

موضوع : اختیارات قاضی محکمه قضات

زبان اثر : فارسی

مخاطب : کریمی، سید جعفر

نامه به آقای سید جعفر کریمی (اختیارات قاضی محکمۀ قضات)

نامه

‏زمان: 1 اردیبهشت 1367 / 4 رمضان 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اختیارات قاضی محکمۀ قضات‏

‏مخاطب: کریمی، سید جعفر‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک مقام معظم ولایت امر و رهبر عظیم الشأن انقلاب، بنیانگذار‏‎ ‎‏نظام الهی پر خیر و برکت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی‏

‏با اهدای سلام و تحیات وافره و آرزوی طول عمر پرافتخار توأم با سلامت وجود مبارک آن امام‏‎ ‎‏بزرگوار ـ روحی فدا ـ احتراماً، به شرف عرض عالی می رساند:‏

‏     همان گونه که خاطر مبارک حضرت امام مستحضر است، اینجانب در بدو امر قبول وظیفۀ ادارۀ‏‎ ‎‏محکمۀ قضات از سوی حضرتعالی، طی دو جلسه حضوری نسبت به چگونگی انجام خدمت و حدود‏‎ ‎‏مسئولیت و اختیارات از محضر مبارک کسب تکلیف نمودم، که امام عزیز در اینباره رهنمودهای مفید و‏‎ ‎‏کارساز و دستورالعملهای لازم صادر فرمودند، لیکن موضوع حدود اختیارات و در نتیجه عملکرد‏‎ ‎‏اینجانب که موافق با ضوابط شرعی و طبق دستورالعمل حضرت امام انجام گرفته، در مواردی از سوی‏‎ ‎‏مقامات محترم عالی قضایی مورد مناقشه قرار گرفت.‏

‏     اینک با توجه به این کار در تخلفات قضات محترم منصوب گاهی دیده می شود که حکم صادره‏‎ ‎‏مخالف فتوا و خلاف شرع و قانون است و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی مالی یا غیر مالی‏‎ ‎‏شاکیان شده است. برای اینکه در چگونگی احقاق حقوق شرعی و قانونی شکایت علیه قضات محترم‏‎ ‎‏در مثل موارد فوق حجت شرعی داشته باشم، از محضر مبارک امام بزرگوار عاجزانه استدعا دارم، در‏‎ ‎‏رابطه با:‏

‏     1ـ اختیار نقض حکم خلاف شرع و قانون وفق مقررات شرعی‏

‏     2ـ تعیین تکلیف حکم وضعی و ضمان حقوق و اموال تضییع شده‏

‏     3ـ تعیین مجازات تعزیری قاضی متخلف‏


‏     4ـ قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت حکم این دادگاه، در موارد فوق اینجانب را ارشاد فرمایید.‏

‏... شاگرد کوچک امام بزرگوار: سید جعفر کریمی ـ 28 / 1 / 67‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     جنابعالی مجازید در موارد مذکور طبق موازین شرعی و قانونی عمل نمایید، و در‏‎ ‎‏تعزیرات حکومتی در مواردی که بدون تعزیرات، کار موافق مصالح انجام نمی گردد‏‎ ‎‏مجازید آن را اجرا نمایید. در تمام موارد احتیاط را رعایت فرمایید.‏

‏1 / 2 / 67‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎