پیام
رسالت و وظایف مجلس شورای اسلامی
پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره (رسالت و وظایف مجلس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 خ‍رداد ‭1367

زمان (قمری) : 12 ش‍وال‌ ‭1408

مکان: تهران

شماره صفحه : 50

موضوع : رسالت و وظایف مجلس شورای اسلامی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : گشایش سومین دوره مجلس شورای اسلامی

مخاطب : نمایندگان مجلس شورای اسلامی

پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره (رسالت و وظایف مجلس)

پیام 

‏زمان:‏‎ ‎‏7 خرداد 1367 / 12 شوال 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: رسالت و وظایف مجلس شورای اسلامی ‏

‏مناسبت: گشایش سومین دورۀ مجلس شورای اسلامی ‏

‏مخاطب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     از عنایت و توجه ذات مقدس حق تعالی سپاسگزاریم که بار دیگر ملت شریف و‏‎ ‎‏عزیز ایران را به ادای یکی از بزرگترین فرایض سیاسی و اجتماعی خود مفتخر نمود. و‏‎ ‎‏در اوج شرارت شیطان بزرگ و اذناب پلید او علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران، توفیق بیعت مجدد با میثاقهای ازلی خود را به آنان کرامت فرمود. و به رغم‏‎ ‎‏بدخواهان، انتخابات سومین دورۀ مجلس شورای اسلامی با صحت و سلامت و در‏‎ ‎‏موعد مقرر برگزار گردید، که بحمدالله امروز ما شاهد افتتاح سومین دورۀ مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی هستیم. و من ضرورتی به ذکر حوادث زمان انتخابات و نیز حماسه های مردم‏‎ ‎‏عزیزمان در این مورد نمی بینم و همچنین اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی و‏‎ ‎‏شورای نگهبان در نظام کشور اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. و ان شاءالله نمایندگان‏‎ ‎‏محترم مجلس، سنگینی بار مسئولیت و رسالت خود را در این امر خطیر احساس کرده و‏‎ ‎‏می کنند و به خوبی دریافته اند که نظام و مردم از آنان چه انتظاری دارند، که باید گفت‏‎ ‎‏مجموعۀ خواسته ها و انتظارات اسلامی مردم از مجلس، رفع گرفتاریها و محرومیتها و‏‎ ‎‏دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداری کشور، از انتظارات بحقی است که باید آنها را‏‎ ‎‏جدی گرفت. و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره ها و مواد‏‎ ‎‏غیر ضروری به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و بر اساس اسلام عزیز در‏‎ ‎‏کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع‏

‏و سیاستهای زیر بنایی کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در‏‎ ‎‏راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید. ‏

‏     و امروز کشور و نظام و مدیریت آن همچون گذشته نیاز به شجاعت در حل مسائل و‏‎ ‎‏چه بسا وسوسه ها، ما را از رسیدن به اهداف بزرگتری که در پیش رو و در نظر داریم‏‎ ‎‏محروم کند، که امیدوارم این مجلس با هماهنگی و همدلی نمایندگان و نیز با همسویی و‏‎ ‎‏ارتباط قوی با مدیران و مجریان و کارشناسان و همچنین با استفاده از نظریات و مشورت‏‎ ‎‏با شورای محترم نگهبان، بتواند گامهای بلندی در حل معضلات محرومین و پابرهنه ها‏‎ ‎‏بردارد و در تنگناها و موانع، از قدرت و قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت که پشتوانۀ عظیم و با برکت و پر ثمری برای کشور ماست، بهره مند شود. ‏

‏     و اما چیزی که از همۀ اینها مهمتر است، اینکه چه آنهایی که به مجلس راه یافته اند و‏‎ ‎‏خادم منتخب شده اند و چه آنها که به وظیفۀ خود عمل نموده اند ولی به مجلس راه‏‎ ‎‏نیافته اند و همچنین طرفداران هر دو گروه باید بدانند که همۀ این امور اعتباری و زودگذر‏‎ ‎‏است و همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفۀ کردار ما ماندنی است اعمال و رفتار‏‎ ‎‏ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگی ما می شود، صفای معنویت و ثمرات‏‎ ‎‏خلوص بندگی است، و ما هم نباید خلوص عمل و جامعۀ اسلامی خودمان را به زنگار‏‎ ‎‏کدورتها و اختلافات آلوده کنیم و رقابتهای گذشتۀ انتخاباتی هم هرگز نباید موجبات‏‎ ‎‏تفرقه و جدایی را فراهم نماید. ‏

‏     و من احتمال می دهم که عوامل و دستهای ناپاکی بخواهند از رقابتهای انتخاباتی در‏‎ ‎‏رسیدن به آرزوهای خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بی معنا دلها را از یکدیگر‏‎ ‎‏جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت‏‎ ‎‏مجلس را زیر سؤال برند، که در این شرایط همۀ آحاد ملت ایران و همۀ روحانیون و‏‎ ‎‏دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه‏‎ ‎‏دهند. و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جدّ مواظب نوشته ها و گفته های خود‏‎ ‎‏باشند و نمایندگان مجلس نیز به عدالت و عطوفت با یکدیگر برخورد کنند و به مسائل‏

‏دامن نزنند و خصوصاً در اعتبارنامه ها به مسائل شخصی و گروهی نپردازند و در نطقهای‏‎ ‎‏قبل از دستور و غیر آن به شخصیت و اعتبار نمایندگی مجلس توجه کنند و حرمت‏‎ ‎‏مجلس و نظام و اخلاق کریمۀ اسلامی را مقدّم دارند و خلاصۀ کلام اینکه مجلس و‏‎ ‎‏نمایندگان باید مؤید وحدت و انسجام جامعه باشند و مسئولین در کنار مردم و مردم‏‎ ‎‏همراه و پشتیبان مسئولین به وظیفۀ خود عمل کنند و از برکات مادی و معنوی اتحاد‏‎ ‎‏مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه ها کنار نروند که امروز شاید گناهی بالاتر از‏‎ ‎‏کناره گیری نباشد و هیچ عذر و بهانه ای برای ترک صحنۀ انقلاب پذیرفته نمی شود. ‏

‏     و مردم عزیز ایران بعد از فراغت از انتخابات همچون گذشته به پشتیبانی مادی و‏‎ ‎‏معنوی خود از جبهه های نبرد و رزمندگان ادامه دهند و سپاهیان نور را حمایت نمایند و‏‎ ‎‏همۀ آنان و رزمندگان عزیز بدانند که در هر صورت پیروزی با ماست و ما به این مسئله با‏‎ ‎‏تمام وجود معتقدیم و از آغاز جنگ تاکنون بارها عنایات حق را دیده ایم. و ملت بزرگ‏‎ ‎‏ایران مطمئن باشند که از آن روزی که در این راه مقدس قدم نهاده اند، چیزی را از دست‏‎ ‎‏نداده اند که نگران حادثه باشند و ضرری نکرده اند که از آن احساس غبن و پشیمانی‏‎ ‎‏کنند؛ همۀ سرمایه های آنان در پیشگاه مقدس حق تعالی باقی مانده است. ‏

‏     البته کشوری همانند ایران که در صدد تحقق اهداف بلند اسلامی است، ممکن است‏‎ ‎‏فرازها و نشیبهایی داشته باشد همان گونه که در صدر اسلام نیز چنین بوده است ولی برای‏‎ ‎‏یک ملت بزرگ هیچ پیروزی ای بالاتر از تصمیم و عزم و ارادۀ استوار آنان برای رسیدن‏‎ ‎‏به حق نیست که بحمدالله خداوند آن را به مردم کشور ایران عنایت نموده است و ما به‏‎ ‎‏یاری خدا و با همت و ارادۀ پولادین مردم در برابر همۀ مشکلات خواهیم ایستاد و همان‏‎ ‎‏گونه که به برکت ایمان و توکل مردم و رزمندگان به پیروزیهای بزرگ و معجزه آسایی‏‎ ‎‏رسیده ایم و هر روزِ ما روز موفقیت و امتحان جدیدی بوده است، بعد از این نیز به راه‏‎ ‎‏خود ادامه می دهیم. ‏

‏     رزمندگان عزیز و دلاور ما اعم از ارتش و سپاه و بسیج با تکیه بر ایمان و سلاح و امید‏‎ ‎‏به نصرت حق و با حمایت بی شائبۀ مردم، به نبرد و دفاع مقدس خود ادامه دهند و عزمها‏

‏را جزم کنند و بر دشمن زبون بتازند و با همت خود افتخار نصرت و پیروزی را به ارمغان‏‎ ‎‏آورند که سرنوشت جنگ در جبهه ها رقم می خورد، نه در میدان مذاکره ها. و به یاری‏‎ ‎‏خداوند و دعای خیر حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ حرف آخرمان را با صدامیان و‏‎ ‎‏جهانخواران در صحنۀ حماسۀ جهاد و شهادت می زنیم و از خداوند نیز صبر و مدد‏‎ ‎‏می طلبیم. خداوند یار و ناصر مجاهدان و رزمندگان ما باد. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎