سخنرانی
لزوم مشارکت مردم در بازسازی
سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (آمادگی همه جانبه در امر دفاع و بازسازی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 ش‍ه‍ری‍ور ‭1367

زمان (قمری) : 17 م‍ح‍رم‌ ‭1409

مکان: تهران

شماره صفحه : 115

موضوع : لزوم مشارکت مردم در بازسازی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : هفته دولت

حضار : خامنه ای، سید علی (رئیس جمهور) ـ موسوی، میر حسین (نخست وزیر) و اعضای هیأت دولت

سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (آمادگی همه جانبه در امر دفاع و بازسازی)

سخنرانی

‏زمان: 8 شهریور 1367 / 17 محرم 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: لزوم مشارکت مردم در بازسازی‏

‏مناسبت: هفته دولت‏

حضار: خامنه ای، سید علی (رئیس جمهور) ـ موسوی، میر حسین (نخست وزیر) و اعضای هیأت دولت

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن

‏     ‏‏ما اولاً تشکر می کنیم از هیأت دولت و ملت ایران که در این ایام جنگ با اینکه خیلی‏‎ ‎‏تحت فشار بودند، با قدرت و با حفظ عظمت اسلام کارها را بخوبی انجام دادند تا این‏‎ ‎‏خارِ سر راه شکسته شد. و ما امروز باید بعض مسائل را عرض کنیم. من جمله اینکه ما‏‎ ‎‏نباید حساب کنیم که جنگ تمام شده است، ما باید حساب کنیم که در حال جنگیم، برای‏‎ ‎‏اینکه، دشمن ما ـ چه دشمنهای بزرگ از قبیل امریکا و شوروی و چه آنهایی که اذناب‏‎ ‎‏آنها هستند از قبیل صدام و امثال اینها ـ اینها چون با اسلام مخالف هستند و دیدند که‏‎ ‎‏اسلام امروز در دنیا یک قدرت بزرگی شده است در مقابل آنها، از این جهت، آنها دائماً‏‎ ‎‏مشغول نقشه کشی هستند، و ما نباید از این مسئله غفلت کنیم. هم باید مردم مهیا باشند.‏‎ ‎‏قوای مسلح مهیا باشند. مردمی که باید به جبهه بروند و جبهه ها را پر کنند. تعقیب کنند این‏‎ ‎‏مطلب را و سستی نکنند. دشمن ما دشمنی است که با نقشه کار می کند.‏

‏     الآن ممکن است که در ایران منتشر کنند که خوب، دیگر مسئله تمام شد و چه شد و‏‎ ‎‏مردم را سست کنند و حال اینکه مسئله تمام نشده است، اینها همیشه دنبال این هستند که‏‎ ‎‏کارهای خودشان را انجام بدهند و لو به دست ملتها یا دولتها. در ایران چون نمی توانند‏‎ ‎‏این کار را بکنند، نه ملت با آنهاست نه دولت، از این جهت، یک راههای دیگری که‏

‏دارند دنبال می کنند. از این جهت، ما باید بیدار باشیم، جبهه ها باید پر باشد، ما خودمان را‏‎ ‎‏در حال جنگ بدانیم. می بینید که به هیچ چیز از امور اعتنا ندارند، امروز می گویند جنگ،‏‎ ‎‏فردا همان جنگ را صلح می کنند، باز فردا جنگ شروع می کنند. از این جهت، قوای‏‎ ‎‏مسلحۀ ما و ملت ما باید مهیا باشند برای این امر.‏

لزوم مشارکت مردم در بازسازی و نظارت دولت

‏     ‏‏این یک مسئله است، مسئله دیگر؛ این مسئلۀ بازسازی است که بسیار مهم است، در‏‎ ‎‏بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می شود. اگر بخواهد دولت‏‎ ‎‏مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این‏‎ ‎‏امر مهم به میدان بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا مؤخر،‏‎ ‎‏این بالاخره صحبت پیش می آید و آن طوری که صلاح است این است که هیأت‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند،‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور‏‎ ‎‏باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت باید به مردم مجال بدهد‏‎ ‎‏به اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که با تأنّی و‏‎ ‎‏نقشه کشی این کار مهم را انجام بدهند؛ ممکن است دستهایی در کار باشند که بخواهند در‏‎ ‎‏همین مقوله هم راجع به بازسازی هم شلوغ کنند و فساد ایجاد کنند، این را باید خیلی‏‎ ‎‏متوجه باشند و این همان هیأت تشخیص مصلحت که مرکب از سران کشور است، آنها‏‎ ‎‏باید نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم شرکت بدهند. چنانچه حالا بعد از جنگ‏‎ ‎‏است مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لکن با نظارت دولت، که یک وقت ـ‏‎ ‎‏خدای نخواسته ـ دوباره از آن چیزهایی که از خارج می آوردند و آن چیزهای فاسدی که‏‎ ‎‏می آوردند دوباره شروع نکنند. دولت اجازه بدهد مردم از خارج چیز بیاورند، تجارت‏‎ ‎‏کنند، لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود. این هم یک مطلبی است که مهم است‏‎ ‎‏و باید خیلی در آن ‏‏[‏‏دقت‏‏]‏‏ کرد.‏


‏     و باز مسائلی هست که تمامش مربوط به این است که ما باید بیدار باشیم در این امور،‏‎ ‎‏نباید که توهم کنیم که باید همۀ آن کارها زودی درست بشود. الآن ممکن است که یک‏‎ ‎‏عده ای بیفتند توی مردم ... اشخاصی که مخالف با ما هستند ـ هستند، زیادند ـ الآن هم‏‎ ‎‏هستند که خوب، جنگ تمام شد، یا الله زود تمام کنید! مطلب یک مطلبی نیست که‏‎ ‎‏بزودی تمام بشود، مطلبی است که هشت سال کوبیدند، شهرهای ما را از بین بردند؛ این‏‎ ‎‏باید اقلاً همان قدری که آنها کردند ما دنبال کنیم که ان شاءالله تا چند سال بتوانیم این کار‏‎ ‎‏را انجام بدهیم. مردم ننشینند گوش کنند به حرف اشخاص که زود باید درست بشود،‏‎ ‎‏فوراً باید همه چیز درست بشود؛ نه، نمی توانند، مسئله ای است که نمی شود. این را هم،‏‎ ‎‏در این امر باید خیلی دقیق باشند و هم در مهیا بودن راجع به جنگ.‏

‏     و من امیدوارم که خداوند تأیید کند شما را؛ همان طور که تا حالا تأیید کرده است، ما‏‎ ‎‏تا حالا با تأییدات الهی پیش رفته ایم، بنابراین، کار مهم اتکال به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏است. تا حالا هر چه شده به دست او بوده، از حالا هم تا آخر به دست اوست و ما هم تابع‏‎ ‎‏هستیم که کارهایی که ایشان می گوید عمل کنیم. و شما هم متوجه به این معنا باشید که‏‎ ‎‏اتکالتان را به خدا زیاد کنید و توجه تان را به خدا زیاد کنید و ما چیزی نیستیم، ما هیچ‏‎ ‎‏هستیم. آن که هست اوست. و آن که کار می کند اوست. و من هم که وظیفه ام دعاست. من‏‎ ‎‏دعا می کنم راجع به همۀ شما. و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که به همۀ شما توفیق‏‎ ‎‏بدهد. به همۀ شما سلامت بدهد. به ملت ایران توفیق و سلامت بدهد. خداوند دشمنان‏‎ ‎‏اسلام را نابود کند. ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله ‏

‎ ‎