اطلاعیه
اطلاعیه دفتر امام خمینی در مورد وجوب قتل سلمان رشدی، و تکذیب شایعات
اطلاعیه دفتر امام (وجوب قتل سلمان رشدی و عدم امکان توبه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1367

زمان (قمری) : 11 رج‍ب‌ ‭1409

مکان: تهران

شماره صفحه : 268

موضوع : اطلاعیه دفتر امام خمینی در مورد وجوب قتل سلمان رشدی، و تکذیب شایعات

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت مسلمان ایران و مسلمانان جهان

اطلاعیه دفتر امام (وجوب قتل سلمان رشدی و عدم امکان توبه)

اطلاعیه

‏زمان: 29 بهمن 1367 / 11 رجب 1409 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اطلاعیۀ دفتر امام خمینی در مورد وجوب قتل سلمان رشدی، و تکذیب شایعات‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران و مسلمانان جهان‏

‏بسمه تعالی ‏

‏[‏‏رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نسبت می دهند که اگر نویسندۀ کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام دربارۀ او لغو می گردد. امام‏‎ ‎‏خمینی ـ مدّ ظلّه ـ فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏این موضوع صددرصد تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان‏‎ ‎‏هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به‏‎ ‎‏دَرک واصل گرداند.‏

‏ ‏‏[‏‏حضرت امام اضافه کردند:‏‏]‏

‎     ‎‏اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از‏‎ ‎‏مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل‏‎ ‎‏می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.‏

‎ ‎