بیانات
دریچه ای به دنیای بزرگ و جاوید
بیانات خطاب به وزیر امور خارجه شوروی (در پاسخ به نامه گورباچف)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 اس‍ف‍ن‍د ‭1367

زمان (قمری) : 19 رج‍ب‌ ‭1409

مکان: تهران

شماره صفحه : 298

موضوع : دریچه ای به دنیای بزرگ و جاوید

زبان اثر : فارسی

حضار : ادوارد شواردنادزه (وزیر امور خارجه شوروی) ـ ولایتی، علی اکبر (وزیر امور خارجه) ـ لاریجانی، محمد جواد

بیانات خطاب به وزیر امور خارجه شوروی (در پاسخ به نامه گورباچف)

بیانات

‏زمان: صبح 7 اسفند 1367 / 19 رجب 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: دریچه ای به دنیای بزرگ و جاوید‏

حضار: ادوارد شواردنادزه (وزیر امورخارجۀ شوروی) ـ ولایتی، علی اکبر (وزیر امورخارجه) ـ لاریجانی، محمدجواد ـ نوبری، علیرضا (سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی)

‏ [‏‏در این دیدار وزیر امورخارجه شوروی ضمن تسلیم پیام کتبی میخائیل گورباچف‏‎ ‎‏به امام امت محتوای این پیام را به استحضار امام خمینی رساند.‏

‏     در این دیدار ابتدا شواردنادزه گفت:‏

‏     از حضرت امام بسیار متشکرم از این فرصتی که برای ملاقات با شما به دست آوردم. مأموریت دارم‏‎ ‎‏پیام جوابیۀ میخائیل سرگئی گورباچف را تسلیم حضرت امام کنم. سعی خواهم کرد به طور خیلی‏‎ ‎‏مختصر محتوای این پیام را برای شما عنوان نمایم. ابتدا می خواستم عرض کنم که خود واقعیات تبادل‏‎ ‎‏پیامها بین رهبران کشور ما یک پدیدۀ منحصر به فرد در روابط فیمابین است. اعتقاد ما بر این است که‏‎ ‎‏شرایط پیش آمده است تا روابط فیمابین دو کشور ما وارد یک مرحله کیفی جدیدی شود. که برای‏‎ ‎‏همکاریها در تمامی زمینه ها.‏

‏     آقای گورباچف در پیام خود اشاره می کنند که پیام جنابعالی خطاب به دبیر کل کمیتۀ مرکزی حزب‏‎ ‎‏کمونیست اتحاد شوروی از مفاهیم فراوان سرشار است.‏

‏     تمامی اعضای هیأت رهبری شوروی متن پیام جنابعالی را مطالعه کردند. شکی نیست که ما در‏‎ ‎‏موارد عمده ای اتفاق نظر داریم اما مواردی هم است که ما اختلاف نظر داریم. اما این مهم نیست.‏

‏     در پیام شما ملاحظات عمیق راجع به سرنوشت بشریت دارد. آقای گورباچف عقیده دارند که ما در‏‎ ‎‏مهمترین مورد اتفاق نظر داریم یعنی انسانها باید یاور یکدیگر باشند تا بشریت فنا ناپذیری به خود‏‎ ‎‏بگیرد. چنانچه انسانها متحد نشوند خطر فاجعه برای بشریت وجود دارد، چون امکانات بالقوه برای به‏‎ ‎‏وجود آوردن چنین فاجعه توسط خود انسانها ایجاد شده است.‏


‏     آقای گورباچف معتقد است که مبارزه در راه نیل به یک دنیای عاری از سلاح هسته ای و آزاد از‏‎ ‎‏زور وظیفۀ تمامی ملتهاست.‏

‏     و اما راجع به سیاست خارجی اتحاد شوروی، هدف ما تعمیم رجحان ارزشهای مشترک برای‏‎ ‎‏تمامی ملتها و برتری این ارزشها بر تمامی منافع دیگر چه طبقه ای و چه ملی است. ‏

‏     آقای گورباچف به شما می نویسد که حرفهای امام راجع به حسن نیت رهبری ایران جهت داشتن‏‎ ‎‏روابط حسنه و حسن همجواری با اتحاد شوروی با واکنش خوب از طرف رهبران شوروی مواجه شده‏‎ ‎‏است. ما دارای یک مرز بسیار طولانی هستیم همچون دارای سنن دیرینۀ مناسبات و روابط فرهنگی‏‎ ‎‏بین دو ملت هستیم. ‏

‏     ما اساس خوبی داریم برای استمرار مناسبات ما بر پایۀ جدید. یعنی بر پایۀ اصول احترام متقابل،‏‎ ‎‏تساوی حقوق و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.‏

‏     آقای گورباچف می نویسد که در سیاست بین المللی، ما پیرو یک اصل اساسی هستیم یعنی اصل‏‎ ‎‏احترام به آزادی انتخاب برای هر انسان و هر ملت. نتیجتاً کشور ما و تمامی ملت ما از انقلاب بزرگ شما‏‎ ‎‏حُسن استقبال کرده است. استبداد شاهنشاهی در ایران مردم خود را استثمار کرده و از روشهای واقعاً‏‎ ‎‏بربریت استفاده می کرده و شرافت و آبروی ملت خود را پایمال کرده برای جلب رضایت نیروهای‏‎ ‎‏خارجی. انقلاب شما انتخاب ملت شما بوده است و ما از این انتخاب همیشه پشتیبانی کرده و می کنیم.‏

‏     آقای گورباچف در پیام خود می نویسند که ملت ما نیز انتخاب خود را به عمل آورده و این در سال‏‎ ‎‏1917 بود. در رهگذر ما هم مشکلات بزرگی بود و هم موفقیتهای چشمگیری بوده هم اشتباهات‏‎ ‎‏وخیمی بوده است و نقض حقوق بشر هم بوده که ما این اشتباهات خود را اصلاح می کنیم و آن را‏‎ ‎‏محکوم می کنیم. علی رغم تمامی مشکلات ما از دستاوردهای خود توانستیم دفاع کنیم چون انتخاب‏‎ ‎‏مردم راست بوده است.‏

‏     می خواستم به استحضارتان برسانم که مسئلۀ آزادی انتخاب در دستور روز زندگی بین المللی‏‎ ‎‏کنونی نیز هست. ما برای خود سؤالی داریم چرا که راه برای ادامۀ رهگذر پیدا کنیم: آیا این راه ما راه‏‎ ‎‏کهنه و دگماتیک باشد یا راه جدید و انقلابی. انتخاب ما به نفع راه دوم است، ما در کشورمان انقلاب‏‎ ‎‏داریم، اما یک انقلاب مسالمت آمیز بدون سنگرها و بدون توسل به زور، ما می خواستیم که حضرت‏

‏امام بدانند که در کشور ما روند تجدید و بازسازی ادامه دارد. بازسازی اقتصادی و سیاسی، تجدید‏‎ ‎‏ارزیابیهای ما و طرز تفکر ما و تجدید نظریاتی که ما قبلاً داشتیم.‏

‏     آقای گورباچف اشاره می کند که تحولات عظیمی در جهان اخیراً پدید آمده فکر می کنیم می شود‏‎ ‎‏گفت که ما در آستانۀ یک نظام جدید اقتصادی و سیاسی قرار داریم.‏

‏     توافقهای بسیار مهم به امضا رسیده است یک کلاس از سلاحهای هسته ای از بین می رود.‏

‏     دورنمای خوبی برای از بین بردن سلاح شیمیایی باز شده است و همین طور دورنمای خوبی برای‏‎ ‎‏جلوگیری از تقابل نظامی دولتها، اما این یک هدیۀ امپریالیستها نیست، این ارادۀ ملتهاست و ارادۀ زمان‏‎ ‎‏است.‏

‏     چارۀ دیگری وجود ندارد، مسابقۀ تسلیحاتی و آوردن آن به فضا منجر به فاجعۀ بشریت خواهد‏‎ ‎‏بود. در مناطق مختلف دنیا مناقشات خونین دارند به پایان می رسند.‏

‏     ما از خاتمۀ جنگ ایران و عراق با صراحت حُسن استقبال می کنیم، برای همکاری با شما جهت‏‎ ‎‏استحکام صلح در خاورمیانه و نزدیک و تمامی جهان آمادگی داریم.‏

‏     حضور وسیع نظامی در خلیج فارس مورد نگرانی ما است. منظورم حضور نظامی کشورهای خارج‏‎ ‎‏از منطقه است. این پدیده بسیار خطرناک است و باید آن را به اتمام رساند.‏

‏     ما می خواهیم با موفقیت در امر حل و فصل عادلانۀ مناقشۀ افغانستان نیز با شما همکاری خوبی‏‎ ‎‏داشته باشیم، بگذاریم که مردم افغانستان سرنوشت خود را خودشان بدون دخالت از خارج تعیین‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏     شواردنادزه افزود: یک نکتۀ دیگر از پیام آقای گورباچف ایشان اظهار آمادگی می کنند برای‏‎ ‎‏گسترش همکاریهای اقتصادی و همکاریهای ما در زمینه هایی که ما قبلاً همکاریهای خوبی داشته‏‎ ‎‏بودیم.‏

‏     ما برای برقراری و ادامۀ تماسها بین انسانها، نمایندگان محافل اجتماعی و روحانیون نیز آمادگی‏‎ ‎‏داریم.‏

‏     دعوت جنابعالی برای انجام سفر به قم به آگاهی علمای اسلام کشور ما رسید، تردیدی نداریم که‏‎ ‎‏آنها از این دعوت جنابعالی استفاده خواهند کرد.‏


‏     در پایان، فرستادۀ ویژۀ رهبر شوروی گفت: این بود محتوای اصلی پیام آقای گورباچف.‏

‏     ایشان بهترین آرزوها و سلام خود را به جنابعالی می رسانند.‏

‏     ایشان خواهان طول عمر جنابعالی به نفع و سعادت ملت ایران هستند.‏‏]‏

‎     ‎‏ان شاءالله سلامت باشند، ولی به ایشان بگویید که من می خواستم جلوی شما یک‏‎ ‎‏فضای بزرگتر باز کنم.‏

‏[‏‏در خاتمه حضرت امام فرمودند:‏‏]‏‏ من می خواستم دریچه ای به دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد‏‎ ‎‏از مرگ که دنیای جاوید است را برای آقای گورباچف باز نمایم و محور اصلی پیام من‏‎ ‎‏آن بود.‏‎[1]‎‏ امیدوارم بار دیگر ایشان در این زمینه تلاش نمایند.‏

‏[‏‏حضرت امام از خروج نیروهای شوروی از افغانستان استقبال کردند، و بر حُسن همجواری و توسعۀ‏‎ ‎‏مناسبات قوی در ابعاد مختلف در مقابله با شیطنتهای غرب و خروج نیروهای بیگانه از خلیج فارس‏‎ ‎‏تأکید و آرزو کردند تا مردم شوروی و ایران همیشه در صلح و آرامش زندگی کنند.‏‏]‏

‎ ‎

  • ـ اشاره به پیام معروف امام خمینی خطاب به گورباچف 11 / 10 / 1367 که در آن فروپاشی کمونیسم را پیش بینی کرده و نسبت به درغلتیدن روسیه به دام سرمایه داری غرب و امریکا هشدار داده اند.