توضیحات کارشناس:

علائم بلوغ در بحث مستقل و با عنوان: انسان چه زمانی به حد بلوغ می‌رسد؛ و آیا از نظر شرعی نشانه‌های آن برای دختر و پسر یکسان است؟ قبلاً ارائه و در آن علائم مشترک در بلوغ دختر و  پسر بیان شده است.

در خصوص بلوغ دختران، علاوه بر علائم مشترک، بحث دیگری نیز در فقه مطرح است. و آن این است که اگر دختری خونی ببیند که صفات حیض دارد، شرعاً بالغ محسوب می‌شود یا نه؟

این مسأله از نظر امام خمینی ره بستگی دارد به معلوم و یا مشکوک بودن سن دختر؛ هر دو فرض مسأله نیز، هم در عروه و هم در تحریر ذکر شده است.

الف - دختری که یقین دارد نه سال را تمام نکرده است

دختری که به سن خود یقین داشته و می‌داند نه سال قمری را تمام نکرده است، امکان حیض ندارد و اگر خونی ببیند حیض و علامت بلوغ نیست اگرچه صفات آن را نیز داشته باشد.

زیرا همان‌گونه که در تحریر فرموده‌اند: و کل دم تراه الصبیة قبل إکمال تسع سنین لیس بحیض و إن کان بصفاته،...» (ج 1، کتاب الطهارة، القول فی أحکام الحیض)، حیض بودن مشروط به این است که خون دیدن قبل از پایان نه سالگی دختر باشد.

ب - دختری که نه سالگی او مشکوک است

اما اگر سن دختری مشکوک بوده و معلوم نباشد که آیا بالغ شده، یعنی نه سال قمری را تمام کرده است یا نه، مسأله صورت دیگری دارد.

امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیلة در این باره چنین فرموده‌اند:

«لو خرج ممن شک فی بلوغها دم بصفات الحیض فان حصل الوثوق بحیضیته لا یبعد الحکم بها و بالبلوغ، و إلا فمحل تأمل و إشکال.» (ج1، کتاب الطهارة، فصل فی غسل الحیض، مسألة 1)

بنابراین: اگر از دخترى که بلوغ او مشکوک است، خونى با صفات حیض خارج شود:

1- پس در صورتی که اطمینان به حیض بودن خون حاصل شود، حکم به حیض بودن آن و بلوغ دختر شود.

2- و اگر به حیض بودن خون اطمینان پیدا نشود مسأله محل تأمل و اشکال است.

1392/11/09

. انتهای پیام /*