اواخر ماه مبارک رمضان که چند نفر از صاحب منصبان عراق خدمت امام رسیدند و گفتند: ما در برابر دولت ایران تعهد داریم که نمی توانیم بر اساس آن تعهدات به شما اجازه فعالیت سیاسی بدهیم. امام فرمودند: اگر شما در برابر دولت تعهد دارید من هم در برابر ملت تعهداتی دارم که نمی توانم دست از فعالیت سیاسی بردارم، اگر ممانعت کنید و نگذارید در اینجا کارم را انجام دهم از عراق خواهم رفت. خیال نکنید من به نجف و کربلا چسبیده ام! خمینی هر جا برود آنجا را نجف و کربلا می کند.

منبع: روزنامه همشهری، ش698، ص 9.

. انتهای پیام /*