از جمله ابعاد شخصیت امام، مراقبت بر حضور در نماز جماعت بود. به مناسبت اینکه مرحوم آیت‏الله محمدتقی خوانساری، یکی از مراجع بسیار بزرگ بود و از حیث علم و عمل نمونه بود و سابقه مبارزاتی ایشان هم معروف بود؛ _ در جنگ مسلمانهای عراق علیه انگلیسها هم شرکت کرده بودند _ امام، مرتب در نماز ایشان شرکت می‏جستند. این که می‏گویم مرتب شرکت می‏کردند، از روی دقت می‏گویم، نه از روی مسامحه. همان زمان جوّ به گونه‏ای بود که زیاد مشرف شدن به حرم، درویش مسلکی و عقب‏ماندگی تلقی می‏شد؛ اما ایشان به اینگونه حرفها هیچ توجه نداشتند و به محض این که نماز مغرب و عشا تمام می‏شد بلافاصله به حرم مشرف می‏شدند.

منبع: پا به پای آفتاب - ج 3 - ص271

. انتهای پیام /*