اکنون (امام) نه تنها یک گوشه‏اى ننشسته و مشغول به خودش نشده است بلکه مى‏خواهد بدنه، تشکیلات، اساس و ساختار اجتماعى حوزۀ علمیۀ نجف را دگرگون و بازسازى کند، برخورد کند، هشدار و رهنمود به علما، مراجع، طلاب و فضلاى نجف بدهد. این اقدامات براى نجفى‏ها سنگین بود و لذا بى‏جهت نیست که از همان نخستین روزها موتور شایعه‏سازى و سمپاشى و هجمات بیشرمانه و غیراسلامى و ضد انسانى عوامل استعمار و رابطین رژیم شاه و متحجرین و مقدس‏نمایان با شدت فراوان به کار افتاد و تا پایان بى‏رحمانه ادامه داشت. ولى این برخوردها و تبلیغات سوء هیچ خللى در برنامه‏هاى امام به وجود نیاورد و جلسه و کرسى تدریس ایشان تبدیل به مرکز پرورش مجتهدین و فضلا و شاگردان بزرگى شد که در طول اقامتشان در حوزۀ نجف تحویل جامعه و امت اسلامى دادند. تلاشهاى مذبوحانه معاندین و خفاشان نتوانست از چهره تابناک و خورشید فروغبخش امام بکاهد. ادامه فعالیتهاى جدى معظم‏له مهر بطلانى بود بر تحلیل کارشناسان مزدور شاه (امثال «پیراسته»ها که سفیر شاه در بغداد بود) که معتقد بودند اگر امام خمینى به نجف فرستاده شود در دهان شیر رفته و به پایان حیات سیاسى و اجتماعى خود مى‏رسد.

منبع: دفتر‏ادبیات انقلاب‏اسلامى؛ خاطرات ‏حجت‏الاسلام والمسلمین سیدعلى‏اکبر محتشمى‏پور، ص 503

. انتهای پیام /*