روزى امام فرمودند: «یکبار در حال رفتن به مدرسه فیضیه مشاهده کردم که عده ‏اى دارند راجع به کتاب اسرار هزار ساله بحث می‏‏ کنند، ناگهان به ذهنم آمد که ما داریم درس اخلاق می ‏‏گوییم حال آنکه این بحثها در حوزه‏ ها هم نفوذ پیدا کرده است.»
لذا تصمیم می‏ گیرند از وسط مدرسه فیضیه برگردند و دیگر به مدرسه نرفتند و طى یک ماه تا چهل روز تقریبأ همه کارها را کنار گذاشتند و کتاب کشف اسرار را نوشتند.

منبع: دلیل آفتاب - ص 59

. انتهای پیام /*