امام در نامه ‏اى به آیت‏الله شهید سعیدى نوشته بودند؛ در دوران رضاخان من از یکى از ائمه جماعات سؤال کردم اگر یک وقت رضاخان لباسها را ممنوع کند و اجازه پوشیدن لباس روحانى به ما ندهد چه کار مى ‏کنید. او گفت ما توى منزل مى ‏نشینیم و جایی نمى ‏رویم. گفتم اگر من پیشنماز بودم و رضاخان لباس را ممنوع مى ‏کرد همان روز با لباس تغییر یافته به مسجد مى‏ آمدم و به میان اجتماع مى‏ رفتم. نباید اجتماع را رها کرد و از مردم دور بود.»
این اندیشه امام خیلى جالب و آموزنده است.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامی - 27 / 4 / 68

. انتهای پیام /*