ما که تا به امروز خانم را ندیدیم و آشنایى با وى نداشتیم، برایمان جالب بود که بدانیم همسر یک مرجع و رهبر یک ملت انقلابى، چگونه رفتار و گفتارى باید دارا باشد. او آنقدر با ادب و متین و درعین حال، بى‏توقع است که انصاف مى‏دهیم چنین فردى لیاقت و شایستگى همسرى با چنین مردى را داراست.
امروز هفتمین روز بسترى شدن خانم ثقفى است و به دستور پزشک معالج باید مرخص شود. او در حالى که چادر نمازش را سرکرده و خود را کاملاً پوشانده، روى تخت نشسته است و از کادر درمانى این مرکز که چند پرستار مرد و تعدادى پزشک هستند، قدردانى و تشکر مى‏کند و از بابت اینکه به قول خودش براى ما زحمت ایجاد کرد، حلالیت مى‏طلبد.
در پایان وقتى که دور و برش خلوت مى‏شود مى‏گوید: من چند روزى روى این تخت استراحت کرده‏ام؛ اما طریقه بالا و پایین رفتن تخت را یاد نگرفتم و مایلم بدانم که چگونه کار مى‏کند. از آنجا که سیستم بالا و پایین برنده تخت برقى است، براى او عملاً نحوه کار را توضیح مى‏دهیم و در حالى که براى یادگیرى کاملاً به حرفهاى ما دقت مى‏کند، مجدداً تشکر خود را اعلام مى‏کند و از اینکه این یک کار را هم یاد گرفته است، راضى به نظر مى‏رسد.

منبع: گوهرى در دستهاى لرزان، ص37

. انتهای پیام /*