یکی از دوستان که از یاران دیرینۀ امام در نجف و مورد علاقۀ ایشان بود به چاپ برخی از تألیفهای آیت‏الله شهید مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی اقدام کرد و از طریق غیر دفتر نامه‏ای خدمت امام به این مضمون نوشته بود که بحمدالله کتاب... از استاد شهید مرحوم آیت‏الله حاج آقا مصطفی خمینی به چاپ رسید. در نظر داریم چنانچه موافقت داشته باشید و مبلغی کمک فرمایید ما نیز از حق چاپ گذشت کنیم تا کتاب به قیمت ارزان زیر قیمت عادی و نیمه رایگان به بازار عرضه شود. وقتی امام نامه را ملاحظه کردند با ناراحتی و تأثر به ما که در محضرشان بودیم فرمودند: «این آقای... برای من چه نوشته است؟ او با این نامه به مصطفی و کتابش توهین کرده است. ایشان استغفار کند از این توهین باید استغفار کرد.

منبع: در سایه آفتاب - ص 71

. انتهای پیام /*