امام در دید و بازدید از علما و احترام به آنها دقت ‏نظر داشته و مقید بودند که به دیدن علما مخصوصاً به دیدار علمایی که از شهرستانها به قم می‏ آمدند و با امام آشنایی داشتند، بروند.
از علمایی که امام از آنها دیدن کردند، حاج آقا بزرگ کنگاوری ـ رحمة‏اللّه‏ علیه ـ که از رفقای قدیمی امام و بزرگتر از امام بود. از آقای حاج سید یوسف اردبیلی و از آخوند ملاعلی همدانی و از آقای حاج آقا روح‏ اللّه‏ کمالوند و از آقای حاج شیخ بهاءالدین محلاتی دیدن کردند. با علمای تهران مخصوصاً حاج سید علی اصغر خویی آشنایی داشتند و در یکی از میهمانی های ساده در منزل آقای نجفی مرعشی شرکت کردند. اگر طلاب دعوت می‏ کردند، امام اجابت می‏ کردند.

منبع:صحیفه دل، ص73

. انتهای پیام /*