امام از نظر علمى، هنوز شناخته نشده است. در مسائل فقهى و علمى، بسیار تبحر داشتند. در مسائل اصولى، مبانى زیادى را ایجاد کرده‏اند که خیلى از مشکلات اصول را حل مى‏ کند. همچنین مبانى خیلى جالب و خوبى در فلسفه دارند. یک‏بار مرحوم حاج‏آقا مصطفى گفتند که ایشان در قم کتاب «قبسات» مرحوم میرداماد را خوانده بودند و به فکرشان افتاده بود که آن را درس بدهند. شب، میرداماد به خواب ایشان آمده و گفته بود: «کتاب من درسى نیست»؛ و باز همان تصمیم را گرفته بودند که دوباره مرحوم میرداماد به خوابشان آمده و گفته بود: «کتاب من درسى نیست». این کتاب، فلسفى و واقعاً مشکل است و امام آنقدر در مسائل فلسفه دقت داشتند که قبسات میرداماد را مطالعه کرده بودند و به آن تسلط داشتند. کسى که بیشتر از همه توانسته بود از رموز نظرات امام استفاده کند، مرحوم حاج‏ آقا مصطفى بود. وى دقتهاى اصولى و فقهى و فلسفى ایشان را گرفته بود و خودش هم مقدار زیادى از مسائل را به آن اضافه کرده بود.

منبع: پیام انقلاب؛ ش 55، ص 38

. انتهای پیام /*